Du er her: Forside Blogs Emilie Normann Sydtyskland: Her er der styr på innovationen

Sydtyskland: Her er der styr på innovationen

De sydtyske innovationsmiljøer stormer frem og kan være en god inspiration for danske aktører. Derfor har det danske Innovationscenter i München nu udarbejdet en analyse med fokus på de sydtyske innovationsmiljøer og danske muligheder på det tyske marked.

20. januar 2017

Emilie Normann

Emilie Normann blogger fra München, Tyskland.

Deltagelse på et uddannelsestopmøde kan føre til mangt og meget, herunder nye samarbejder. I juni 2016 mødte jeg daværende regionsdirektør, Michael Evan Goodsite, på Flensborgs uddannelsestopmøde i grænseregionen. Vi blev enige om, at Region Syddanmark kan hente vigtig inspiration hos de fremadstormende sydtyske innovationsmiljøer og vores møde blev derfor starten på et nyt samarbejde, der blandt andet har ført til en workshop med de tyske innovationsmiljøer i fokus.

Hvorfor analysere de sydtyske innovationsmiljøer?

Sydtyskland er på mange måder en innovativ region, men de færreste er klar over, hvor innovativ delstaten Bayern faktisk er. Et eksempel herpå er den kreative sektor, der sidste år voksede med 25 % i Bayern. Til sammenligning voksede den kreative sektor i Hamborg-området med 5 %.
For at synliggøre de mange muligheder den bayerske innovation giver danske aktører, har det danske innovationscenter i München det seneste halve år arbejdet på en analyse af de innovative økosystemer i Bayern. Analysen kortlægger og illustrerer, hvordan Sydtyskland er lykkedes med at etablere et attraktivt innovationsmiljø, blandt andet via stærke offentlige platforme til at facilitere og fremme miljøerne. Dertil identificeres mulige partnere for danske virksomheder, der er interesseret i de innovative tyske miljøer f.eks. inden for sundhedsinnovation.

Workshop om vækstmuligheder i Bayern

Med udgangspunkt i kortlægningen af de bayerske innovationsmiljøer besluttede innovationscenteret, i samarbejde med Region Syddanmark og Syddansk Universitet at afholde en workshop i Odense, der netop skulle introducere mulighederne mod syd. På en smuk novemberdag lagde Cortex, Videnbyen på Syddansk Universitet Campus, lokaler til workshoppen: ’Bliv innovativ med Sydtyskland’. I alt havde 35 danske deltagere fra klynger, regionale og kommunale erhvervsfremmeaktører, GTS’er og videregående uddannelsesinstitutioner tilmeldt sig arrangementet.

Tre tyske eksperter fortalte om muligheder og markeder

Workshoppen fokuserede på fire sektorer:

  1. sundhedsinnovation
  2. energiinnovation/grøn omstilling
  3. kreativ innovation (design, new media, virtual reality og gaming)
  4. Industri 4.0 (innovativ produktion)

Til workshoppen var tre beyerske sektoreksperter inviteret til at holde oplæg om de nævnte sektorer. Dertil gav de igennem arrangementet indsigtsfulde råd i forhold til at finde de bedste tyske partnere, fremhævede opmærksomhedspunkter for danske virksomheder, der vil ind på det tyske marked, og kom med input til, hvor de så den største tyske efterspørgsel efter danske løsninger.

Ét af de emner, der blev diskuteret indgående på workshoppen, var den hastigt voksende start-up scene i München. München har som by et erklæret mål om at blive en international start-up hub, og der er en række dynamiske initiativer og netværk, der har fokus på at styrke den regionale start-up scene, heriblandt Munich Network, Zentrum Digitalisierung Bayern, og BioM cluster. På hver deres måde er disse miljøer eksempler på, hvordan man kan organisere sig i innovative partnerskaber og understøtte nye, entreprenante start-ups. De er samtidig også eksempler på, hvordan Bayern er lykkedes med at blive en dynamo i tysk økonomi. I Bayern er der stort fokus på at kombinere en solid erhvervsfremmeindsats med at understøtte de innovative forsknings- og innovationsmiljøer.

En tysk vækstmotor med interessere for danske løsninger

Efter at det formelle program sluttede på Danmarks Tekniske Universitet, blev flere af deltagerne for at tale med de tyske eksperter om blandt andet samarbejdsmulighederne i Bayern. De centrale budskaber var her, at der i Bayern er en stor interesse for danske løsninger og viden. Dette gælder især inden for energi, velfærdsteknologi, informations- og kommunikationsteknologi og digitalisering. Området omkring München har imponerende 11.500 teknologivirksomheder. Dertil har München også Tysklands største andel af teknologipatenter pr. indbygger, og i og omkring München arbejder flere end 55.000 personer inden for forskning- og udvikling. Samtidig investerer Bayern 3.2 % af sit BNP på forsknings- og udviklingsaktiviteter med en målsætning om, at det tal skal øges til 3.6 % inden 2020. Dette er langt over gennemsnittet i Tyskland og det øvrige EU. De tyske virksomheder er generelt internationalt orienteret, og derfor var meldingen fra de tyske oplægsholdere, at danske virksomheder, der besidder kernekompetencer inden for energi, velfærdsteknologi, informations- og kommunikationsteknologi og digitalisering, som udgangspunkt har gode muligheder for at finde interessante sydtyske partnere at indgå i samarbejder med.

Innovationscentret kan hjælpe dig videre

Har du fået lyst til mere viden om vækstmarkedet i Sydtyskland? Ser du den sydtyske region som et nærliggende marked at orientere dig mod, og er du interesseret i at møde innovationspartnere? Innovation Centre Denmark kan hjælpe med at etablere den første kontakt og konkretisere dine ideer til opfølgende besøg, studieture, partner-match, netværk, etc.

Analysen ’Innovation Eco-Systems and Innovation Drivers’ er nu blevet publiceret, og kan downloades på Innovation Centre Denmarks hjemmeside. Vi fremsender også gerne oplæggene fra workshoppen.

Rundvisning i Cortex
Sightseeing på Cortex, videnbyen, og gruppediskussion med Dr. Steffen Schmidt og Dr. Alexander Buchele om hvordan man bedst understøtter entreprenørskab inden for store klynger.
Senest opdateret 20. januar 2017

Kommentarer

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Skriv tallet fem.
Dit svar: