Gå til indhold

Indkaldelse af forslag til nationale forsknings- og teknologiudviklingsaktiviteter på ISS

Andreas Mogensen skal på mission til ISS i seks måneder fra juli 2023! Send dit forslag til danske forsknings- og teknologiudviklingsaktiviteter, der sætter fokus på rumstrategien og teknologier til den grønne omstilling. Aktiviteten kan finde sted på Andreas’ mission eller senere. Deadline: 8 maj

Den europæiske rumorganisation ESA annoncerede den 24. marts 2022, at Andreas Mogensen skal på sin anden mission til den internationale rumstation, ISS. Missionen er planlagt til at vare seks måneder med en opsendelse i juli 2023 med SpaceX 7 Crew Dragon fra Kennedy Space Center. Andreas Mogensen bliver 2. styrmand på flyvningen og del af en international besætning på fire.

Som en del af deres mission har alle ESA astronauter afsat tid til nationale forsknings- og teknologiudviklingsaktiviteter foreslået af ESA’s medlemslande, som deltager i ESA’s Exploration program - Terrae Novae. Udviklingen af nationale forsknings- og teknologiudviklingsaktiviteter skal finansieres af forslagsstilleren, men download og astronauttid vil blive dækket af Terrae Novae programmet.

Andreas Mogensens mission vil kunne omfatte nationale aktiviteter fra andre ESA medlemslande, ligesom fremtidige ESA astronauters missioner også kan indeholde danske aktiviteter. Forsknings- og teknologiudviklingsaktiviteter, der foreslås til at flyve under Andreas Mogensens mission vil derfor også kunne blive sendt op med en senere mission, hvis forslagsstilleren kan opnå aftale med ESA om det.

En række aktiviteter og workshops vil understøtte processen. For det første vil Space Exploration Danmark partnerskabet være vært ved en workshop den 26. april 2022 for potentielle forslagsstillere, hvor ESA og erfarne danske rumeksperter vil yde rådgivning forud for ansøgningsfristen. Efter deadline vil ESA afholde en kick off workshop for at guide udvalgte forslagsstillere i det videre arbejde med deres forslag. Endelig vil en ESA payload integration manager også hjælpe forslagsstilleren videre med udviklingen af Forsknings- og teknologiudviklingsaktiviteten.

Senest opdateret 09. maj 2023