Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2021 Bliv en del af Innovationsfondens bestyrelse og sæt viden bag den grønne omstilling

Bliv en del af Innovationsfondens bestyrelse og sæt viden bag den grønne omstilling

Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder nu forslag til et nyt medlem til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond. Kandidater med erfaring inden for videnbaseret iværksætteri, grøn omstilling og/eller international erfaring vægtes positivt.
Kontakt
Sofie Børsting Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 65
Email: sbso@ufm.dk

24. marts 2021

Danmarks Innovationsfond er erhvervslivets, iværksætternes og videninstitutionernes adgang til finansiering af højteknologiske og innovative udviklingsprojekter. Derudover tilbyder fonden finansiering af strategisk og kapacitetsopbyggende forskning, der skal løse konkrete samfundsudfordringer og bidrage til danske offentlige og private videnmiljøer.

Regeringen har de seneste år prioriteret markant flere midler til at investere i grøn forskning for at opnå målsætningen om at reducere Danmarks CO2-aftryk og sætte skub i den grønne omstilling. Aftalen om forskningsreserven 2021 indebærer bl.a., at Innovationsfonden intensiverer sit fokus på grøn omstilling og kommer til at løfte en stor og vigtig opgave med at udmønte fire strategisk udpegede grønne missioner. Det er Innovationsfondens opgave at løfte regeringens ambitioner i tæt samarbejde med Innovationsfondens partnere.

Innovationsfondens bestyrelse består af en formand og otte bestyrelsesmedlemmer. Et medlem er udtrådt af bestyrelsen, hvorfor der nu skal findes et nyt medlem. Uddannelses- og forskningsministeren udpeger nye bestyrelsesmedlemmer i kraft af deres personlige egenskaber. Der ønskes derfor forslag til et nyt bestyrelsesmedlem med erfaringer og kompetencer, der kan understøtte den faglige sammensætning af bestyrelsen.

Kandidater med erfaring og kompetencer på et eller flere af følgende områder vægtes positivt:

  • Videnbaseret iværksætteri samt anvendelse og kommercialisering af forskningsresultater
  • Grøn omstilling af samfundet og det private erhvervsliv
  • Internationale aktiviteter om forskning, teknologiudvikling og innovation

Forslag med tilhørende bilag skal være ministeriet i hænde senest onsdag
d. 21. april 2021 kl 12.

Læs hele opslaget efter bestyrelsesmedlemmer til Danmarks Innovationsfond:

Senest opdateret 24. marts 2021