Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser Pressemeddelelser fra råd, nævn, udvalg og styrelser

Pressemeddelelser fra råd, nævn, udvalg og styrelser

Viser 1-30 af 38 resultater
DFiR: Godt vi gør os klar til fremtiden
Publiceringsdato 05. december 2017 Regeringen er barslet med en ambitiøs strategi for dansk forskning og innovation. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) siger tak for det. En styrke i dansk FoU er netop, at man fra politisk hold har tradition for at justere på rammerne, når der kommer ubalance i FoU-systemet.
DFiR: Hvorfor klarer dansk forskning sig så godt?
Publiceringsdato 20. oktober 2016 Dette spørgsmål har Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sat sig for at finde svaret på. Rådets forslag offentliggøres i dag i rapporten ”Viden i verdensklasse”. Her peger rådet på en række balanceforhold, som er vigtige for, at dansk forskning kan blive ved med at klare sig godt.
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed anker ikke uredelighedsdom
Publiceringsdato 26. april 2016 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) afventer lovgivningsmæssige tiltag på området.
Vestre Landsret giver Helmuth Nyborg medhold i sag mod UVVU
Publiceringsdato 30. marts 2016 Helmuth Nyborg har ikke begået videnskabelig uredelighed, siger landsretten.
UVVU: To afgørelser i sager om videnskabelig uredelighed
Publiceringsdato 30. juni 2015 Afgørelserne, der vedrører samme forsker, er truffet af Udvalget vedr. videnskabelig uredelighed inden for sundhedsvidenskabelig forskning (USF). Udvalget finder det i ingen af de to sager godtgjort, at der har været udvist videnskabelig uredelighed af den indklagede forsker.
UVVU anker ikke uredelighedsdom
Publiceringsdato 18. marts 2015 Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for sundhedsvidenskabelig forskning (USF), der er et af UVVU’s tre stående udvalg, har besluttet ikke at anke Østre Landsrets dom af 18. februar 2015.
Kvalitetsudvalget: Behov for gennemgribende ændringer af videregående uddannelser
Publiceringsdato 29. januar 2015 De videregående uddannelser bør reformeres for at undgå risikoen for massiv fejluddannelse. Og det haster. Sådan lyder hovedkonklusionen fra det Kvalitetsudvalg, der i dag udgiver sin slutrapport.
Kvalitetsudvalget holder pressemøde torsdag den 29. januar kl. 11.00
Publiceringsdato 26. januar 2015 INVITATION TIL PRESSEN: Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser, i daglig tale Kvalitetsudvalget, præsenterer på et pressemøde sine samlede forslag og analyser til reform af de videregående uddannelser i Danmark.
Det Frie Forskningsråd uddeler Sapere Aude-bevillinger til 40 forskertalenter
Publiceringsdato 15. december 2014 Det Frie Forskningsråd investerer 19 millioner kroner i 40 Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevillinger. Formålet med investeringen er at øge yngre forskeres mobilitet og hermed styrke internationaliseringen af dansk forsknings vækstlag.
Det Frie Forskningsråd får 24 nye medlemmer i 2015
Publiceringsdato 27. november 2014 Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen har udpeget 24 nye medlemmer til Det Frie Forskningsråds faglige råd. Endvidere genudpeges 12 siddende medlemmer for yderligere to år.
Kvalitetsudvalget udgiver i dag sin anden rapport: Høje mål – fremragende undervisning i videregående uddannelser
Publiceringsdato 24. november 2014 Anerkend de bedste undervisere. Prioritér undervisningskompetencer ved ansættelser og opgradér dem undervejs i karrieren. Stil krav om, at ledelsen konstant har fokus på undervisere, undervisningen og de studerendes læring. Sådan lyder hovedbudskaberne i Kvalitetsudvalgets anden rapport.
Det Frie Forskningsråd styrker dansk forskning
Publiceringsdato 21. oktober 2014 Ny evaluering understreger Det Frie Forskningsråds betydning for danske forskertalenters udviklingsmuligheder og dansk forsknings stærke internationale placering.
17 kvindelige forskere modtager en YDUN-bevilling fra Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 06. oktober 2014 Det Frie Forskningsråd investerer 110 millioner kroner i 17 videnskabelige projekter med en række af Danmarks mest lovende kvindelige forskere ved rorpinden.
Afgørelse i genoptaget sag om videnskabelig uredelighed
Publiceringsdato 28. august 2014 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har truffet afgørelse i en genoptaget sag om videnskabelig uredelighed inden for sundhedsvidenskabelig forskning.
