Gå til indhold
Du er her: Forside Blogs Ann-Christina Lange Kalder alle ph.d.er og postdocs i Danmark: Nyt lovende multidisciplinært program i Israel

Kalder alle ph.d.er og postdocs i Danmark: Nyt lovende multidisciplinært program i Israel

Sammen med Otto Mønsteds Fond lancerer ICDK Tel Aviv et hidtil uset multidisciplinært program for ph.d.er og postdocs fra danske forskningsinstitutioner. Programmet har et ambitiøst todelt fokus på grundforskning og kommercialisering heraf. Alle både fra STEM og SSH-disciplinerne bør læse videre.

18. august 2021

Lasse Vinther-Grønning

Lasse Vinther-Grønning blogger fra Tel Aviv, Israel

Konkret er der tale om et ambitiøst tværfagligt scholarship program, hvor udvalgte studerende på ph.d.- eller postdoc-niveau (på tværs af de danske universiteter) får mulighed for at indgå i et seks måneders træningsforløb på et af Israels førende universiteter, Technion i Haifa.

Formålet er at opgradere de danske forskningsstuderendes evne til at kommercialisere den fagspecifikke viden, de opnår i løbet af deres forskningsgrad, samtidig med at de får mulighed for at forske sammen med israelske topforskere inden for deres fagområde.

Ved at blive eksponeret for nogle af verdens førende forskere og kommercialiseringseksperter vil de danske forskningskandidater opnå excellent forskningsrådgivning og inspiration samt konkret indsigt i kommercielle muligheder og metoder til at kommercialisere deres forskning. Der er ti pladser i programmet, og startskuddet lyder i februar 2022. For at komme i betragtning skal man finde en akademisk vejleder på Technion for den seksårige periode, hvilket ICDK Tel Aviv kan hjælpe med i samarbejde med Technions forskningsstøtte. Desuden skal man motivere ens nysgerrighed for entrepreneurskab og beskrive, hvilke tanker man har gjort sig for at kommercialisere sin viden, og hvilket markedspotentiale ens forskning kunne have.

Det bør holdes for øje, at Technion er Israels tekniske universitet og ligger højt på de mange internationale ranglister. Technion har udvist en særdeles god evne til at kommercialisere viden. Man kan derfor forvente højt specialiseret undervisning i global iværksætteri.  Der er forventet ansøgningsfrist i september 2021. Opslaget vil blive offentliggjort meget snart på bl.a. ICDK Tel Avivs LinkedIn, hvor ansøgningsprocessen vil blive beskrevet i detaljen.

Med programmet håber ICDK Tel Aviv og Otto Mønsteds Fond at kunne udstyre ph.d.er og postdocs fra danske forskningsinstitutioner med færdigheder til at blive iværksættere med internationalt potentiale på baggrund af den forskning, som de har drevet i deres forskningskarriere i Danmark og ved opholdet i Haifa. På den måde er programmet et langsigtet bidrag til, at forskningen kommer ”ud af laboratoriet” og kommer til gavn i samfundet og i markedet til og for borgerne. Hvis ovenstående har vakt interesse hos læseren, er du meget velkommen til at kontakte mig på e-mail for mere information.

Desuden afholder vi den 19. august 2021 kl 12.00 informationsmøde om programmet. Er du interesseret i at deltage er her link til begivenheden: https://zoom.us/j/95082691523

Israel er førende inden for kommercialisering af forskning

Danmark er et af de lande i verden med det højeste uddannelsesniveau, samtidig står vi aktuelt med den udfordring, at overproduktion af forskningskandidater (ph.d.er og postdocs) resulterer i, at højspecialiseret viden risikerer at gå tabt for det danske samfund.

Israel er kendt for evnen til at omsætte og kommercialisere højspecialiseret viden. Den israelske model består hovedsageligt af adgang til talent, fagspecifikke træningsmetoder kombineret med et kommercialiseringssigte og et stærk nationalt økosystem med adgang til internationale investorer, ikke mindst fra USA.

I takt med at den danske økonomi i højere og højere grad hviler på lancering og udvikling af nye løsninger inden for spirende teknologier for at sikre Danmarks konkurrenceevne og position som vidennation, bliver kommercialisering af ”emerging technologies” så som kvantesikkerhed, AI, fangst og lagring eller anvendelse af CO2, Power-to-X m.m. et mere og mere påtrængende behov. Hvis Danmark derfor fortsat vil bevare sin position som et førende forsknings- og innovationsland, kræver det, at vi bliver bedre til at understøtte innovation lige fra spirende idé til et færdigt kommercialiseret produkt på det globale marked. Her kan man med fordel se på Israels model og lade sig inspirere.

Israel var et af de første lande, der identificerede udviklingen af nye radikale videnskabelige discipliner som fx civil cybersikkerhed og praktisk anvendelse af Big Data som egentlige vækstmotorer. Regeringen i Israel har investeret store beløb i udviklingen af fx civil kvantesikkerhed igennem konsolideret indsatser på tværs af universiteter, offentlige myndigheder og den private sektor.

Israels særlige styrke ligger i en stærk akademisk sektor, der er kendt for at producere forskning af høj kvalitet i tæt samarbejde med industrien gennem etablering af fælles forskningscentre og veludviklede metoder til vidensoverførsel – tech trans. Hertil kommer, at der ved de naturvidenskabelige forskningsinstitutioner ofte er tilknyttet stærke business-forskningsmiljøer, der giver dynamiske effekter ift. at motivere naturvidenskabelige forskere i Israel til at gå iværksættervejen.

Israels imponerende innovationsøkosystem tiltrækker international opmærksomhed og tæller op mod 6000 israelske start-ups ifølge Deloitte. Ligeledes bidrager tilstedeværelsen af over 300 multinationale R&D tech-virksomheders udviklingsafdelinger, der alle beskæftiger sig med nye teknologier inden for en lang række områder som cyber security, nanoteknologi, batterier, positionsteknologier, life science og big data til, at Israel betragtes som en særlig god træningsplatform og har et understøttende økosystem for yngre forskere.

Kommercialisering af emerging technologies udgør derfor et stort forretningspotentiale for Danmark, herunder ikke mindst universiteterne og forskerne selv. Derfor lanceres nu et scholarship program, hvor danske studerende får mulighed for at lære af Israel og få viden om kommercialisering af deres forskning.

Kommentarer

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Skriv tallet fem.
Dit svar:
Debatregler
Senest opdateret 19. august 2021