Du er her: Forside Blogs Martin Bech Shanghai vil have (dansk) velfærd i øjenhøjde

Shanghai vil have (dansk) velfærd i øjenhøjde

Shanghai står overfor enorme demografiske udfordringer. Allerede næste år regner man med, at byen har mere end 5 millioner ældre, som kræver pleje og omsorg. En gruppe indflydelsesrige politikere fra Shanghai har i juni besøgt Danmark for at blive inspireret og finde løsninger på udfordringerne.

09. august 2017

Martin Bech

Martin Bech blogger fra Shanghai, Kina

Indflydelsesrig delegation

Midt i juni lagde Shanghais rådgivende kongres vejen forbi Danmark for at lade sig inspirere af den danske velfærdsstat. Delegationen bestod af deltagere med meget forskellige baggrunde, bl.a. fra mediebranchen, partikommitter, offentlig forvaltning etc. Fælles for dem alle var, at de har indflydelse på den førte politik i Shanghai. Formålet var at hente inspiration til at rådgive Shanghais regering om, hvordan beslutningstagerne kan løse nogle af byens sociale udfordringer.

Velfærdsinitiativer i Shanghai

Baggrunden for at sende en delegation fra Shanghai til Danmark på udkig efter velfærdsløsninger skal ses i forhold til de store demografiske forandringer, Shanghai går i møde de kommende år – ifølge officielle tal vil befolkningsgruppen på 60 eller derover nå op på 5,4 millioner i 2020. Her er der ikke overraskende behov for idéer til, hvordan man kan indrette samfundet på en smartere måde, der skaber de bedste vilkår for borgere, der har behov for hjælp i hverdagen.

Et af de allerede fastlagte initiativer i reformen af Shanghais sundhedssystem er, at ældre borgere skal modtage akuthjælp, omsorg og almen pleje i eget hjem eller på ældrecentre, der ligger inden for deres eget boligområde. Der er flere grunde til, at udviklingen bevæger sig den vej. Bl.a. er mange plejehjem allerede overfyldte. Derudover spiller kulturelle faktorer også ind. Det anses eksempelvis som ”sundere” for de ældre, at de kan blive i deres vante omgivelser og være tættere på deres familiemedlemmer. For at man kan være berettiget til at modtage hjælpen, skal borgere leve op til en række fysiske og psykiske kriterier. Udgifterne vil derefter blive dækket gennem en blanding af egenbetaling og støtte fra det offentlige sundhedssystem. Det er desuden planen, at de ældre, der ikke selv kan dække egenbetalingen, kan søge om ekstra økonomisk tilskud fra lokalregeringen.

Ny inspiration – og potentiale for samarbejde

På turen gennem Danmark besøgte delegationen VIA University College i Aarhus for at høre om de tanker og erfaringer, der ligger bag uddannelsen af sundhedspersonale i Danmark. I Odense besøgte de Healthcare Denmark som, sammen med konsulentfirmaet Public Intelligence, introducerede delegationen til den nyeste velfærdsteknologi. På Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) (Fra 1. juli 2017: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) i København gav professor emeritus Steen Bengtsson desuden delegationen et historisk indblik i de politikker, der har ført til udviklingen af den danske velfærdsstat.

Besøget blev afsluttet med en frokost på Fudan Centre på Københavns Universitet. Her fik ICDK lejlighed til at høre delegationens refleksioner over de input, de havde fået i løbet af besøget.

Nordiske velfærdsteknologier styrker livskvaliteten – men er for dyre

Medlemmerne udtrykte særlig fascination ved de nordiske velfærdsteknologier, der muliggør, at borgerne kan klare sig selv i eget hjem uden konstant at skulle være afhængig af udefrakommende hjælp. Sådanne teknologier falder godt i tråd med Shanghais vision om, at byens ældre i fremtiden, så vidt muligt skal kunne blive i deres eget hjem. Eksempelvis var gruppen begejstret for en lampe med integreret lup samt en lænestol, der hjælper en person med at rejse og sætte sig. Et af delegationens medlemmer påpegede, at disse teknologier er et udtryk for, at designerne oprigtigt ønsker at hjælpe de ældre til et bedre liv. Udfordringen er dog, ifølge delegationen, at få teknologierne ind på det kinesiske marked i et prisleje, der gør dem tilgængelige for middelklassen – ikke blot de økonomisk privilegerede.

Velfærd i øjenhøjde bør være et ideal

Besøget hos VIA havde desuden vækket delegationens interesse for de idealer, der ligger bag uddannelsen af dansk sundhedspersonale. Eksempelvis var et af delegationens medlemmer optaget af, hvordan uddannelsen lægger vægt på, at sygeplejersken og patienten skal være ”i øjenhøjde” – altså at der skal være et ligeværdigt forhold mellem de to. Hun mente, at dette ideal står i kontrast til blot at se patienten som en syg person, der skal modtage fysisk pleje. Flere af delegationens medlemmer var enige om, at der bør arbejdes på at udbrede et lignende ideal i det kinesiske uddannelsessystem. De foreslog, at måden, hvorpå dette kunne lade sig gøre, er ved at indgå flere samarbejdsaftaler mellem danske og kinesiske uddannelsesinstitutioner. Dette vil gøre det muligt for bl.a. danske forskere at besøge og holde oplæg på de universiteter, hvor fremtidens kinesiske sundhedspersonale uddannes samt øge antallet af kinesiske forskere i Danmark.

Det var således en særdeles tilfreds delegation, der kunne vende tilbage til Shanghai. Der er ingen tvivl om, at ugen i Danmark har givet delegationen et godt fundament for at komme med indspark til de store emner, der over de kommende år rangerer allerhøjest på den politiske dagsorden i den kinesiske millionby. Og for ICDK’s side er det værd at bemærke, at den rådgivende kongres var et særdeles interessant bekendtskab; deltagernes viden, åbenhed og engagement var iøjnefaldende og lovende med henblik på et eventuelt videre samarbejde.

Debatregler       
Senest opdateret 09. august 2017

Kommentarer

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Hvad er 10 + 4 ?
Dit svar: