Gå til indhold
Du er her: Forside Blogs Silicon Valley Baseball og uddannelsesmesser

Baseball og uddannelsesmesser

Mellem den 27. oktober og den 2. november deltog Styrelsen for International Uddannelse (IU) i fire uddannelsesmesser for kandidat/master-uddannelser på USA’s vestkyst.

17. november 2010

Af Kim Kryger fra Styrelsen for International Uddannelse

Den 1. november var turen nået til San Francisco, hvor styrelsen fik forstærkning af Innovation Center Denmark. Samme aften vandt SF Giants the World Series i baseball ...

Kan vi rekruttere amerikanere til danske kandidat og masteruddannelser?

Study in Denmark T-shirt
Kommende MA studerende i DK?

Kommende MA studerende i DK? En konkret måde at få besvaret dette spørgsmål på er selvfølgelig at prøve. For styrelsen var formålet med at deltage i en række uddannelsesmesser med et udvalg af danske masterprogrammer at tilvejebringe en markedsforståelse, som kan kvalificere markedsføringen af dansk "graduate education" i USA.

Grundlæggende handler det om at trække amerikansk talent ind i det kredsløb, som skal nære det danske videnssamfund og vores økonomi.

Idealist.org – graduate fairs for the public good

Men hvordan kommer man i gang, og hvilke messer giver det mening at deltage på? Det er et spørgsmål, IU flere gange har fået og stillet sig selv.

Der var flere årsager til, at styrelsen valgte Idealist.org messerne. Væsentligst var det, at vi vurderede, at messernes overordnede formål ville gå godt i spænd med det billede, som en amerikaner kunne have af Danmark/Skandinavien som "socially and environmentally responsible & internationally engaged".

www.idealist.org er en nonprofit organisation, eller rettere en social medieplatform, som understøtter møder, udveksling af ideer og personer – alt sammen for at skabe en bedre verden "where all people can live free and dignified lives".

Det danske hold

Lars og Kim Study in Denmark
Lars fra Innovation Center Denmark hjælper til.

Den første udfordring bestod derfor i at sætte et vinderhold af danske uddannelser, som kunne tiltale det idealistiske vestkystsegment.


Det blev til en bred vifte af kandidat/masters med alt fra vindkraftuddannelser ved DTU/Risø og AAU, over KU's Master of Disaster Management, SDU's Public Health til AU's International Studies og CBS' International Business and Politics.

I alt 12 uddannelser fordelagtigt præsenteret på en til formålet etableret US-landingpage med testimonials fra US studerende hvor det kunne lade sig gøre. Det hele behørigt bakket op af Google Adwords-kampagner for at skabe størst mulig opmærksomhed om vores messedeltagelse.

Danmarks gode men vage image

Det overordnede indtryk (som bekræfter den omdømme-undersøgelse af Danmark som uddannelsesland, som IU fik lavet i foråret) er, at Danmark og dansk uddannelse har et godt omdømme i USA, selv om den konkrete viden om vores land og uddannelsesinstitutioner lader meget tilbage at ønske.

Spørgsmålene ved messen gik først og fremmest på uddannelsernes faglige indhold, og ærindet var tydeligvis at sammenligne mulige uddannelsesprogrammer.

Prisen på de danske uddannelser – dyr i forhold til "in state"-prisen på et offentligt US universitet, billig i forhold til de bedste amerikanske institutioner – afskrækker ikke. Amerikanere er vant til at betale for uddannelse. Det vigtige er, hvad de vurderer, de kan få for de penge, de har til rådighed.

Det er til syvende og sidst denne matrix, vi søger indsigt i (og skal påvirke). Den afhænger af opfattelsen af uddannelsernes kvalitet, mulighederne for at få finansiel støtte og jobmuligheder efter endt uddannelse.

SF Giants – nu større end nogensinde

At SF Giants skulle løbe af med World Series mesterskabet ved deres 5. finalekamp netop den 1. november var der ikke mange, der kunne have spået – mindst af alt messearrangøren.

Kim - Study in Denmark
Der er run på den danske stand.

Det havde naturligvis konsekvenser for fremmødet. Ikke desto mindre mødte ca. 600 "prospective students" op på denne skæbnesvangre aften. Kl. ca. 19.00 lokal tid gik et indianerhyl gennem the San Francisco County Fair Building i Golden Gate Park: The Giants havde for første gang siden 1954 vundet the world series.

Den resterende time af arrangementet var præget af eufori og en forstærket tro på fremtiden – ikke mindst på Danmarks fremtid som uddannelsesdestination.

100 samtaler og 60 e-mail adresser – hvad nu?

De første to etaper af projektet – forberedelse og gennemførelse af messerne – er nu vel overståede. Udover de mange brochurer og flyers vi kom af med, havde vi over 100 samtaler med interesserede studerende, som resulterede i lidt over 60 leads. Dvs. kontaktinformation til personer, som ønsker at blive kontaktet af uddannelserne med henblik på en uddybende samtale.

Om nogle uger vil styrelsen påbegynde projektets tredje fase: debriefingsamtaler med de professorer, lektorer og uddannelsesledere, som blev taget i ed ved projektets begyndelse, og som til den tid gerne skulle have overstået disse opfølgende samtaler.

En første vurdering af vores markedsføringsmuligheder i USA vil foreligge i form af en endelig rapport for dette projekt primo 2011.

Hvor mange amerikanere det er lykkedes for Chris S. (AAU alumne), Lars B. og undertegnede at lande i det danske uddannelsesnet, får vi først klarhed over til forår/sommer.

Kommentarer

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Hvad er 4 + 4 ?
Dit svar:
Senest opdateret 09. september 2015