Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2017 Private fonde og organisationer yder et markant bidrag til dansk forskning

Private fonde og organisationer yder et markant bidrag til dansk forskning

Årets redegørelse om forsknings- og innovationsområdet peger på, at private fonde og organisationer yder et markant bidrag til dansk forskning. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, der ønsker at skabe gode rammer, så væksten i de private fondes investeringer i dansk forskning fortsætter

30. november 2017

I 2015 finansierede private fonde og organisationer 12 procent af den offentligt udførte forskning i Danmark. Det fremhæver dette års redegørelse om forsknings- og innovationsområdet. Dermed finansierer de private fonde og organisationer en betragtelig del af den offentligt udførte forskning i Danmark.

Hvis Danmark også fremadrettet skal være blandt verdens førende på forskningsområdet, er det afgørende, at der skabes gode rammer for, at væksten i de private fondes investeringer i dansk forskning kan fortsætte lyder det fra uddannelses- og forskningsministeren:

- De private fonde betyder, at universiteterne har mulighed for at bedrive forskning, som ikke var muligt med offentligt finansiering alene. Fondene yder dermed et vigtigt bidrag til dansk forskning. Udviklingen betyder, at fondenes bidrag udgør en stadig større andel af universiteternes forskningsindsats. Det er derfor afgørende, at vi har gode rammer for samspillet mellem universiteter og fonde, siger Søren Pind.

Regeringen lancerer inden længe en ny forsknings- og innovationspolitisk strategi, der blandt andet ser på, hvordan der kan skabes et tættere samspil og større sammenhæng i hele det danske forsknings- og innovationssystem.

Redegørelsen fremhæver samtidig, at dansk erhvervsliv bidrager med størstedelen af samfundets investeringer i forskning. De private investeringer i forskning udgjorde 1,9 procent af BNP i Danmark i 2015. Forskningsinvesteringerne har dog siden 2008 været svagt faldende.

Fakta om redegørelse om forsknings- og innovationsområdet

  • Uddannelses- og forskningsministeren afgiver årligt en redegørelse om forsknings- og innovationsområdet til Folketinget.
  • Redegørelsen for 2017 giver et overblik over forsknings- og innovationsområdet, som det ser ud lige nu.
  •  Redegørelsen er baseret på Uddannelses- og Forskningsministeriets to publikationer Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse 2017 og Viden til Vækst 2016.

 For yderligere oplysninger, kontakt

Kontorchef Nicolai Zarganis, tlf. 7231 8410, niza@ufm.dk
Pressekonsulent Trine Søndergaard, tlf. 7231 8009, tri@ufm.dk

Senest opdateret 01. december 2017