Du er her: Forside Blogs Ann-Christina Lange Førerløse biler, hårdtarbejdende håndværkere og GTS-institutter i “the Start-up Nation”

Førerløse biler, hårdtarbejdende håndværkere og GTS-institutter i “the Start-up Nation”

Efter et par måneder som udsendt fortæller innovationsattaché Ann-Christina Lange om mødet med innovationskulturen i Israel. Et besøg fra de danske GTS-direktører tydeliggjorde forskellene mellem den danske og den israelske model for videnoverførsel.

18. april 2017

Ann-Christina Lange

Ann-Christina Lange blogger fra Tel Aviv, Israel

Jeg ankom til Israel i starten af december sidste år. Et mix af forskellige indtryk mødte mig den første måned. Det første indtryk, der slog mig, var en ekstrem tilbagestående produktivitet. På min første tur på vej på arbejde stødte jeg på en knælende håndværker, der var i gang med at cementere hovedindgang i det lejlighedskompleks, hvor jeg bor - med håndkraft! En anden håndværker var på vej med sten og fliser i en godt tilsmudset trillebør. Det var ikke just det billede, jeg havde for mit indre blik, da jeg læste de imponerende statistikker over Israels innovationskultur og højteknologiske vækst. Det gik hurtigt op for mig, at Israel ikke, som de andre high-tech centre rundt om i verden, er præget af selvlysende skilte og tårnhøje skyskrabere, glinsende glasfacader og småtravle forretningsklædte professionelle.

Det tog dog ikke lang tid, før jeg stiftede bekendtskab med den innovationskultur, som Israel er så kendt for. Tel Aviv består af et overvældende antal af inkubatorer, forsknings- og udviklingsafdelinger og højteknologiske forskningsfællesskaber. Blandt andet Microsoft, Coca Cola, Intel og mange andre af de helt store spillere inden for fremtidens high-tech sektor, har valgt at etablere deres forsknings- og udviklingsafdelinger i byen. Og udenlandske virksomheder afholder såkaldte scouting-ture for at spotte de næste nye trendsættere og udviklere. Men hvorfor og hvordan er Israel blevet til et så stort eventyrland for high-tech og innovation? Spørger man israelerne selv, er grundelaget for deres high-tech succes en radikal anden end gængse innovationhubs som Silicon Valley, Shanghai og Seoul. Svaret er nemlig: nødvendighed og overlevelse. I Israel er hele begrebet ’disruptive innovation’ noget, man griner af. Selvfølgelig skaber benspænd innovation. Innovation er en del af Israels DNA. Omringet af fjender og med et land, der ikke besidder naturressourcer, men til gengæld har mangel på både vand og landbrugsjord, må der en hvis mængde kreativitet til at overleve. Israelerne betragter sig selv som ligefremme og direkte. De har en attitude, der ifølge israelerne selv bidrager til innovation. Det er en form for anti-autoritet, der gør sig gældende og præger bybilledet, hvor jakkesættet er skiftet ud med jeans og t-shirts.

Besøg fra GTS-foreningen

En af mine første opgaver hernede var at arrangere et besøg for den danske GTS-forening, hvilket var en perfekt måde at få den israelske innovationskultur bedre ind under huden. Forskellen til mellem Danmark og Israel blev ved besøget gjort meget tydelig. Israel har nemlig ikke en pendant til GTS-institutterne, som får innovations- og forskningsinfrastrukturen til at hænge sammen. I “the Start-up Nation”, som Israel også kaldes, og som israelerne med glæde selv ofte refererer til, er alt bundet op på netop start-up-miljøerne.

GTS-foreningen besøgte Israel med deres bestyrelse bestående af direktørerne for de forskellige GTS-institutter, heriblandt Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut og Bioneer.

GTS-delegationen besøgte en række udvalgte aktører, der hver især repræsenterer forskellige dele af det israelske innovationsøkosystem. På møderne blev Israels innovationsevne ivrigt debatteret. Blandt andet blev Israels offentlige forskningsprogrammer, der særligt understøtter konsortier, der bygger bro mellem forskning og industri, præsenteret ved et besøg hos Israel Innovation Authority, som er ansvarlig for Israels innovationspolitik og dertil knyttet offentlig finansiering. Derefter gik turen til Tel Aviv universitets Tech Trans-enhed, en inkubator og et acceleratorprogram på SOSA, der er et fællesskab for investorer, virksomheder og start-ups.

Førerløse biler til en værdi af 15 milliarder US dollars

Det blev hurtigt tydeligt for delegationen, at Israel i den grad formår at leve op til betegnelsen ’Start-up Nation’. Israels økonomiske vækst er 3,97 procent, til trods for at landet som sådan ikke råder over naturressourcer og ikke har nogen oplagte handelspartnere i nærområderne. Væksten bygger således udelukkende på udvikling og eksport af high-tech løsninger. Dagen før delegationen ankom, blev den israelske startup Mobileye, der producerer teknologi til førerløse biler, opkøbt af Intel for den nette sum af 15 milliarder US dollars. Dette er den hidtil største exit for en israelsk virksomhed.

