Du er her: Forside Blogs Emilie Normann Vellykket studietur for de danske professionshøjskoler og erhvervsakademier til München, Bayern

Vellykket studietur for de danske professionshøjskoler og erhvervsakademier til München, Bayern

Fra den 24-26. november 2015 havde innovationscentret i München besøg af en række af de danske professionshøjskoler og erhvervsakademier. De var på inspirationstur til Sydtyskland for at lære mere om innovation og entreprenørskab på de tyske videregående uddannelsesinstitutioner.

20. januar 2016

Emilie Normann

Emilie Normann blogger fra München, Tyskland.

Formålet var at få inspiration til både at styrke innovationsmiljøerne på de danske institutioner og til at indgå i nye typer eksternt samarbejde. I løbet af de af de tre dage var der desuden fokus på læringselementer og didaktik, og der var afsat god tid til at diskutere hvordan de danske uddannelsesinstitutioner kan udvikle fremsynede innovations- og entreprenørskabsuddannelser.

Nogle af de danske institutioner tilbyder allerede entreprenørskabskurser, innovative aktiviteter, eksterne samarbejder, samt forskellige ekstra curricula projekter for og med deres studerende, mens andre skal i gang med at tænke entreprenørskab ind i deres uddannelsestilbud.

På studieturen til München og Bayern deltog i alt 11 danske professionshøjskoler og erhvervsakademier. Derudover deltog DEA, Sekretariatet for de danske Professionshøjskoler, samt medarbejdere fra Uddannelses-og Forskningsministeriet.

I løbet af turen mødtes vi med flere tyske Universities of Applied Sciences (også kaldet Fachhochshulen), business schools, innovationsmiljøer såvel som offentlige institutioner. Studieturen til München var arrangeret af det danske innovationscenter i München, i samarbejde med tænketanke DEA.

Munich Business School
Onsdag formiddag den 25. november besøgte den danske delegation Munich Business School.

Ny inspiration til innovation og entreprenørskab for professionshøjskolerne og erhvervsakademierne

Som innovationsattaché ved innovationscentret i München var det en meget spændende opgave at planlægge og afvikle studieturen. Dét, der begyndte som en henvendelse fra en enkelt institution, udviklede sig til en større tur for hele sektoren, og programmet blev med tiden mere ambitiøst.

Det var første gang, at denne del af uddannelsessektoren var på samlet besøg i Bayern. Jeg fandt derfor at det samtidig var en god mulighed for at møde rektorer, uddannelsesansvarlige og andre medarbejdere med ansvar for internationalisering, entreprenørskab og innovation og høre mere om hvilke innovationsindsatser, de hver i sær prioriterer. Som attaché er der ligeledes en stor tilfredsstillelse ved at få lejlighed til at vise ’sin’ region frem, i dette tilfælde Sydtyskland, som er en meget innovativ delstat.

I det hele taget står innovation og entreprenørskab højt på den danske uddannelsespolitiske dagsorden og netop derfor giver det mening at kigge efter inspiration i Tyskland. Tyskland har generelt et veludviklet entreprenørskabsmiljø og et bredt og dybt samarbejde med eksterne partnere - virksomheder såvel som offentlige myndigheder.

Der er som udgangspunkt mange ligheder mellem det det danske og bayerske innovations- og uddannelses landskab, idet flere af de danske professionshøjskoler og erhvervsakademier, i lighed med de bayerske, allerede har veletablerede relationer til eksterne partnere og et livligt studiemiljø med start-up af virksomheder, ’innovationcamps’ etc. Alligevel markerer Bayern sig ved at have et stort fokus på følgende:

  • En meget systematisk tilgang til at skabe iværksættermiljøer og iværksætterordninger, samt samarbejde med eksterne partnere
  • Et forhold mellem universiteterne i Applied Sciences og industrien der er meget tæt, og fachhochschuler er ofte placeret tæt på de industrielle partnere på landet eller i industriområder
  • En volume på de videregående uddannelsesinstitutioner der er stor, hvilket ligeledes gør sig gældende for de virksomheder og SMV'er, de samarbejder med. Dette betyder at de ofte kan indgå i større og økonomisk mere ambitiøse projekter
  • Undervisere på fachhochshulenerne, hvor det ved ansættelse kræves at man har haft en professionel karriere på minimum fem år. Der er generelt en meget fleksibel, flydende og veletableret karrierevej mellem højere læreanstalter og den private sektor
  • Et stort fokus på deres Exist-entreprenørskabs og start-up program, der omfatter en række brede støtteprogrammer. Disse administreres af det tyske Ministerium for Økonomi og Energi (BMWi), og medfinansieres af Den Europæiske Socialfond.

Mødet med de mange spændende miljøer i Bayern

Som attaché i Sydtyskland oplever man dagligt, at Bayern udmærker sig ved at have et stærkt fokus på især tekniske fagmiljøer, og understøtter vidnemiljøerne i at have et tæt samarbejde med industrien. Blandt andet er Bayern en af de delstater, der bruger flest ressourcer på F&U, lidt over 3 % og med en målsætning om at bruge 3.6 % af BNP i 2020.

