Du er her: Forside Blogs Eske Bo Knudsen Rosenberg Begyndelsen på en dansk-koreansk grøn energiudladning

Begyndelsen på en dansk-koreansk grøn energiudladning

Sydkorea har øget fokus på brug af vedvarende energi, hvilket har styrket samarbejdsrelationerne mellem Danmark og Sydkorea.
Kontakt
Anette Birna Muus Day
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 61
Email: AMU@ufm.dk

03. juli 2018

Eske Bo Knudsen Rosenberg blogger fra Seoul, Sydkorea

Som det første EU-land indgik Danmark i 2011 et strategisk partnerskab med Sydkorea. Med årene har de diplomatiske relationer mellem de to lande vokset sig stærkere og med Præsident Moons lancering af Koreas 3020 plan er der skabt yderligere momentum for en dansk-koreansk grøn energiudladning, der blandt andet betyder et forhøjet aktivitetsniveauet i 2018.

Et godt eksempel på de voksende samarbejdsrelationer mellem Danmark og Sydkorea er den Grønne Vækst Alliance (GGA) – et myndighedssamarbejde, hvor landene mødes årligt, for at udveksle viden og erfaringer omkring klimaændringer og grøn omstilling. Her er formålet at bane vejen for nye tripple-helix samarbejder og projekter med involvering af relevante myndigheder, forskningsinstitutioner og industri.

Sydkorea er, ud over at være et land i fortsat vækst, også en nation, som i årtier har stået overfor konstant forandring og stadig gør det. Siden Præsident Moon overtog posten i maj 2017, har vedvarende energi og den grønne omstilling fået en helt central plads på den politiske dagsorden. Ambitionerne er store. 3020 planen - et mere eller mindre velvalgt ordspil - går kort fortalt ud på, at man gradvist vil udfase landets kul- og atomkraftværker, og i 2030 have dækket 20 pct. af landets energiforbrug gennem vedvarende energikilder.

Generne opleves i det daglige

Generne af eksempelvis luftforureningen opleves tydeligt i det daglige. Som ny mand på posten i Seoul har antallet af dage, hvor det er nødvendigt at bære maske for at beskytte sig mod mikropartikler været overraskende mange. Lokale og udstationerede med flere år i Seoul bag sig beretter da også alle entydigt om, at problemet er blevet større og større i løbet af de senere år. For særligt udsatte grupper, heriblandt børn og ældre, er det nødvendigt at udvise stor agtpågivenhed. For os der er så heldige at komme fra et sted, hvor ren og klar luft er en selvfølge, er den nødvendige adfærdsændring en ikke ønskværdig udfordring, som omvendt øger incitamentet og motivationen for at gøre en forskel.

Handling bag ordene

Heldigvis er der handling bag de politiske ord og ambitioner. I 2017 investerede staten 684 millioner USD i R&D med fokus på vedvarende energi i 2017. Samtidig er prisen for gas eksempelvis sat ned i forhold til kul.

Uanset hvad, så er status dog på nuværende tidspunkt, at kun 6,2 pct. af Koreas energiforbrug dækkes af vedvarende energikilder. Heraf kommer små 8 pct. fra vindenergi. I 2030 forventes det, at vind udgør hele 28 pct.

Grønnere tider, dansk inspiration

I takt med ønsket om grønnere tider, er man i Korea i stigende grad begyndt at se mod de nordiske lande for inspiration. Dansk hygge, kvinderettigheder og livskvalitet er ikke de eneste velkendte begreber og værdier. Dansk ekspertise og erfaring inden for den grønne omstilling, særligt i forhold til det regulatoriske, teknologiske og forretningsmæssige, er også yderst velanset og respekteret.

På trods af et stærkt fokus på, at Koreas grønne omstilling også skal skabe vækst og arbejdspladser i Korea, er der også politisk vished om, at målet ikke kan nås uden tætte internationale samarbejdsrelationer. Dette åbner nye muligheder for danske eksperter. 

Koreansk viceminister til Nordic Clean Energy Week

Det var med stor succes, at en stor koreansk delegation med den koreanske viceminister for energiområdet i front deltog i Nordic Clean Energy Week, Clean Energy Ministerial og Mission Innovation i København og Malmø i maj i år. Koreanske embedsmænd og forskere deltog aktivt i de mange energirelaterede events, afholdte bilaterale møder, tog på site-visits, og nød det særdeles flotte, varme (og grønne) danske sommervejr, der var den perfekte kulisse til den overordnede tematik.

