Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2020 Yderligere genåbning på de videregående uddannelser

Yderligere genåbning på de videregående uddannelser

Med onsdagens aftale om yderligere genåbning af Dannmark gennemføres nu en fuld åbning af offentlig forskning, som kræver fysisk tilstedeværelse. Samtidig vil de videregående uddannelser igen kunne afvikle mundtlige eksamener fysisk samt undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde.

21. maj 2020

Regeringen og Folketingets øvrige partier er blevet enige om en yderligere genåbning af Danmark. Genåbningen indebærer, at der åbnes for al offentlig forskning, der kræver fysisk tilstedeværelse. Samtidig bliver det muligt at afholde mundtlige eksamener på uddannelsesstedet. Endelig genåbnes for de offentlige ansatte, undtagen Hovedstaden og Sjælland. Det træder alt sammen i kraft fra 27. maj.

Den yderligere genåbning af fase 2 kommer oven på den genåbning, som allerede er igangsat, herunder bl.a. undervisning og andre eksamener med krav om fysisk fremmøde.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen glæder sig over den yderligere genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner.

- Forskningen er afgørende for at få skabt den viden, vi skal bruge for at løse de store samfundsudfordringer. Det handler om viden og om fremtiden. Derfor er det rigtig godt nyt, at der nu åbnes fuldt op for den forskning, der kræver fysisk tilstedeværelse. Jeg er meget glad for, at vores ønske om, at forskerne kan vende tilbage, nu bliver til virkelighed, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Store dele af de videregående uddannelser vil fortsat være lukket ned – forventeligt frem til starten af august måned. Det er de enkelte uddannelsesinstitutioner, der vurderer, hvad der er behov for og praktisk muligt i forhold til studerende og ansattes tilstedeværelse.

Meget undervisning er i øjeblikket ved at blive afsluttet og mange eksaminer i indeværende semester er allerede planlagt til gennemførelse online. Det vil i mange tilfælde stadig være den bedste løsning at gennemføre disse hjemmefra. Uddannelses- og Forskningsministeriet er i dialog med institutionerne om, hvordan genåbningen konkret gennemføres.

- Vi får skridt for skridt åbnet de videregående uddannelser mere op, og det er rigtig positivt. Undervisning, der kræver fysisk fremmøde, er i gang, og nu åbnes der yderligere op for de mundtlige eksamener. Men der vil fortsat være rigtig mange studerende, som vil skulle afslutte semestret hjemmefra, og til dem vil jeg sige: Jeg er simpelthen så imponeret over, hvordan de har evnet at omstille sig og fortsætte med at klø på, selvom deres uddannelsesforløb pludselig ændrede sig på få dage. De har udvist samfundssind og vist omverdenen, at vi i Danmark har studerende, der både tager ansvar for deres egen læring og for samfundet, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Med visse undtagelser har alle aktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioner været lukket siden midten af marts 2020 på grund af COVID-19. I første fase blev der åbnet for, at studerende på udvalgte samfundskritiske og sundhedsfaglige uddannelser fik mulighed for at gennemføre undervisning og eksaminer fysisk på institutionerne. Den udvidede genåbning af første fase omfattede desuden en delvis genåbning af landets forskningslaboratorier, mens der i anden fase af genåbningen den 18. maj blev åbnet for en del undervisning på videregående uddannelser, hvor fremmøde var nødvendig. Fra den 27. maj udvides således med yderligere forskning, flere ansatte og øget mulighed for at afholde mundtlige eksamener fysisk.

På uddannelses- og forskningsområdet indebærer aftalen:

  • Store dele af forskningen er allerede genåbnet. Der sker nu fuld genåbning af offentlig forskning, der kræver fysisk tilstedeværelse, fra den 27. maj. Det gælder som udgangspunkt alle forskere, mens uddannelsesinstitutionerne vurderer det konkrete behov for fremmøde under iagttagelse af de sundhedsfaglige anbefalinger.  
  • Videregående uddannelser kan afvikle mundtlige eksamener fysisk samt undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde. Mange eksamener forventes fortsat gennemført online.
  • Alle offentlige ansatte, undtagen i Region Hovedstaden og Region Sjælland, kan vende tilbage den 27. maj.
  • Fuld genåbning af videregående uddannelser i fase 4, der forventes primo august.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Ministeriets pressetelefon: 7231 8181

Senest opdateret 04. juni 2020