Du er her: Forside Blogs Stina Nordsborg Hvor er pengene?

Hvor er pengene?

Der er krise i Brasilien og riget fattes penge, det kan ikke benægtes. Men netop af den grund er der mere end nogensinde brug for opbyggelige beretninger fra Latinamerikas største stat. Derfor vil denne blogpost handle om penge. Ikke dem, der måtte mangle, men dem, der findes.

17. juni 2016

Stina Nordsborg

Stina Nordsborg blogger fra São Paulo, Brasilien.

Innovationscentret i Sao Paulo opdaterer og udgiver jævnligt en guide til relevante funding muligheder for dansk-brasiliansk forskningssamarbejde. Den seneste er udgivet i maj 2016.

Faktisk har vi på ICDK i São Paulo i løbet af det seneste år beskæftiget os en hel del med finanser og det brasilianske økosystem for forskning og innovation. Vi har f.eks. også udgivet en rapport om brasilianske skatteincitamenter til investering i forskning og innovation, og en anden rapport om tax free zoner. Endelig har vi peget på, at Brasilien og ikke mindst São Paulo udgør et dynamisk miljø for start-ups, bl.a. pga. offentlige støttemuligheder og et voksende privat marked for venture capital. Interesserede kan læse mere i Innovationscentrets Funding guide for start-ups in Brazil.

Tilbage til støttemulighederne for forskere. Først lidt generelt om muligheder for samarbejde i Horizon 2020, og til sidst et par konkrete og aktuelle bilaterale muligheder.

Horizon 2020 og Brasilien

Horizon 2020 er i princippet åbent for internationalt samarbejde, men i modsætning til det tidligere 7. Rammeprogram kan brasilianske forskere nu ikke længere automatisk opnå funding som partner i et projekt. Der er enkelte undtagelser, og dem kommer vi til senere, men generelt er det sådan, at hvis forskere fra EU ønsker at samarbejde med brasilianske forskere i et Horizon 2020-projekt, så skal der opnås co-funding fra brasilianske kilder til at finansiere den brasilianske indsats.

Derfor indgik EU-Kommissionen i december 2014 en aftale, et såkaldt ’Letter of intent’ med CONFAP, den brasilianske forening af statslige forskningsfinansierende institutioner, de såkaldte ’FAPs’ (Fundações de Amparo à Pesquisa) om samarbejde om Horizon 2020. 

Hvad betyder aftalen med CONFAP

CONFAP har ikke selv finansieringsmuligheder, så implementeringen af aftalen med Kommissionen afhænger af de enkelte, statslige FAP’s muligheder for og vilje til at gennemføre co-finansieringen i praksis. I august 2015 tilsluttede stort set alle de statslige FAP’er sig aftalen, dog stadig som en ’hensigtserklæring’. Det springende punkt for, om der rent faktisk kan søges om og opnås støtte fra en konkret FAP, er at den pågældende FAP udarbejder og offentliggør konkrete retningslinjer for ansøgning om støtte (co-finansiering til deltagelse i et Horizon2020 projekt) fra den enkelte FAP. 

FAPESP, det forskningsfinansierende organ i staten São Paulo, var først ude med sådanne retningslinjer.

Siden har FAP’er I følgende stater fulgt trop: Santa Catarina (FAPESC); Goiás (FAPEG); Minas Gerais (FAPEMIG) og Distrito Federal (Brasília) (FAPDF).

Det forlyder fra CONFAP, at flere stater er på vej med offentliggørelse af retningslinjer inden for en overskuelig fremtid. Det skulle gælde f.eks. staterne Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espirito Santo, Sergipe og Paraiba. Især Rio de Janeiro er interessant, da mange danske forskere har kontakter der. Desværre er det svært at sige noget præcis om en en realistisk tidshorisont.
CONFAP har samlet relevant info om Horizon2020 og samarbejde med Brasilien på deres hjemmeside og spørgsmål kan rettes til

Staterne i Brasilien
Staterne i Brasilien. Det er kun staten Roirama, der ikke har en ’FAP’. FAP’ernes samlede budget er omtrent 770 mio. Euro om året (2014), men med store regionale forskelle.

Aktuelle og kommende calls

Først og fremmest, og for lige at vende tilbage til indledningen: husk at tjekke ICDK São Paulo’s funding guide over aktuelle calls for proposal. Her er også alle de ’almindelige’ opslag fra de væsentligste brasilianske forskningsfinansiererende institutioner på føderalt og statsligt niveau med (Capes, Cnpq og Fapesp). Derudover er det værd at fremhæve disse muligheder:


God læselyst og god sommerferie fra São Paulo!

Senest opdateret 17. juni 2016

Kommentarer

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Hvad er 10 + 4 ?
Dit svar: