Du er her: Forside Blogs Morten Pristed Uddannelsessamarbejde: Ny tid – nye muligheder

Uddannelsessamarbejde: Ny tid – nye muligheder

Uddannelsessamarbejdet mellem Danmark og Vietnam har stået på i mere end 10 år, og mulighederne udvikler sig stadig. Mulighederne skal i første omgang gribes af uddannelsesinstitutioner, men erhvervslivet bør også læse med.

24. august 2017

Morten Pristed

Vækstrådgiver Morten Pristed blogger om uddannelse og sundhed fra Hanoi, Vietnam.

Danmark og Vietnam indgik i januar 2017 en ny og opdateret bilateral Memorandum of Understanding (MOU) på uddannelsesområdet. Ikke nogen nem øvelse at lave sådan et MOU, men aftalen kom i hus.

Det er den tredje uddannelses-MOU mellem Danmark og Vietnam, og den anden i rækken der omfatter hele uddannelsesområdet – fra førskole til forskning. I Danmark har både Undervisningsministeriet (UVM) og Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) skrevet under, og i Vietnam er det såvel Ministry of Education and Training (MOET) som Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs (MOLISA), der er med i aftalen. MOLISA er ansvarlig for erhvervsskoleområdet.

Nye koblinger

Det store spørgsmål er, hvilke konkrete initiativer MOU’en åbner for. Aftalen opfordrer til udbygning af samarbejdsmulighederne mellem vietnamesiske og danske uddannelsesinstitutioner, men det er i høj grad op til institutionerne at arbejde med de muligheder, som ligger inden for de rammer, som dette MOU bidrager med. Med MOU’en har danske institutioner nu endnu bedre muligheder for at udvikle og udbygge stærke samarbejdsaftaler i et uddannelsesland, som er i høj vækst.

MoUDe konkrete danske uddannelseserfaringer i Vietnam er dog indtil videre begrænsede, og erfaringsudveksling mellem institutionerne derfor også begrænsede. MOU’en og de dertilhørende rammebetingelser er netop af den grund afgørende skridt for, at institutionerne kan kaste sig ud i uddannelsessamarbejder med Vietnam.

I forlængelse af dette kan det også være tid til at stille en anden type spørgsmål: Hvilke konkrete – nye - skridt skal der til, for at danske uddannelsesinstitutioner bliver matchet til de udfordringer, der er knyttet til ”næste niveau” af samarbejde – det mere forpligtigende og strategiske samarbejde?

De strategiske sektorsamarbejder

Der er dog ved at ske noget, som måske kunne blive en lille åbning – næppe et egentligt gennembrud, men en åbning. Danmark har hele fire underskrevne strategiske sektorsamarbejder med Vietnam: Fødevarer, miljø, sundhed og uddannelse.

Det er første gang siden den traditionelle bistand til Vietnam blev udfaset, at der er gang i konkrete samarbejdsaktiviteter inden for fire veldefinerede faglige områder – og hertil kommer faktisk et større samarbejde på energiområdet. Indsatserne er ganske vist begrænsede, og i økonomisk omfang ikke på højde med tidligere tiders bistand. Til gengæld er de enkelte samarbejder hægtet op på teknisk bistand fra et fagministerium i Danmark, der er til de enkelte sektorsamarbejder knyttet muligheder for uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter i Danmark og endelig er der inkluderet muligheder for praktik. Der er derfor tale om en situation, hvor der kommer embedsmænd og universitetsfolk til Danmark på kortere og længere ophold i de næste par år inden for fire områder, hvor fagministerier er engagerede og hvor Danmark må formodes at have rigtig stærke kompetencer. Embedsfolkene der skal trænes kommer i øvrigt ikke kun fra Vietnam, men i de kommende år fra alle de 12 lande der pt. indgår i de strategiske sektorsamarbejder (SSC samarbejdet).

I starten af marts 2017 sendte SSC-projektet om svineproduktion seks vietnamesere afsted til Danmark for at deltage i kurset ”One Health” på Københavns Universitet. Kurset varede frem til begyndelsen af juni. De seks deltagere har alle tilknytning til SSC-projektet, da målet er, at kurset skal bidrage med viden til nogle af de emner, som SSC-projektet arbejder med. Deltagerne kom fra Ministry of Agriculture and Rural Development, Cantho University samt Ministry of Health i Vietnam.

