Du er her: Forside Aktuelt Nyheder Danske virksomheder investerer mere i vidensamarbejde med GTS’erne

Danske virksomheder investerer mere i vidensamarbejde med GTS’erne

De Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS’erne) samarbejder mere med danske virksomheder. Det viser publikationen Performanceregnskab for GTS-net 2017. Samarbejdet giver virksomhederne adgang til at afprøve nye teknologier på deres produkter.
Kontakt
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 84 29
E-mail: jki@ufm.dk

20. september 2017

Det kan være svært for alle virksomheder at følge med i den teknologiske udvikling og udnytte de muligheder, nye teknologier fører med sig. GTS’erne er derfor sat i verden for at følge den teknologiske udvikling, hente nye teknologier hjem og gøre dem anvendelige for danske virksomheder, så den nyeste viden og teknologi kan nå bredt ud til dansk erhvervsliv. Sidste år havde over 16.000 danske virksomheder et teknologisamarbejde med et eller flere GTS-institutter.

Det fremgår af GTS’ernes performanceregnskab, at der var en stigning i den danske kommercielle omsætning på otte procent fra 2015 til 2016. Det er især store private virksomheders samarbejde med GTS-institutterne, som er med til at øge den danske omsætning, men også de små og mellemstore virksomheder har købt ydelser for et større beløb hos GTS’erne. De store virksomheder omsatte for 66 millioner kroner mere i 2016 end i 2015, mens de små og mellemstore omsatte for 20 millioner mere. Generelt oplever GTS-institutterne en stigende interesse hos de danske virksomheder for at investere i viden om teknologiske muligheder og afprøvning af nye teknologier.

Det er test, prøvning og kalibrering, der står for den største del af omsætningen. Denne type ydelser kan for eksempel være test af, hvordan skibes motorer klarer ekstreme vejr-, bølge- og strømforhold eller test af varmepumpers effektivitet.

Om GTS-institutterne

GTS-institutterne er kommercielle virksomheder med et almennyttigt formål. Der er i alt 7 GTS-institutter, som har til formål at opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv. Et GTS-institut bliver godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet og modtager årligt offentlige resultatkontraktmidler til at udføre forsknings- og udviklingsaktiviteter på strategisk vigtige områder. I 2016 modtog GTS’erne 306 millioner kroner i resultatkontraktmidler.

Centrale tal for GTS-institutterne i 2016

  • I 2016 havde GTS-nettet 18.958 unikke, danske kunder, og af dem var de 16.606 private, danske virksomhedskunder. 9 ud af 10 private virksomhedskunder er små og mellemstore virksomheder.
  • Den samlede omsætning var på 3,6 mia. kroner. Der var tale om et fald på 4 procent i forhold til året før. Faldet skyldes især et fald i den udenlandske kommercielle omsætning på 10 pct. i forhold til året før. Omvendt steg den danske kommercielle omsætning med otte procent fra 2015 til 2016. 
  • I 2016 modtog GTS’erne 306 millioner kroner i resultatkontraktmidler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til strategisk vigtige forsknings- og udviklingsaktiviteter.
  • Omsætningen blandt private virksomheder i Danmark var på knap 1,1 mia. kr.
  • Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed er den branche, der omsatte for mest i GTS-nettet. I 2016 udgjorde omsætningen herfra 43 pct. af den samlede omsætning.
  • Der var et fald i GTS-institutternes forsknings- og udviklingsomsætning på 93 millioner kroner fra 2015 til 2016, hvilket hovedsageligt skyldes et fald i institutternes eksterne forsknings- og udviklingsomsætning.
  • GTS-institutterne indgik i 759 danske og udenlandske forsknings- og udviklingsprojekter og havde mere end 1000 samarbejdsrelationer til forskningsinstitutioner i ind- og udland.
Senest opdateret 20. september 2017