Du er her: Forside Blogs DANRO Danske Erhvervsakademiers Rektorkollegium på studiebesøg i Bruxelles

Danske Erhvervsakademiers Rektorkollegium på studiebesøg i Bruxelles

Nysgerrigheden og interessen for EU’s uddannelsesprogram Erasmus+ og EU's forskningsstøtteprogram Horizon 2020 var stor blandt medlemmerne af de Danske Erhvervsakademiers Rektorkollegium, da DANRO i samarbejde med rektorkollegiet havde arrangeret et endags studiebesøg.

02. december 2014

DANRO

DANRO blogger fra Bruxelles.

Dagen bestod bl.a. af oplæg om bl.a. EU's uddannelses- og forskningspolitik, en rundvisning i Europa parlamentet og ikke mindst et indblik i Horizon2020s strukturer og muligheder.

Studiebesøget var tilrettelagt for at give inspiration og information om mulighederne i EU systemet med særligt fokus på Erasmus+, EU’s uddannelsesstøtteprogram samt Horizon 2020, som er EU’s støtteprogram for forskning og innovation. Støtteprogrammet, ofte omtalt som H2020, løber i perioden 2014-2020 og har et budget på 79,4 mia. euro eller ca. 592 mia. kr. som støtter alt fra grundforskning til industrielt lederskab.

Erfaringer og Inspiration

Mandag eftermiddag havde forskningsattaché Lise Lotte Toft inviteret til et oplæg på Danmarks faste repræsentation til EU i Bruxelles. Hun holdte et oplæg, som gav indblik i den aktuelle politiske dagsorden og hvorledes den danske repræsentation i Bruxelles arbejder.

Policy Officer, Natacha Sander
Policy Officer, Natacha Sander, holder oplæg tilrettelæggelsen af det nye Erasmus+ program. Kilde: DANRO.
Tilstede på mødet var ligeledes uddannelsesattaché Torben Hoffeldt, som gav en præsentation på uddannelsesområdet. På mødet blev der kort præsenteret hvorledes EU institutionerne fungerer og arbejder, og der var generelt stor spørgelyst blandt medlemmerne i rektorkollegiet. Mødet gav desuden mulighed for at DANRO-temaet og rektorkollegiet kunne hilse på hinanden inden næste dags oplæg og møder.

Den efterfølgende dag havde DANROs leder Jakob Just Madsen tilrettelagt et program hvor forskellige embedsmænd fra Europa kommissionen fortalte om EU’s uddannelsesprogrammer og støtteordninger.

Jakob Just Madsen fortalte bl.a. om det Europæiske Forskningsrum (ERA) og de nye strukturer i Horizon2020 programmet og de forskellige muligheder der ligger heri. En stor ændring fra FP7, EU’s tidligere forsknings rammeprogram, er særligt den store vægt på innovation og samspillet med erhvervslivet. Særligt med fokus på små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Der var stor nysgerrighed og åbne øre fra rektorenes side, som dermed også fik et uddybet i strukturerne i det nye forsknings og innovationsprogram.  


Medlemmerne af de Danske Erhvervsakademiers Rektorkollegium
Medlemmerne af de Danske Erhvervsakademiers Rektorkollegium, spidser øre til oplæg om EU's uddannelses- og forskningspolitik, samt Horizon2020s strukturer og muligheder. Kilde: DANRO.

Fra Kommissionen fortalte Natascha Sander fra generaldirektoratet for uddannelse og kultur om tilrettelæggelsen af det nye Erasmus+ program, som rektorerne i forvejen har kendskab til fra deres eget uddannelsestilbud. De var derfor både nysgerrige og spørgelystne på de nye muligheder i programmet som omfattede nye støttemuligheder. Efterfølgende fortalte Kamilla Partyka, ligeledes fra generaldirektoratet for uddannelse og kultur om Horizon2020s Marie Sklodowska Curie aktiviteter, hvor der kan søges penge for videnskabelig topkvalitet. Partyka fortalte om mulighederne for at danne partnerskaber med uddannelsesinstitutioner i EU og EU associerede lande og dermed søge penge til forskningsaktivitet.

Udover embedsmændene fra kommissionen og Jakob Just Madsens præsentation var der ligeledes et oplæg fra Karin Lukas-Eder fra den bayerske forskningsalliance - BAYFOR - som hjælper deres medlemmer til at søge penge i EU's støtteprogrammer. Deres medlemmer er typisk universiteter og professionshøjskoler fra Bayern, og kunne derfor give inspiration og erfaringer til rektorerne om, hvordan deres fagfæller med succes havde søgt EU midler til forskning og uddannelse. Ved alle oplæggene var der livlig diskussion, spørgsmål og erfaringsudveksling blandt de forskellige rektorer og oplægsholdere.

Oplæg om Danmarks politiske arbejde i Bruxelles
Oplæg om Danmarks politiske arbejde i Bruxelles. Kilde: DANRO.
Efter frokost var det tid til at strække benene og rektorforeningens sekretariat havde organiseret en rundvisning i Europa parlamentet og med efterfølgende møde med MEP Jeppe Kofoed (S). Han er medlem af Europa parlamentets udvalg for Industri, forskning og energi og mødte rektorkollegiet til en snak om hans perspektivér på muligheder og udfordringer i Europa. Specifikt i forhold til Horizon2020 støttede Jeppe Kofoed op, sammen med mange i udvalget, om en simplificering af programmet, så det bliver mere attraktivt at deltage i EU-projekter, og der derudover skal lettes for adgangen til SMV’er. Derudover fortalte Jeppe Kofoed om den aktuelle politiske debat om industriarbejdspladser i Europa.

Rektorerne fik gennem dagen stillet spørgsmål og diskuteret, hvorledes EU's støtteprogram kan anvendes i forhold til deres egne institutioner og deres uddannelsestilbud og fik desuden indblik i, hvordan EU og DANRO arbejder på forskningsområdet.

Kommentarer

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Hvad er 10 + 4 ?
Dit svar:
Senest opdateret 01. september 2015