Gå til indhold
Du er her: Forside Blogs Nikolaj Helm-Petersen Ølkusk, dragon, typograf, tobakshandlerske og videogramudlejer - den kreative destruktion tager dem alle

Ølkusk, dragon, typograf, tobakshandlerske og videogramudlejer - den kreative destruktion tager dem alle

Og nu er turen kommet til prototypeudviklerne, hvis det altså vel og mærke står til tyske softwareproducenter.

12. august 2012

Mange af gravstenstitlerne på Alte Südfriedhof Münchens store gamle historiske kirkegård reflekterer på interessant vis hvordan Schumpeters kreative destruktion igennem århundrede har gjort indhug i forskellige erhvervs- og stillingskategorier. I dag vidner således kun historiebøgerne og så de falmede gravstenstitler om de mange jobfunktioner og erhvervsbrancher, der er bukket under for tidligere tiders innovationsprocesser. Og nu er tyske softwareeksperter godt i gang med at overflødiggøre endnu en stillingskategori nemlig prototypeudvikler.

IT der transformerer og forandrer hele industrigrene er big business i Tyskland. PLM - Product Lifecycle Managment kan meget forsimplet defineres som en informationsstrategi, der gør det muligt for virksomheder ved hjælp af software-redskaber med udvidede design-, simulerings- og produktionsmuligheder, at træffe mere informerede beslutninger og at udvikle mere innovative produkter.

Softwareteknologien kan anvendes inden for helt forskellige applikationsområder og er dermed også relevante for vidt forskellige brancher. Hvor det tidligere kunne tage 4 til 8 år at udvikle en ny bilmodel fra ide til serieproduktion kan nye bilmodeller nu opfindes, designes, tilrettes og produceres i løbet af kun 2 til 4 år.

Samme softwareværktøjer gør det også muligt at måle og monitorere hvordan de færdigfremstillede produkter anvendes, ældes og (ned)slides. Sat på spidsen kan virksomhederne overgå fra sporadisk ikke-integrerbar viden om egne produkters livscyklus til en komplet vugge-til-grav fremstillings- og monitoreringsproces. Med ny software bliver det i princippet muligt for den enkelte producent at springe en traditionel serie af forskellige prototyper over. Den første færdigfremstillede udgave af et nyt produkt fungerer - ideelt set - fra dag ét, hvorved fysisk fremstilling af (mange) mellemregninger, der hidtil har været nødvendige, kan skæres bort.

Både traditionelle fabrikanter og mere nymodens producenter kan med nye IT-redskaber anvende et sæt af formskabelses-, manipulations- og analyseværktøjer til industriel design. En integreret digital produktudviklingsløsning, der giver de værktøjer, man som producent har brug for, muliggør udforskning af form og stil og sikrer samtidig problemfri overgang til teknik, simulering og fremstilling. Dette kan – set fra virksomhedernes side – spare tid og penge. Set i kirkegårdens 100 årige perspektiv er konsekvensen nok mest at endnu en gravstenstitel-kategori forventeligt vil blive lagt i graven om man så må sige. Præcis hvornår den sidste m/k prototypebygger bliver stedet til hvile vides dog endnu ikke.

Europa har som bekendt endnu til gode at frembringe egne teknologifirmaer a.la. Google, Facebook og Apple. Toppen af listen over forskningsintensive danske virksomheder (PDF) er forsat domineret af farma, biotek og energivirksomheder. Man skal dog aldrig sige aldrig - og både Skype, Navision/Microsoft i Vedbæk eller 2008-bibliometrianalysen af dansk IKT-forskning (PDF) vidner om gode danske it-kompetencer. Ikke desto mindre vil det nok være en overraskelse for mange hvis netop Danmark leverer Europas næste store IT-blockbuster.

Ser man derimod på den tyske del (PDF) af samme liste over forskningsintensive virksomheder er flere IT-giganter som Siemens, SAP og Infineon placeret højt oppe. Hertil kommer yderligere en omfattende it-forskningsindsats i regi af andre tyske koncerner. Hele 9 af Tysklands 20 mest forskningsintensive virksomheder opgøres således i Europa-Kommissionens årlige ragnliste under kategorien Automobiles & parts, uanset at virksomhedernes forsknings- og aktivitetsområder i flere tilfælde favner bredere og herunder også rummer IT.

I Tyskland var virksomheden Unigraphics NX central i arbejdet med udvikling af Product Lifecycle Managment. Faktisk var virksomheden så central at den i dag hedder Siemens PLM Software NX og dermed på linje med det tidligere danske Bonus Energy A/S nu er blevet en del af den verdensomspændende tyske teknologikoncern.

Innovation Centre Denmark i München har tæt fokus på tysk IT-udvikling og rådgiver og hjælper innovative danske virksomheder og forskere med partnersøgninger, netværksdannelser, finansiering og eksport. Torben Bonde Lauridsen er seniorkonsulent ved Innovation Centre Denmark i München og mangeårig dansk kender af det tyske IT-marked. Nikolaj Helm-Petersen er dansk forsknings- og teknologiattaché i Tyskland. Læs om vores kommende arrangementer her. Hvis din virksomhed, brancheorganisation eller institut er interesseret i yderligere oplysninger om tyske IT-forsknings- og innovationsaktiviteter er du også velkommen til at kontakte os.

Kontaktinformation
Torben Bonde Lauridsen, e-mail:

Nikolaj Helm-Petersen, e-mail:

Kommentarer

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Hvad er 4 + 4 ?
Dit svar:
Senest opdateret 09. september 2015