Viceminister In Ho Lee mødtes blandt andet med hans danske kollega energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, og her blev aftalt, at man vil intensivere myndighedssamarbejdet mellem de to nationer inden for særligt vind, smart grid og energilagring samt områder såsom cirkulær økonomi og energieffektivitet.

Den helt store dansk-koreanske aktivitet var dog heldagsworkshoppen ’Future opportunities for Danish-Korean Clean Energy collaboration’, som blev afholdt af Innovation Centre Denmark Seoul og Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og var arrangeret i samarbejde med bl.a. Clean Cluster og Danmarks Tekniske Universitet. Dagen bød på taler fra UFM’ Departementschef Agnete Gersing, den sydkoreanske Viceminister In Ho Lee, den danske ambassadør i Sydkorea Thomas Lehmann samt en række oplæg fra danske og koreanske forskere, embedsmænd og virksomheder.

Gruppearbejdet havde til formål at identificere synergier og mulige samarbejdsprojekter, konkrete finansieringsmuligheder og ikke mindst next steps inden for grøn energi.

Deltagerne til workshoppen ’Future opportunities for Danish-Korean Clean Energy collaboration’ den 25. maj 2018 under Nordic Clean Energy Week.

Tripple-helix approach nødvendigt

Iblandt grupperne var der bred enighed om, at et endnu tættere myndighedssamarbejde mellem Danmark og Korea er altafgørende for realiseringen af konkrete forsknings-, og teknologidemonstreringsprojekter. Der var yderligere konsensus omkring et forsknings- og evidensbasseret koreansk energipolitikstudie med myndigheds- og universitetsdeltagelse, hvor fokus er at opsætte de nødvendige rammebetingelser for at kunne indfri ambitionerne i 3020 planen. Et sådant studie vil give et værdifuldt overblik, minimere politisk risici, blotlægge forretningsmuligheder samt bane vejen for en mere specifik samarbejdsplan. Workshoppen understregede således at tripple-helix samarbejder i denne sammenhæng ikke er en nice-to-have, men derimod en need-to-have.

Tematisk blev der talt om spændende synergier mellem danske og koreanske kompetencer inden for vind, sol og energilagring, samt vind og bioenergi, hvor man eksempelvis kan benytte overskudsvinden til at generere elektricitet til hydrogenproduktion til brug i forbindelse med energilagring. Dette kunne man med fordel demonstrere ved at anlægge en ”Solution Park” eller ”Demonstration Lab” i Korea

Aktuelle finansieringsmuligheder

Endelig blev der også identificeret flere relevante finansieringsmuligheder, heriblandt Mission Innovation, hvor lagring og hydrogen er centrale emner, samt Partnership 4 Growth (P4G), hvor både Danmark og Korea er medlemmer, og hvor der til november 2018 lanceres et fælles forskningsopslag. Sidst, men ikke mindst har Innovationsfonden netop annonceret et dansk-koreansk call under Eurostars platformen, der tilbyder gunstige muligheder for at finansiere forskning- og udviklingsprojekter for særlig SMV’er og forskningsinstitutioner.

Mod en grøn energiudladning

Allerede i løbet af efteråret og vinteren 2018 vil en række oplagte begivenheder med stor politisk bevågenhed betyde, at interesserede forskere og virksomheder kan koble sig på flere dansk-koreanske workshops, seminarer og fremstød faciliteret af Innovation Centre Denmark Seoul og Ambassaden i Korea.

For at styrke den danske ambassade i Korea på den grønne dagsorden yderligere, tiltræder en ny vækstrådgiver i efteråret. Denne person vil få ansvaret for at binde myndighedssamarbejdet sammen med både industri og forskning. Dette kommer til at foregå i tæt samarbejde med både Trade Council og Innovation Centre Denmark og vil således gavne danske virksomheder, institutioner og forskere, der står klar med relevante teknologier, løsninger og know-how og ønsker at være en del af Koreas grønne omstilling.

Kommentarer

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Hvad er 4 + 4 ?
Dit svar:
Debatregler
Senest opdateret 04. juli 2018