Det Frie Forskningsråd uddeler 220 millioner til topforskere
Publiceringsdato 17. juni 2014 27 forskere modtager Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-bevillinger. Pengene gives til udforskning af vigtige grundvidenskabelige problemstillinger inden for sundhed, natur og teknologi samt humaniora og samfundsvidenskab.
Det Frie Forskningsråd igangsætter videnskab for 600 millioner kroner
Publiceringsdato 11. juni 2014 Det Frie Forskningsråd investerer 600 millioner kroner i 181 lovende forskningsprojekter med en række af Danmarks stærkeste forskere ved roret.
Kvalitetsudvalget anbefaler nye bachelorer til fremtidens arbejdsmarked
Publiceringsdato 03. april 2014 I dag kl. 11 offentliggør Kvalitetsudvalget sin første rapport 'Nye veje – fremtidens videregående uddannelsessystem' med analyser og anbefalinger til, hvordan man styrker kvalitet, relevans og sammenhæng.
Kvalitetsudvalget præsenterer anbefalinger til et bedre uddannelsessystem
Publiceringsdato 02. april 2014 INVITATION TIL PRESSEN: Torsdag kl. 11.00 præsenterer Kvalitetsudvalget sin første rapport med anbefalinger til forbedring af de videregående uddannelsers kvalitet, relevans og sammenhæng i Danmark.
Nyt råd skal gavne dansk forskning og innovation
Publiceringsdato 01. april 2014 Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget ni medlemmer af et nyt uafhængigt råd, der skal rådgive Folketinget og ministre om forskning og innovation.
Kvalitetsudvalget: Indkaldelse til pressemøde om udvalgets første rapport
Publiceringsdato 25. marts 2014 INVITATION TIL PRESSEN: Ved pressemødet præsenterer formand Jørgen Søndergaard Kvalitetsudvalgets første rapport med anbefalinger til, hvilke ændringer der bør ske i forhold til det samlede system af videregående uddannelser i Danmark.
Ny bemanding i Det Frie Forskningsråd i 2014
Publiceringsdato 19. december 2013 Uddannelsesministeren har udpeget tre nye bestyrelsesmedlemmer og ti nye medlemmer af de faglige råd til Det Frie Forskningsråd.
Tre nye afgørelser om videnskabelig uredelighed inden for sundhedsvidenskabelig forskning
Publiceringsdato 18. december 2013 Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har i dag truffet afgørelse i tre omfattende sager om videnskabelig uredelighed.
Det Frie Forskningsråd opslår YDUN-midler
Publiceringsdato 18. december 2013 Det Frie Forskningsråd annoncerer nu YDUN-programmet målrettet kvindelige forskere. Det sker som en del af forårsopslaget 2014. Ansøgningsfrist er april-maj 2014.
Det Frie Forskningsråd uddeler Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevillinger 2013
Publiceringsdato 16. december 2013 39 yngre forskere tildeles en Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevilling, der skal øge mobiliteten og internationaliseringen af dansk forsknings vækstlag.
Det Frie Forskningsråd: Ligestillingspolitik skal forbedre talentudnyttelsen i dansk forskning
Publiceringsdato 29. oktober 2013 Det Frie Forskningsråd vedtager en ligestillingspolitik, der skal bidrage til at sikre bedre udnyttelse af talentmassen i dansk forskning.
Det Frie Forskningsråd uddeler 50 millioner til forskerudveksling på tværs af landegrænser
Publiceringsdato 30. september 2013 For første gang uddeler Det Frie Forskningsråd MOBILEX Mobilitetsstipendier for samlet 50 millioner kroner. Stipendierne giver 24 yngre forskere mulighed for at høste ideer og erfaring og indlede samarbejder i et nyt internationalt forskningsmiljø.
Det Frie Forskningsråd: 600 millioner kroner til frontforskning
Publiceringsdato 14. juni 2013 Det Frie Forskningsråd søsætter lovende forskningsprojekter for godt 600 millioner kroner.
Originale forskere belønnes med prestigebevillinger
Publiceringsdato 05. juni 2013 27 af Danmarks førende forskere modtager Sapere Aude-bevillinger fra Det Frie Forskningsråd. Bevillingerne skal udvide videnskabens horisont inden for samtlige faglige hovedområder.
Sapere Aude-bevillinger til 40 unge, talentfulde forskere
Publiceringsdato 10. januar 2013 40 yngre forskere får mulighed for at realisere deres forskningsmål med Det Frie Forskningsråds prestigefyldte Sapere Aude-bevillinger.
To nye bestyrelsesmedlemmer i Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 04. januar 2013 To nye bestyrelsesmedlemmer i Det Frie Forskningsråd.