Bagsiden af start-up-fortællingen blev dog også adresseret. Israel lider af lav produktivitet, og væksten ved hurtige exits og salg af high-tech løsninger bidrager ikke til den brede israelske befolknings levestandard. Den israelske økonomi bærer præg af, at nogle få vinder genvinsten ved at sælge deres high-tech løsninger til udenlandske virksomheder, hvilket ikke fører til vækst i f.eks. antallet af arbejdspladser. Israel har vundet ved at beskytte deres IP rettigheder. Når udenlandske virksomheder opkøber Israelske start-ups, skal IP rettighederne forblive i Israel, hvilket har været medvirkende til at flere store international virksomheder såsom Google, Apple og Microsoft har etableret forsknings- og udviklingsafdelinger i Israel. OECD vurderer således dog at denne vækst ikke kan sammenlignes med den vækstrate Israel kunne have oplevet hvis virksomhederne var forblevet på israelske hænder og havde bidraget til at øge effektiviteten af den lokale produktion. Det er måske her vi finder forklaringen på den knælende håndværker og ham med trillebøren. Der er dog håb forude. Det, der kaldes Israel Innovation Authority (det tidligere Office of the Chief Scientist), er i gang med at gentænke dele af deres forskningsfinansiering, så den i højere grad understøtter israelske virksomheders vækst lokalt.

Vidensoverførsel og kommercialisering af forskning stod da også højt på agendaen for besøget fra de danske GTS-institutter. På andendagen besøgte vi en af Israels offentligt finansierede inkubatorer i Netanya og kørte derefter videre til Technion, som er Israels tekniske universitet i Haifa. Her talte vi om vidensoverførsel og besøgte et par af de virksomheder, der arbejder og har til huse på campus.

Det var tydeligt for GTS-delegationen, at de danske GTS’er har en rolle at spille i Israel med deres store erfaring i at bringe forskning i spil i sammenhænge, der ikke blot handler om at skabe spin-outs og hurtige exits. Nytten af at kunne oversætte og anvende den forskning, der bliver produceret på universiteterne lokalt i Israel, er blevet til et generelt problem, som israelerne selv er opmærksomme på.

Igennem mit arbejde hernede vil jeg løbende bidrage med analyser og blogindlæg, som skal afkode de faktorer, der er på spil og afgørende for Israels evne til at innovere, herunder hvilke der kan oversættes til en dansk kontekst, og på hvilken måde Danmark kan lære af den israelske måde at arbejde med innovation på. En sådan opgave handler i første omgang om at komme bag om fortællingen om “the Start-up Nation”. Det næste skridt på vejen er et besøg af uddannelses- og forskningsminister, Søren Pind. Jeg håber, I vil læse med og følge med i, hvordan det går her.

GTS-delegationen på taget af SOSA’s bygninger
GTS-delegationen på taget af SOSA’s bygninger, der huser nogle af Tel Avivs dynamiske startup virksomheder og acceleratorprogrammer.

Kommentarer

Rasmus Gjedssø Bertelsen siger:
18. april 2017 19:44

Ann-Christina, der er to faktorer omkring israelsk innovation, som du ikke nævner - til min overraskelse:

1) forbindelsen mellem forsvar og samfund: jeg har hørt israelske innovationsforskere omtale betydningen af det store antal med officersbaggrund (=lederuddannelse);

2) transnationale relationer og brain circulation: Israel har helt ekseptionelle transnationale relationer til især USA, men også Europa. Jeg har selv i amerikansk topforskning oplevet, hvor udstrakt cirkulationen af talent er mellem Israel og amerikanske topuniversiteter. I den forbindelse anbefaler jeg dig at læse AnnaLee Saxenians bog "The New Argonauts" (2007) om blandt andet israelsk brain circulation med Sillicon Valley.

Derudover har jeg et andet spørgsmål: arbejder du også med det palæstinensiske selvstyre?

Ann-Christina Lange siger:
24. april 2017 09:12

Kære Rasmus,

Tak for dine kommentarer. Disse blogindlæg er ment som løbende betragtninger og refleksioner over Israels innovationsevne og ikke som en udtømmende analyse.

Transnationale relationer og brain circulation er helt afgørende for Israels innovation og forskningssucces. På mange universiteter er der for eksempel et krav om, at israelske forskere har enten en ph.d. eller post.doc fra et af de amerikanske Ivy League universiteter for at opnå en fastansættelse som forsker. Denne faktor er dog så afgørende, at jeg mener det danner grundlag for sit eget blogindlæg.

Det er rigtigt, at forskellige kilder peger på forsvaret som en faktor for innovation, bl.a. særligt bogen 'Start-up Nation'. Men der er bred enighed blandt israelske forskere, om at det ikke er den eneste afgørende faktor for innovation i Israel.

Det danske samarbejde med det palæstinensiske selvstyre varetages gennem det danske repræsentationskontor i Ramallah, ikke gennem ambassaden i Tel Aviv. Det palæstinensiske selvstyre er derfor ikke et område, der falder inden for innovationscenterets arbejde, hvis aktiviteter i øvrigt sker i overensstemmelse med dansk og EU-politik.

Venlig hilsen

Ann-Christina

Lars Fremerey siger:
19. april 2017 14:41

Fin artikel - tak for den.

Jan E. Balling siger:
19. april 2017 15:22

Spændende artikel, som blev læst med interesse!

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Hvad er 4 + 4 ?
Dit svar:
Debatregler
Senest opdateret 08. maj 2018