Bayern har en meget ambitiøs innovationspolitik, og prioriterer at understøtte innovationsnetværk, stærke viden- og uddannelsesmiljøer, og innovative virksomheder. Bayern er ligeledes hovedsæde for en lang af række af de største tyske virksomheder såsom BMW, Audi, Borsch, Siemens, der alle har store forskningsenheder og har udviklet tætte samarbejdsrelationer til de omkringliggende videnmiljøer.

Samtidigt er Bayern en af de få tyske delstater, der opererer ’dual study systemet’. Dual study er en form for ’dobbelt studieprogram’, hvor den studerende i løbet af sine studieår, på fuld tid, har et relevant arbejde ved siden af studierne, og hvor der foregår et tæt samarbejde mellem uddannelsesstedet og virksomheden. Blandt skriver den studerende sit speciale i samarbejde med virksomheden. Se mere på www.dualstudy-bavaria.de.

I løbet af de tre dage, sektoren var på besøg i Bayern, var der planlagt besøg til nogle af de største og mest innovative miljøer i regionen, og med et tæt pakket program nåede deltagerne at møde i alt fem Universities of Applied Sciences og entreprenørskabscentre (Technische Hochschule Ingolstadt, Munich Business SchoolMunich University of Applied Sciences & Strascheg Centre for Entrepreneurship og Hochschule für Angewandte Wissenschaften Landshut

Derudover var der møde hos universitetscentret Unternehmer TUM, som er en del af det nye Entrepreneurship Centre i Garching i nord-München, hvor man har samlet de største entreprenørskabsmiljøer i München, samt mulighed for at møde en lang række entreprenørskabsstuderende og høre dem fortælle om hvordan de oplever entreprenørskabskurserne.

Udover besøg på uddannelsesinstitutionerne var der i programmet indlagt besøg hos netværksorganisationer og regionale offentlige innovationsaktører. Disse besøg var bevidst en del af programmet, idet de understregede, at det at skabe en stærk innovativ region kræver et godt og tæt samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner, virksomheder og netværksmiljøer.

Delegationen mødtes med netværksmiljøerne Gründer-Regio M og MUC Summit, samt det offentlige innovationsfremme-agentur Bayern Innovativ

 Torsdag formiddag besøgte den danske delegation Entrepreneurship Centre TUM/Unternehmer i Garching i München. TUM i Garching er et relativt nybygget campuscenter på  6.100 m2, som skaber nye muligheder for start-ups. Målet er at hjælpe unge entreprenører fra ideudvikling til strategi udarbejdelse til vækst.  Det nye center er et samarbejde mellem de tre entreprenørskabscentre på Münchens universiteter (LMU og TUM & UnternehmnerTUM) og Münich University of Applied Science inkl. Strascheg Center for Entrepreneurship. Det huser også netværksorganisationen MUC Summit.

Torsdag formiddag besøgte den danske delegation Entrepreneurship Centre TUM/Unternehmer i Garching i München.TUM i Garching er et relativt nybygget campuscenter på  6.100 m2, som skaber nye muligheder for start-ups. Målet er at hjælpe unge entreprenører fra ideudvikling til strategi udarbejdelse til vækst.  Det nye center er et samarbejde mellem de tre entreprenørskabscentre på Münchens universiteter (LMU og TUM& UnternehmnerTUM) og Münich University of Applied Science inkl. Strascheg Center for Entrepreneurship Det huser også netværksorganisationen MUC Summit.

Opfølgning – glæd dig til debatarrangement og rapport

Studieturen til Bayern i november var ikke en isoleret begivenhed – Innovationscentret i München og DEA arbejder i fællesskab videre med de væsentligste læringspunkter fra studieturen, og afholder i fælleskab et debatarrangement for sektoren hjemme i Danmark.

Med afsæt i inspirationspunkter fra studieturen til Bayern, udarbejder DEA og ICDK et oplæg, der skal bidrage til debatten om hvilke veje kan man forestille sig, i arbejdet mod at styrke entreprenørskab og innovation på de danske uddannelsesinstitutioner. Debatarrangementet forventes afholdt første kvartal af 2016. En dato er endnu ikke fastlagt, men vil blive annonceret på ICDKs hjemmeside.  

I forbindelse med studieturen havde ICDK München produceret en baggrundsrapport om entreprenørskabsmiljøer og støtteprogrammer ”Entrepreneurship at German and Bavarian Higher Education Institutions, and selected entrepreneurship funding schemes.

Rapporten kan downloades eller bestilles ved at , men den vil også danne baggrund for en længere og mere detaljeret oversigt over entreprenørskab og innovation på de tyske videregående uddannelsesinstitutioner, som vi på innovationscentret i München udarbejder i løbet af 2016.

Senest opdateret 01. februar 2016

Kommentarer

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Hvad er 10 + 4 ?
Dit svar: