Pressemeddelelser 2013

Her kan du se samtlige pressemeddelelser fra 2013
Viser 1-60 af 110 resultater
Forbedret HF-Søfart med flere uddannelsespladser
Publiceringsdato 21. december 2013 Uddannelsesministeriet har udviklet en forbedret HF-Søfart, der skal bygge bro til de videregående uddannelser og skabe brede karrieremuligheder i Det Blå Danmark. Samtidigt har regeringen oprettet 80 nye pladser på HF-Søfart fra august 2014.
Politisk aftale fremmer talentindsatsen på de videregående uddannelser
Publiceringsdato 20. december 2013 Danmark skal have en talentkultur, hvor elever og studerende på alle niveauer får de bedste muligheder for at udnytte deres potentiale.
Ny bemanding i Det Frie Forskningsråd i 2014
Publiceringsdato 19. december 2013 Uddannelsesministeren har udpeget tre nye bestyrelsesmedlemmer og ti nye medlemmer af de faglige råd til Det Frie Forskningsråd.
Rådet for Teknologi og Innovation: Virksomheder og forskere går sammen om at reducere madspild
Publiceringsdato 19. december 2013 Rådet for Teknologi og Innovation under Uddannelsesministeriet har givet støtte til syv nye innovationskonsortier, der samler virksomheder og videninstitutioner om at finde nye strategier til at tackle samfundsudfordringer. Blandt andet skal et nyt konsortium finde nye veje til at begrænse madspild.
Politisk aftale om udvekslingsstuderende giver universiteterne friere rammer
Publiceringsdato 19. december 2013 Universiteterne får med ny politisk aftale større fleksibilitet i planlægningen af deres aftaler med udenlandske universiteter.
Tre nye afgørelser om videnskabelig uredelighed inden for sundhedsvidenskabelig forskning
Publiceringsdato 18. december 2013 Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har i dag truffet afgørelse i tre omfattende sager om videnskabelig uredelighed.
Det Frie Forskningsråd opslår YDUN-midler
Publiceringsdato 18. december 2013 Det Frie Forskningsråd annoncerer nu YDUN-programmet målrettet kvindelige forskere. Det sker som en del af forårsopslaget 2014. Ansøgningsfrist er april-maj 2014.
Flere nye opfindelser på universiteterne
Publiceringsdato 18. december 2013 Projekter i danske forskningsinstitutioner har ført til det højeste niveau af nye opfindelser og patentansøgninger de seneste 12 år. Det viser den årlige kommercialiseringsstatistik fra Styrelsen for Forskning og Innovation.
Danmark styrker den arktiske forskning
Publiceringsdato 16. december 2013 De danske universiteter har styrket forskningen i arktiske og polare forhold og oprettet tværgående centre. Nu tager Uddannelsesministeriet sammen med universiteterne initiativ til en bedre koordination og bedre udbytte af forskningsaktiviteterne med etableringen af et Forum for Arktisk Forskning.
Danmarks Grundforskningsfond finansierer forskning i topklasse
Publiceringsdato 16. december 2013 Danske publikationer har ligeså høj gennemslagskraft som publikationer fra den absolutte verdenselite. Det viser en ny evaluering.
Timetallet på universiteterne skal løftes
Publiceringsdato 16. december 2013 Studerende på universiteterne har stadig flere timer med deres undervisere, men der er plads til forbedring. Især de humanistiske fag ligger lavt.
Det Frie Forskningsråd uddeler Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevillinger 2013
Publiceringsdato 16. december 2013 39 yngre forskere tildeles en Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevilling, der skal øge mobiliteten og internationaliseringen af dansk forsknings vækstlag.
Maskinmesteruddannelsen udbydes i Esbjerg fra 2014
Publiceringsdato 11. december 2013 Den store vækst i offshore-industrien i Esbjerg-området har skabt et stort behov for teknisk arbejdskraft, herunder maskinmestre. Uddannelsesministeren har derfor besluttet, at maskinmesteruddannelsen også skal udbydes i Esbjerg.
Rådet for Teknologi og Innovation: Innovationsnetværk vil gøre dansk produktion smart
Publiceringsdato 10. december 2013 Nye danske produktionsarbejdspladser baseret på ny teknologi og mere smarte produktionsmetoder er en af de vigtigste ambitioner for en række innovationsnetværk, som netop har fået støtte af Rådet for Teknologi og Innovation under Uddannelsesministeriet.
EU-ministre har godkendt Horizon 2020-programmet
Publiceringsdato 03. december 2013 EU’s forsknings- og innovationsministre har endeligt godkendt forskningsprogrammet Horizon 2020. Ministrene er samtidig nået til politisk enighed om en række offentlig-private partnerskaber, herunder de biobaserede industrier.
Arkitektskolen får nye rammer i Aarhus
Publiceringsdato 18. november 2013 Arkitektskolen Aarhus skal samles i moderne og tidssvarende bygningsrammer i Aarhus midtby.
31 millioner kroner uddelt til nye forskningsprojekter i folkeskolen
Publiceringsdato 18. november 2013 En række nye forskningsprojekter skal med bevillinger fra Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning sætte fokus på blandt andet inklusion, fagdidaktik og digitalisering i folkeskolen.
Nyt forum for forskning i folkeskolen
Publiceringsdato 18. november 2013 Regeringen har nedsat Forum for Koordination af Uddannelsesforskning, der skal være med til at styrke den samlede forskningsindsats på uddannelsesområdet. Blandt de første opgaver er at kortlægge forskning og udvikling i folkeskolen.
Virksomheder forventer mere forskning, udvikling og innovation i 2013
Publiceringsdato 14. november 2013 Danske virksomheder forventer, at deres investeringer i forskning og udvikling i Danmark vil stige i 2013. Uddannelsesministeren glæder sig over, at erhvervslivet tænker langsigtet.
Nordjyske studerende debatterer uddannelseskvalitet med uddannelsesministeren
Publiceringsdato 08. november 2013 Nordjyske studerende og undervisere kan den 11. november som de første give uddannelsesminister Morten Østergaard input til, hvordan man kan hæve niveauet på de videregående uddannelser og sikre dimittender bedre muligheder for job, når han indleder sin debatturne om kvalitet i uddannelserne.
Censorer skal bidrage til kvalitetsløft af prøver og eksamener
Publiceringsdato 07. november 2013 Uddannelsesministeren vil stramme op på brugen af censorer på landets universiteter, så censorernes feedback aktivt bidrager til at forbedre kvaliteten af uddannelserne og sikrer de studerende en reel, ekstern censur.
Brede aftaler om millioner til forsknings- og innovationssatsninger
Publiceringsdato 31. oktober 2013 Der er indgået to brede aftaler om fordelingen af i alt 859 millioner kroner i 2014 til forskningsinitiativer og store satsninger i Danmarks nye store Innovationsfond.
Kvaliteten af de videregående uddannelser skal løftes
Publiceringsdato 30. oktober 2013 Nyt udvalg skal give anbefalinger til at forbedre de videregåendes uddannelsers kvalitet og relevans i forhold til arbejdsmarkedet og skabe et solidt grundlag for at sikre den bedst uddannede generation nogensinde. Målet er, at Danmark ikke mister ét job, fordi vi ikke har de rette kvalifikationer.
Nyt udvalg skal forberede kvalitetsløft på de videregående uddannelser
Publiceringsdato 30. oktober 2013 INVITATION TIL PRESSEN: Regeringen har nedsat et udvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan Danmarks store investeringer i videregående uddannelser kan øge kvaliteten og studieintensiteten i uddannelserne og i højere grad medvirke til at sikre vækst og beskæftigelse.
Det Frie Forskningsråd: Ligestillingspolitik skal forbedre talentudnyttelsen i dansk forskning
Publiceringsdato 29. oktober 2013 Det Frie Forskningsråd vedtager en ligestillingspolitik, der skal bidrage til at sikre bedre udnyttelse af talentmassen i dansk forskning.
Nørrebro Bibliotek modtager Den Europæiske Sprogpris
Publiceringsdato 29. oktober 2013 Den Europæiske Sprogpris tildeles Nørrebro Bibliotek for flere års vedholdende arbejde og en mangfoldighed af tilbud for at engagere to- og flersprogede brugere i sproget og bøgernes verden.
Fælles spilleregler skal styrke forskeres troværdighed
Publiceringsdato 28. oktober 2013 Spørgsmålet om forskeres eventuelle fusk er ofte mere kompliceret, end det fremstilles i offentligheden. Nu skal nye, klarere spilleregler give forskere og forskningsinstitutioner en fælles opfattelse af god forskningsadfærd.
Millioner af muligheder i EU’s forskningsprogram Horizon 2020
Publiceringsdato 25. oktober 2013 INVITATION TIL PRESSEN: Uddannelsesministeriet samler den 29. oktober aktører fra uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv til konferencen Nutidens udfordringer – fremtidens løsninger. Fokus er, hvordan Danmark får del i 525 milliarder kroner fra EU’s program Horizon 2020 til forskning og innovation.
859 millioner kroner til forskning skal skabe nye erkendelser og job
Publiceringsdato 22. oktober 2013 Regeringen har indledt finanslovsforhandlinger med Folketingets partier om fordelingen af 859 millioner kroner i 2014 fra forskningsreserven.
Danmark skal hente EU-midler til forskning for 1,5 milliarder
Publiceringsdato 22. oktober 2013 Regeringen sætter nu et mål om, at Danmark skal hjemtage 1,5 mia. kr. årligt fra EU’s program Horizon 2020. Den foreslår at afsætte 26 mio. kr. fra forskningsreserven for 2014 til initiativer, der kan hjælpe danske virksomheder og universiteter med at få del i de historisk store EU-programmer.
Endeligt studieoptag i 2013 slår alle rekorder
Publiceringsdato 09. oktober 2013 Især uddannelser, der retter sig mod det private erhvervsliv, har optaget flere studerende i anden optagelsesrunde til de videregående uddannelser. Det samlede optag i 2013 slår alle tidligere rekorder.
Danmarks første astronaut lander i Uddannelsesministeriet til Kulturnatten 2013
Publiceringsdato 08. oktober 2013 Danmarks første astronaut skal på rejse til rummet i 2015. Men først flyver han ind til Uddannelsesministeriet på Kulturnatten og fortæller om en kommende satellitmission. Samme aften laver DR’s Store Nørd eksperimenter, og den danske rekord-økobil Dynamo parkerer i Uddannelsesministeriet.
Ny stor innovationsfond skal løse samfundsudfordringer og skabe arbejdspladser
Publiceringsdato 03. oktober 2013 Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om én stor innovationsfond på 1,5 mia. kr. årligt, der skal sikre, at de store investeringer i forskning og udvikling omsættes til konkrete løsninger på samfundets udfordringer, vækst og job
Invitation til pressen: Alle partier enige om ny stor innovationsfond
Publiceringsdato 03. oktober 2013 Samtlige partier i Folketinget er enige om at danne én stor innovationsfond på 1,5 mia. kr. årligt. Den skal sikre, at offentlige investeringer i forskning og udvikling i øget omfang omsættes til løsninger på samfundets udfordringer og til at skabe vækst og job.
Det Frie Forskningsråd uddeler 50 millioner til forskerudveksling på tværs af landegrænser
Publiceringsdato 30. september 2013 For første gang uddeler Det Frie Forskningsråd MOBILEX Mobilitetsstipendier for samlet 50 millioner kroner. Stipendierne giver 24 yngre forskere mulighed for at høste ideer og erfaring og indlede samarbejder i et nyt internationalt forskningsmiljø.
Universiteter skal bruge deres bevillinger på uddannelse og forskning
Publiceringsdato 27. september 2013 Danske universiteter har sparet for meget op fremfor at anvende deres bevillinger på formålet - at hæve kvaliteten i uddannelser og forskning. Uddannelsesministeren tilslutter sig Rigsrevisionens bemærkninger om, at universiteterne binder for mange midler i deres egenkapital.
Regeringen vil sikre kvalificeret arbejdskraft til offshorebranchen
Publiceringsdato 27. september 2013 21 initiativer skal målrette uddannelser inden for offshore, opkvalificere arbejdskraften og skabe vækst og beskæftigelse. En arbejdsgruppe nedsat af regeringen har afdækket behovet for kvalifikationer i branchen.
Løsninger på samfundsproblemer skal føre til nye eksporteventyr
Publiceringsdato 26. september 2013 På baggrund af 500 forslag og måneders samarbejde på tværs af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og myndigheder modtager regeringen det første INNO+ katalog med 21 bud på storskala innovationssatsninger, der kan løse konkrete samfundsudfordringer og omsættes til vækst og beskæftigelse i Danmark.
Bred enighed om styrket pædagoguddannelse
Publiceringsdato 26. september 2013 Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative er enige om en reform af pædagoguddannelsen, der øger kravene til studerende og uddannelsesinstitutioner og øger fleksibiliteten og muligheden for at specialisere sig.
Løsninger på samfundsproblemer skal føre til øget vækst og beskæftigelse
Publiceringsdato 25. september 2013 INVITATION TIL PRESSEN: Regeringen modtager den 26. september det første INNO+ katalog med 21 bud på storskala innovationssatsninger, der kan løse konkrete samfundsudfordringer og omsættes til vækst og beskæftigelse i Danmark.
Innovationsnetværk skaber udvikling i rekordmange danske virksomheder
Publiceringsdato 25. september 2013 I 2012 skabte Innovationsnetværk Danmarks 22 landsdækkende netværk innovation i 870 virksomheder. Det er det hidtil bedste resultat i netværkenes historie.
Virksomhed vinder innovationspris for robotteknologi
Publiceringsdato 25. september 2013 Danmarks mest innovative virksomhed er Universal Robots. Den og fire andre danske virksomheder har vundet priser for deres idéer og iværksætterlyst i innovationskonkurrencen InnovationSTORM 2013.
Universiteterne skal sikre medbestemmelse og medinddragelse
Publiceringsdato 25. september 2013 Uddannelsesministeren indleder en bred dialog med ledelser, medarbejdere og studerende på universiteterne om, hvorvidt institutionerne lever op til lovkravet om at inddrage medarbejdere og studerende i væsentlige beslutningsprocesser.
Rådet for Teknologi og Innovation: Danske fremstillingsvirksomheder kører flot gennem krisen
Publiceringsdato 20. september 2013 En tredjedel af de danske fremstillingsvirksomheder har præsteret høj vækst og fastholder international førerposition på trods af den økonomiske krise. Industrien rummer et væsentligt uudnyttet potentiale for jobskabelse, viser ny rapport.
InnovationSTORM 2013: Fem virksomheder får priser for innovation
Publiceringsdato 18. september 2013 INVITATION TIL PRESSEN: Fem af Danmarks mest innovative virksomheder bliver kåret ved innovationskonkurrencen InnovationSTORM. H.K.H. Prinsesse Marie, uddannelsesminister Morten Østergaard og formanden for Rådet for Teknologi og Innovation Conni Simonsen uddeler innovationspriserne.
Dansk og kinesisk samarbejde om forskning og uddannelse skal udvikles
Publiceringsdato 13. september 2013 Uddannelsesministeren besøger Beijing for at skabe tættere samarbejde og mere udveksling mellem danske og kinesiske uddannelses- og forskningsinstitutioner og udveksle viden, erfaringer og inspiration med institutioner og virksomheder i Kina.
Undervisning og uddannelse i fremmedsprog styrkes med nyt sekretariat
Publiceringsdato 13. september 2013 Et nyt nationalt kontaktpunkt for sprog skal udbrede den nyeste viden om fremmedsprogslæring, så kvaliteten af undervisningen på alle uddannelsesniveauer styrkes, og uddannelserne i fremmedsprog bliver endnu mere attraktive.
Internationale studerende vil blive og arbejde i Danmark
Publiceringsdato 31. august 2013 Størstedelen af de internationale studerende på hele uddannelser i Danmark ønsker at arbejde i landet efter endt uddannelse.
Den første danske astronaut sendes op i rummet i 2015
Publiceringsdato 28. august 2013 Andreas Mogensen deltager i en mission til Den Internationale Rumstation ISS i 2015. Han skal blandt andet afprøve ny teknologi, som får betydning for fremtidige missioner i rummet og kan hjælpe syge mennesker på jorden.
Invitation til pressen: Dansk astronaut skal på rummission
Publiceringsdato 28. august 2013 Andreas Mogensen er blevet tildelt en mission til Den Internationale Rumstation ISS. Missionen præsenteres ved et pressemøde den 28. august.
Innovationskonkurrence for elever sættes i gang
Publiceringsdato 27. august 2013 Danske børn og unge skal lære at være innovative. Uddannelsesministeren igangsætter nu en bæredygtig innovationskonkurrence, der udfordrer elever til at designe lokale løsninger på globale udfordringer. Vinderne får 50.000 kroner.
Regeringen satser stærkt på uddannelse og forskning
Publiceringsdato 27. august 2013 Med regeringens finanslovsforslag for 2014 foretager regeringen yderligere investeringer i uddannelse og forskning. Regeringen afsætter ekstra 2,5 milliarder kroner til at sikre kvaliteten på de videregående uddannelser og til at flere kan modtage SU.
Uddannelsesministeriet tweeter om SU
Publiceringsdato 26. august 2013 Studerende kan nu få opdateringer om SU-regler og tiltag på det sociale medie Twitter. Uddannelsesministeriet lancerer @minSU_dk som en service, der skal gøre SU-systemet mere gennemskueligt.
Alt om årets optag
Publiceringsdato 30. juli 2013 Erhvervsakademierne optager over 70 procent flere nye studerende i 2013 i forhold til 2005. I 2013 har 26 procent af de optagne på de videregående uddannelser netop afsluttet deres adgangsgivende eksamen, og på 60 procent af uddannelserne blev alle kvalificerede ansøgere optaget.
Færre optagne men højere gennemsnit på ny læreruddannelse
Publiceringsdato 30. juli 2013 Sammenlignet med sidste år er 26 procent færre blevet optaget på den ny læreruddannelse, men ni ud af ti optagne har nu læreruddannelsen som deres førsteprioritet, og andelen med adgangskvotient på mindst 7,0 er steget fra hver tredje til næsten hver anden nye studerende.
Rekordmange unge optaget på videregående uddannelser
Publiceringsdato 29. juli 2013 Flere unge end nogensinde tidligere får tirsdag besked om, at de er optaget på en videregående uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne tilbyder plads til fire procent flere end i 2012, og den største vækst i optaget findes blandt de uddannelser, der er målrettet den private sektor.
Flere vælger erhvervsrettede uddannelser
Publiceringsdato 17. juli 2013 Rekord mange vil have en videregående uddannelse. De unge søger bredt og vælger i højere grad uddannelser, der retter sig mod det private arbejdsmarked. Det viser årets opgørelse af søgningstallene til de videregående uddannelser.
Flere end nogensinde har søgt en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2013 Ansøgertallet til de videregående uddannelser slår i 2013 alle rekorder. De foreløbige tal viser, at i alt 88.078 ved søgningsfristens udløb har søgt om optagelse.
13 nye udbud af videregående uddannelser
Publiceringsdato 03. juli 2013 Kommende studerende får endnu flere muligheder for at tage videregående uddannelse og efter- og videreuddannelse. Uddannelsesministeren har godkendt 13 nye udbud af eksisterende uddannelser.
EU uddeler 525 milliarder kroner til forskning og innovation
Publiceringsdato 02. juli 2013 En af verdens største forskningssatsninger bliver nu en realitet. Formandskabet for EU’s Ministerråd og Europa-Parlamentet er nået til enighed om forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020. Der er markante danske fingeraftryk i aftalen.