Du er her: Forside Blogs Nina Espegård Hassel Markedsorienteret innovation i Kina - ny analyse

Markedsorienteret innovation i Kina - ny analyse

Innovation baseret på forbrugernes efterspørgsler og behov spiller en stor rolle i den forandring og udvikling, som Kina gennemgår i disse år. Dette blogindlæg sætter fokus på en ny analyse fra innovationscentret i Shanghai, som ser på, hvem og hvad der driver innovation i Kina.

07. september 2016

Der er en tæt forbindelse mellem forbrugernes efterspørgsel og den teknologiske udvikling, ligesom der er en tæt forbindelse mellem de samfundsmæssige udfordringer, som Kina står overfor såsom forurening, klimaforandringer, fødevaresikkerhed mv. og de kinesiske forbrugeres behov.

Den kinesiske model for innovation adskiller sig fra de modeller, vi ser i Vesten. Innovation i Kina er primært drevet af markedet, og der er ikke langt fra forskning til produktion og derfra til at produktet lanceres. De kinesiske forbrugere viser også en anderledes villighed til at teste nye teknologier og varer på et tidligere tidspunkt, end det er tilfældet i Vesten.

På innovationscentret i Shanghai har vi valgt at dykke dybere ned i, hvem og hvad der driver innovation i Kina. Som resultat af arbejdet har vi netop udgivet analysen ”Drivers for innovation – R&D and consumer driven innovation and trends”. Fokus i analysen er de aktører, der driver innovationen i Kina. En af driverne er forbrugerne i Kina, herunder især den købestærke middelklasse, som primært består af de såkaldte ”millennials”, der er født i 90’erne og 00’erne. Disse forbrugere reagerer i høj grad på de store samfundsmæssige udfordringer, som Kina står over for, f.eks. forurening og fødevaresikkerhed, og efterspørger derfor produkter og teknologiske løsninger, som kan forbedre deres levevilkår.

Den kinesiske regering fokuserer på at løse disse store samfundsmæssige udfordringer og foretager sammen med virksomheder massive investeringer i F&U og innovation. Samarbejdet mellem universiteterne og virksomhederne i Kina er stigende, og store virksomheder som IT-giganten Huawei laver store investeringer i F&U. Desuden har e-handel platformen Taobao, der er ejet af Alibaba Group, etableret deres eget universitet, som uddanner kandidater med kompetencer indenfor e-handel mv.

I analysen har vi valgt at fokusere på følgende områder:

  • Mobile og smarte IKT løsninger
  • Fødevarekvalitet, -sikkerhed og sunde fødevarer
  • Patientfokuserede og værdiskabende sundhedsløsninger
  • Løsninger på forurening og klimaforandringer
  • Udvikling af uddannelsessektoren

Inden for hvert område er der beskrevet forbrugertrends, socioøkonomiske og teknologiske udviklinger. Ligeledes er hovedaktører bag udviklingen indenfor innovation beskrevet. Det drejer sig om virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutioner, offentlig-private samarbejder og partnerskaber. Endeligt er der i analysen nævnt de udfordringer og muligheder, der er for f.eks. danske SMV’er, som ønsker at komme ind på det kinesiske marked.

Analysen er rettet mod såvel danske virksomheder, forskere og myndigheder, der ønsker et indblik i hvem og hvad, der driver innovation i Kina, hvor udviklingen peger hen, og hvilke muligheder det kan give Danmark.

Senest opdateret 15. august 2019