Du er her: Forside Blogs Kristoffer Brix Bertelsen Smarte studerende laver smarte løsninger til smarte byer

Smarte studerende laver smarte løsninger til smarte byer

På konferencen ’Smart Solutions for Innovative Cities’ 10. september kan man høre de seneste bud på, hvordan udfordringerne ved den globale urbaniseringstendens kan afhjælpes med såkaldt "smart" teknologi.

07. september 2015

Kristoffer Brix Bertelsen

Kristoffer Brix Bertelsen blogger fra New Delhi, Indien.

Verden er ikke længere en ”global landsby”, som den canadiske kommunikationsforsker Marshall McLuhan engang formulerede det. Verden er ved at blive en global mega-storby, der suger mennesker til sig i stadig stigende grad. Overalt på kloden bliver der arbejdet med, hvordan den øgede urbanisering kan rummes i byerne uden at ende i et ragnarok af trængsel, forurening, manglende forsyning af ressourcer og dårlig social integration.

Der bliver arbejdet med såkaldt ”smarte” løsninger med afsæt i IT-baserede netværk, som danner grundlaget for udvikling og styring af bæredygtige bymiljøer. I den smarte mega-storby er den fysiske og sociale planlægning af byrummet integreret med digitale løsninger, som skal sikre, at byernes infrastruktur, forsyning, renovation og transport bliver så bæredygtig som mulig.

Hvad dette betyder i praksis ude i den store verden, kan man danne sig et indtryk af ved at deltage i konferencen Smart Solutions for Innovative Cities, som de seks innovationscentre i samarbejde med CBS og International Federation of Housing and Planning inviterer til på torsdag den 10. september 2015 i Ovnhallen på CBS. Konferencen er et must for enhver, der er blot en lille smule interesseret i, hvordan livet i mega-storbyerne mon kan blive i fremtiden.

Inden konferencen vil jeg her fortælle om et spændende uddannelsessamarbejde mellem CBS, Københavns Universitet og Institute of Management Technology i New Delhi. Samarbejdet bærer titlen Delhi-Copenhagen Urban Challenge, som er en sommerskole, hvor studerende fra de tre institutioner arbejder sammen om projekter, der skal analysere nogle af mega-storbyernes udfordringer og komme med forslag til smarte, teknologi-baserede løsninger. Sommerskolen er blot en af mange aktiviteter i regi af Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL), som drives af CBS, DTU og Københavns Universitet.

Sommerskolen samarbejdede dette år med IBM’s Indian Research Laboratory i New Delhi. IBM stillede instruktører til rådighed og koblede de studerendes data og iagttagelser fra feltstudier med IBM’s Smarter Cities Challenge, der er et globalt demonstrationsprojekt i forhold til anvendelse af big data på analyse og design af løsninger inden for bæredygtig byudvikling. Både i København og i New Delhi afsluttede de studerende deres feltophold med at fremlægge deres løsninger for den lokale afdeling af IBM.

IBM India Research Laboratory
IBM India Research Laboratory – partner for sommerskolen Delhi-Copenhagen Urban Challenge 2015. (Foto: KBB)

IBM Client Center
Mr. Vijay Muthu (t.v.) fra IBM Client Center fortæller om Smarter Cities Challenge til praktikant Mark Dahl-Jensen(t.h.) fra den danske ambassade i New Delhi. (Foto: KBB)

I år var temaet for sommerskolen Transport og mobilitet i byrummet, og de studerende skulle først undersøge transportmønstre ved feltstudier i henholdsvis København og New Delhi. Dernæst skulle de udvikle konkrete løsninger på selvvalgte emner som: 1) udvikling af et system, der kunne bringe information om nødsituationer/trafikuheld hurtigt ud til brugerne via SMS, 2) mere brugervenlig bustransport i New Delhi med fokus på hurtig kommunikation af ændringer i busdriften, 3) intelligente trafiksystemer til håndtering af situationer med spidsbelastning, og endelig 4) visualisering som metode for inddragelse af borgere i design af trafikløsninger.

IBM India Research Laboratory
Studenter fremlægger projektet ”Let’s take the Bus” i IBM India Research Laboratory i New Delhi. (Foto: KBB)

Alle fire projekter understregede nødvendigheden af, at intensiv anvendelse af big data og integrerede digitale netværk må kombineres med kvalitative analyser i udviklingen af løsninger på transportproblemer i storbyerne. Et eksempel fra New Delhi viste, at viden om brugernes transportmønstre og holdninger til forskellige former for transport var en vigtig kilde til prioritering af, hvilke problemer der skulle løses først. I New Delhi er der 7,5 millioner personbiler, og bilparken vokser med ca. 1.500 biler dagligt. Trafikken er håbløs, men inderne elsker deres bil mindst ligeså meget, som vi gør i Danmark. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan man bedst og hurtigst kan styrke alternativer til biltransport, hvis byen ikke skal drukne helt i personbiler.

De studerende på sommerskolen, som jeg talte med, var meget begejstrede for forløbet og muligheden af at lave projekter i to så forskellige byer som København og New Delhi. Deres præsentationer efterlod heller ingen tvivl om, at de havde lært meget på de 14 dage i New Delhi, ikke kun om big data, kvalitativ analyse og smarte byer, men også om hinanden.

Innovationscentret har støttet sommerskolen økonomisk.

Kommentarer

Joshua K Ddamba siger:
08. september 2015 18:32

This is very relevant and inline with my PhD study with the municipality in the area of urban data visualisation.

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Skriv tallet fem.
Dit svar:
Senest opdateret 07. september 2015