Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2017

Nyheder 2017

Viser 1-30 af 177 resultater
Problembaseret læring forbereder studerende på arbejdslivet
Publiceringsdato 22. december 2017 Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser: Problembaseret læring kobler teori og praksis og giver bedre læring, fortalte prorektor Inger Askehave, da Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser besøgte Aalborg Universitet den 19. december 2017.
Schweiz har både akademiske og praksisrettede universitetsuddannelser
Publiceringsdato 22. december 2017 Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om bedre Universitetsuddannelser: I Schweiz læser en del universitetsstuderende deres bacheloruddannelse på deltid, mens de arbejder i en virksomhed.
Her skal forskerne publicere for at opnå point
Publiceringsdato 20. december 2017 Universiteterne modtager en del af deres basismidler på baggrund af deres forskningsaktivitet. Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop offentliggjort de opdaterede lister over tidsskrifter, bogserier, konferenceserier og forlag, der udløser point i Den Bibliometriske Forskningsindikator.
Store muligheder for internationalt dronesamarbejde for danske forskere og virksomheder
Publiceringsdato 20. december 2017 De største lande er også de største på droneområdet. Det viser en ny kortlægning af de internationale muligheder for samarbejde inden for droneforskning. De danske innovationscentre har allerede flere initiativer i gang for at få udnyttet det store potentiale.
Nye rapporter: Sådan klarer Danmark sig i Horizon 2020
Publiceringsdato 15. december 2017 Danske forskere og innovative virksomheder henter milliarder af kroner i EU's forsknings- og innovationsprogrammer, Horizon 2020. Men hvordan går det egentlig inden for de forskellige programmer? To nye rapporter gør status og ser på Danmarks muligheder frem mod 2020.
Aftagerpaneler løfter uddannelsernes kvalitet og relevans
Publiceringsdato 15. december 2017 Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om Bedre Universitetsuddannelser: Aftagerpaneler styrker uddannelsernes relevans for arbejdsmarkedet, og tværgående kandidatuddannelser løfter de studerendes muligheder for at få job, sagde ITUs rektor på møde med Universitetsudvalget.
Undervisere på universiteterne ønsker fokus på udvikling af den gode undervisning
Publiceringsdato 15. december 2017 Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om Bedre Universitetsuddannelser: God undervisning skal udvikles løbende, sagde undervisere fra landets universiteter, som sekretariatet for Universitetsudvalget havde inviteret til en snak om fremtidens universitetsuddannelser.
Uddannelses- og Forskningsmødet 2018 om dannelse
Publiceringsdato 14. december 2017 Uddannelses- og forskningsministeren holder den 5.-6. april 2018 det årlige møde for ledelser og beslutningstagere på de videregående uddannelser og forskningsverdenen. Mødets tema er dannelse.
Virksomheder kan få penge til udvikling af ny dansk rumteknologi
Publiceringsdato 13. december 2017 De sidste fem år har det offentlige investeret 224 millioner kroner i 61 projekter, der laver ny rumteknologi eller anvender data fra rummet. Ny publikation giver et indblik i offentligt støttet teknologiudvikling med dansk deltagelse siden 2013.
Udvikling af ny kvalitetsmåling for de videregående uddannelser
Publiceringsdato 12. december 2017 Som en del af det nye bevillingssystem skal uddannelsernes kvalitet måles. Målingen skal baseres på velafprøvede udenlandske modeller og flere eksperter skal inddrages, så det bliver en solid måling af uddannelsernes kvalitet.
Flere kvindelige forskere på de danske universiteter
Publiceringsdato 11. december 2017 Universiteterne ansætter flere kvindelige forskere end tidligere, men mændene er stadig i overtal på forskergangene. Det viser Danmarks nye talentbarometer, som for første gang giver et samlet overblik over kønsfordelingen blandt forskerne på de danske universiteter.
Hjemmesiden Study in Denmark går i luften med nyt design
Publiceringsdato 08. december 2017 Flere end én million besøgende klikker hvert år på hjemmesiden Study in Denmark for at finde information om uddannelsesmuligheder i Danmark. Et nyt design på hjemmesiden gør det endnu nemmere for udenlandske studerende at finde svar på deres spørgsmål.
Danmark nyt medlem af FN’s rum-komite
Publiceringsdato 08. december 2017 Danmark får nu bedre mulighed for at følge med i og påvirke den internationale udvikling på rumområdet. FN’s generalforsamling har enstemmigt godkendt, at Danmark bliver medlem af FN-komiteen for fredelig udnyttelse af rummet.
DFiRbrief 9: Forskermobilitet i fokus
Publiceringsdato 08. december 2017 Flere forskningsmiljøer og virksomheder har haft gode initiativer og erfaringer med forskeres mobilitet mellem sektorer end vi har antaget, fremhæver Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) i sit DFiRbrief 9. Derfor sætter rådet fokus på forskellige bidrag til mobilitet.
BSBF2018: Europas største forskningsinfrastrukturer samlet under ét tag
Publiceringsdato 08. december 2017 Yderligere otte Big Science organisationer deltager på konferencen Big Science Business Forum 2018 (BSBF2018). Dermed samles Europas 17 største forskningsinfrastrukturer under ét tag for at fortælle om deres fremtidige investeringer. En unik mulighed for danske virksomheder.
Fem danske forskere modtager bevilling til nye netværk og samarbejder med sydkoreanske forskere
Publiceringsdato 05. december 2017 Fem danske forskere modtager i alt 750.000 kroner til at etablere nye netværk og samarbejder med sydkoreanske forskningsmiljøer.
Danmark modtager rekordstort antal forskningsbevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 05. december 2017 Danmark har modtaget ti forskningsbevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Selvom ti ikke lyder af meget, er der tale om meget prestigefyldte bevillinger og en dansk rekord.
Internationale forskernetværk øger markant chancen for Horizon 2020-bevilling
Publiceringsdato 04. december 2017 Ny undersøgelse viser, at ansøgninger til Horizon 2020 med afsæt i et internationalt forskernetværk finansieret af organisationen COST har en succesrate på 28 procent. Det er dobbelt så højt som det europæiske gennemsnit på omkring 14 procent og dermed et klogt springbræt til Horizon 2020.
Ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed skal gøre forskning reproducerbar og troværdig
Publiceringsdato 01. december 2017 Ifølge internationale studier kan forskning være på vej mod en troværdighedskrise, idet forskningsforsøg og -resultater ikke kan reproduceres. Problemet skal tages alvorligt og bør få opmærksomhed i forskningslandskabet, udtaler Hans Müller Pedersen, direktør i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
52 danske forskere modtager bevilling til nye internationale netværk og samarbejder
Publiceringsdato 30. november 2017 52 forskere modtager i alt 13,8 millioner kroner til at etablere nye netværk og samarbejder med udenlandske miljøer.
Slip uden om de typiske fejl i en Horizon 2020-ansøgning
Publiceringsdato 30. november 2017 Styrelsen for Forskning og Uddannelser har identificeret seks typer af fejl og mangler, som giver afslag til ansøgninger til Horizon 2020. Undersøgelsen af tidligere afslag skal hjælpe nye ansøgere med at undgå disse fejl og øge deres muligheder for finansiering fra Horizon 2020.
Fra næste år kan studerende kombinere erhvervskandidatuddannelse med fuldtidsjob
Publiceringsdato 30. november 2017 Flere studerende skal have tilknytning til arbejdsmarkedet. Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget, at universiteterne og de kunstneriske uddannelser kan oprette kandidatuddannelser på deltid. Det er vigtigt, at studerende kan prøve arbejdsmarkedet af, mens de lærer, siger Søren Pind.
Færre og bredere bacheloruddannelser i Finland
Publiceringsdato 29. november 2017 Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser: I Finland har universiteterne mindsket antallet af indgange på universiteterne. De arbejder også med entreprenørskab i uddannelserne og deler viden og erfaringer med undervisning.
Europæiske lande enige om at lette anerkendelse af flygtninges kvalifikationer
Publiceringsdato 29. november 2017 De videregående uddannelsesinstitutioner bør udvise fleksibilitet, når de behandler optagelsesansøgninger fra flygtninge, der har mistet deres eksamensbeviser. Det understøtter en ny international henstilling vedtaget i Lissabonkonventions-komiteen.
Søren Pind giver sproguddannelser frihed til at afprøve nye ideer
Publiceringsdato 28. november 2017 Som tredje initiativ i Søren Pinds frihedspakke får uddannelsesinstitutionerne mulighed for at afprøve nye ideer med et nyt friuddannelsesforsøg, der kan gøre sproguddannelserne stærkere. Der skal ikke være hindringer for, at gode ideer kan blive til virkelighed, siger Søren Pind.
Halló! Islands Universitet søger ny lektor i dansk sprog
Publiceringsdato 28. november 2017 Danske lektorer i udlandet spiller en vigtig rolle for at udbrede et internationalt kendskab til dansk sprog og kultur. Islands Universitet (Háskóli Íslands) søger en ny lektor i dansk sprog. Ansøgningsfristen er den 22. december 2017
Tal om forskning og innovation 2016 er offentliggjort
Publiceringsdato 23. november 2017 I 2016 modtog danske forskere og virksomheder konkurrenceudsatte forsknings- og innovationsmidler for 4 milliarder kroner fra de tre store statslige forskningsfonde og Horizon 2020. I forhold til forskningsfinansiering er Horizon 2020 en stor spiller på linje med de statslige forskningsfonde.
Praktik i udlandet hitter blandt elever i erhvervsuddannelserne
Publiceringsdato 21. november 2017 Flere og flere elever rejser ud i verden under deres erhvervsuddannelse. Særligt er der fremgang blandt elever på landbrugsuddannelser og den pædagogiske assistentuddannelse, som i højere grad er begyndt at kigge til udlandet for inspiration.
Ny aftale skal bringe danske forskere endnu tættere på forskningsfaciliteten ESS i Lund
Publiceringsdato 21. november 2017 Mandag den 20. november 2017 blev en ny aftale mellem danske universiteter, European Spallation Source (ESS) og Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) underskrevet. Aftalen er en fælles erklæring om rammerne for et styrket samarbejde og videndeling mellem ESS og forskningsmiljøerne i Danmark.
Rummet skal på skoleskemaet
Publiceringsdato 21. november 2017 Rumfart og rummissioner skal være med til at vække børn og unges interesse for de natur- og tekniskvidenskabelige uddannelser. Derfor kan danske lærere nu blive inspireret til at bruge rummet i undervisningen ved hjælp af en række kurser og undervisningsforløb.