One Health kurset fokuserer på de sygdomsrisici og udfordringer, der opstår i det komplekse samspil mellem dyr, fødevarer, mennesker og miljø. Blandt andet har kurset brugen af antibiotika på programmet, hvilket netop er et af fokuspunkterne i SSC-projektet. I interviewet nedenfor uddyber vækstrådgiver Katja Goodhew One Health kurset, og tankerne bag at sende de seks vietnamesiske fagfolk til Danmark.

Udover at disse embeds- og universitetsfolk kommer til Danmark, er der også en igangværende proces for udvælgelse af forskningsprojekter, der kan understøtte det langsigtede samarbejde (fristen for ansøgning var december 2016), og resultaterne af denne første ansøgningsrunde forventes klar i løbet af 4. kvartal 2017. Alle 12 SSC lande har deltaget i konkurrencen om disse midler, og der forventes nye forskningsmidler igen i 2018.

Det må være meget tæt på at være ”fuld plade”: Der er myndighedskontakter på højt niveau, der er trænings- og uddannelsesaktiviteter på embedsmandsniveau, der er konkrete forskningsaktiviteter, der er strategiske samarbejdsprojekter under implementering, og der er 17 vækstrådgivere placeret på 12 ambassader, og yderligere 8 er udvalgt i juni 2017.

Unikke muligheder

Denne samlede pakke åbner for helt unikke muligheder. For uddannelsesinstitutioner er der mulighed for at show-case deres uddannelser, for fagområderne/sektorerne er der muligheder for at vise løsninger frem. Derudover kan der tænkes langsigtet, da der er målrettet forskning til at bakke op. Det er dog også vigtigt, at der bliver tænkt i alliancer og på tværs. Der skal ikke kun leveres et kursus, sælges en pumpe eller forskes i resistens - der skal leveres løsninger. Løsninger der er tilpasset de økonomiske og konkrete forhold i de konkrete lande.

Og så er vi der igen: Nye muligheder – hvem tør række ud og afprøve dem? Den forskning, der er tale om, er måske ikke i første omgang ”forskning med forretningspotentiale”, men hvor kommer de nye områder fra, der skal med på den liste, som Mandag Morgen omtaler i ovennævnte artikel? Og hvordan udnyttes de muligheder, der måske ikke lige retter sig mod høj-segment markederne i USA og Tyskland?

De 12 udvalgte SSC lande – og de 8 nye på vej – er jo netop strategisk udvalgte, ligesom de respektive sektorer er det. Det er potentielle vækstsektorer i vækstlande, hvorfor det også har været danske vækstmarkedsstrategier, som i mange tilfælde har banet vejen for de strategiske sektorsamarbejder.

Hvem tør?

Dansk-vietnametisk samarbejdeDanske uddannelsesinstitutioner får ikke meget bedre muligheder end disse for at række ud til erhvervslivet. Omvendt får erhvervslivet ikke meget bedre muligheder for at trække uddannelsesinstitutionerne tættere på. Sammen med fagministerier og ambassader skal de i fællesskab gribe de nye muligheder.

Men der skal rækkes ud - måske også til andre - og i denne sammenhænge nye aktører, og så skal der gribes godt fat. Der er ingen færdigpakkede løsninger, og måske skal de nye alliancer mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet til for i det hele taget at kunne udvikle de nye muligheder (de er nok ikke helt klar til markedsføring). 

Vietnamesisk besøg i Danmark

Den næste konkrete aktivitet mellem Danmark og Vietnam er et besøg fra det vietnamesiske undervisningsministerium Ministry of Education and Training. Delegationen består af repræsentanter fra en række universiteter, skoler, forlag samt embedsmænd fra en række specialafdelinger. Den vietnamesiske undervisningsminister skal blandt andet mødes med Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind samt Udviklingsminister Ulla Tørnæs.

Kommentarer

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Hvad er 10 + 4 ?
Dit svar:
Debatregler
Senest opdateret 24. august 2017