Du er her: Forside Blogs Sune Kaur-Pedersen Pengeombytningen i Indien blev en gave til fintech-firmaer

Pengeombytningen i Indien blev en gave til fintech-firmaer

I slutningen af 2016 oplevede mange indere at mangle kontanter til de daglige indkøb. For med et slag var alle store sedler blevet ugyldige og skulle veksles til nye. Pengeombytningen var imidlertid en gave til de firmaer, der udvikler og udbyder ”financial technologies” – også kaldet fintech.

24. maj 2017

Indien er et af de lande i verden, hvor flest pengetransaktioner foregår med kontanter. Den indiske regerings beslutning om pengeombytning var en del af indsatsen mod sorte penge og skatteunddragelse. Den var også noget af et eksperiment, fordi hastigheden og omfanget af pengeombytningen var enorm. Seks timer efter annonceringen af beslutningen den 8. november 2016 kunne inderne ikke længere anvende ca. 85 procent af alle kontanter i omløb til indkøb i butikkerne. Alle de store sedler på 500 og 1000 rupee (ca. 50 og 100 kroner) skulle i banken omveksles til nye 500 og 1000 rupee sedler eller til mindre eksisterende sedler og mønter. Det skabte kaos og lange køer ved bankerne i de næste mange uger, mens nye sedler blev trykt.

Pengeombytning
Lange køer foran de indiske banker i slutningen af 2016, da alle store sedler skulle omveksles til nye som et led i regeringens indsats mod sorte penge og skatteunddragelse

Nu tyder meget på, at ombytningen ikke bare har reduceret den generelle mængde af kontanter i omløb, men også har påvirket den indiske befolknings lyst til at anvende digitale betalingsløsninger i positiv retning. Dette har gavnet Indiens fintech-firmaer. Eksempelvis oplevede Paytm, Indiens svar på MobilePay, at der på en time, efter at ombytningen blev bekendtgjort, skete en tidobling af beløbene på brugernes konti. Virksomhedens månedlige antal brugere steg til 80 millioner i november fra godt 56 millioner i maj 2016.

Fintech-landskabet i Indien

Indien har i øjeblikket ca. 600 til 800 fintech-firmaer, der arbejder med udlån, betalingssystemer, forsikringsservice og blockchain-teknologi. Størstedelen er i ”Business to Consumer”-segmentet (B2C). Særligt digitale pengepunge på mobilen, såkaldte ”wallets”, og digitale betalingstjenester har haft stor succes. F.eks. er transaktionsværdien fra mobile ”wallets” vokset fra ca. 1 til 20 milliarder kroner fra 2013 til 2016. Ifølge erhvervsorganisationen Assocham (Associated Chambers of Commerce & Industry of India) forventes værdien at nå 320 milliarder kroner i 2020.

Fintech-baseret bankvirksomhed og formuepleje til private har også haft en vis succes i markedet. Det samme gælder virksomheder a la danske Mybanker, der tilbyder oversigter over udbuddet af låne- og forsikringsmuligheder. ”Business to business”-segmentet (B2B) er især rettet mod løsninger for risikostyring af lån og andre typer af analyseværktøjer.

Erhvervsorganisationen Nasscom (National Association of Software and Services Companies) anslår, at markedet for fintech-software i Indien vil øge omsætningen fra 1,2 til 2,4 milliarder dollars, og at værdien af de samlede transaktioner vil blive mere end fordoblet fra 33 til 73 milliarder dollars fra 2016 til 2020.

Interessenterne i markedet

En række interessenter spiller en central rolle for fintech-industriens udvikling i Indien. Det gælder især de store indiske teknologivirksomheder som Infosys, Wipro og TCS, som er hovedleverandører af banksektorens back-end-tjenester inden for software til betalings-, risikostyrings- og investeringssystemer.

Ligeledes investerer banksektoren kraftigt i udvikling af nye teknologibaserede bankløsninger. Et par af Indiens største private banker som HDFC og Yes Bank har dannet enheder i deres organisationer, der alene fokuserer på digital innovation. Desuden har internationale finansielle institutioner som Goldman Sachs, Barclays, Citibank og SwissRe oprettet innovationscentre og acceleratorprogrammer i Indien.

Regeringsinitiativer som Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana - den nationale plan for finansiel inklusion - har udvidet adgangen til finansielle services ved at sørge for, at mere end 285 millioner nye bankkonti er blevet åbnet fra 2014 til 2017. Godt 95 procent af den indiske befolkning er nu i Aadhaar - som er et biometrisk CPR-nummer-system, der bl.a. har muliggjort opbygningen af ’the India Stack’ – en digital infrastruktur, som bygger på Adhaar-systemet – og platforme som United Payments Interface, der udgør det øverste lag af det nationale digitale betalingssystem fra National Payment Corporation of India og er del af ’the India Stack’. Disse udviklinger giver fintech start-ups unikke muligheder for at udvikle mobile apps til digitale finansielle transaktioner.

Besøg i Slicon Valley
Premierminister Narendra Modi besøgte Silicon Valley i 2015 som led i lanceringen af kampagnen Digital India. Kampagnen har til formål at forandre den offentlige forvaltning gennem brug af informationsteknologi og at gøre Indien til en digital videnøkonomi.

Helt afgørende er imidlertid den engelsktalende unge generation med videregående uddannelser, der hjemmevandt færdes i den digitale verden, og som giver Indien en enorm talentbase med de rette færdigheder til at skabe noget nyt. På fintech-området giver det sig bl.a. udslag i flere dynamiske start-up miljøer. Bangalore oplevede i 2015 investeringer fra venturekapitalister for 57 millioner dollars i 11 indiske fintech-firmaer. Det er de store byer Bangalore, Mumbai og Delhi, der især er i fokus for investorerne.

Adgang til finansielle services – udfordringer og muligheder

Et helt særligt segment for fintech-firmaerne i Indien er den del af den 1,3 milliarder store indiske befolkning, som i dag ikke er betjent af traditionelle finansielle virksomheder som banker og sparekasser. KPMG og NASSCOM har anslået, at mere end 100 mio. af Indiens ca. 230 millioner husholdninger ikke har adgang til nogen former for lån fra banker eller kreditfinansieringsselskaber.

Interessant er det også, at ifølge ‘Household Survey on India’s Citizen Environment & Consumer Economy’ (ICE 360° survey) har 77 procent af den fattigste femtedel af befolkningen adgang til en mobiltelefon, mens kun 18 procent i samme gruppe har adgang til rindende vand i deres bolig. Alt i alt anslås det, at godt 88 procent af alle indiske husholdninger har en mobiltelefon i dag. I 2011 var det kun 53 procent af husholdningerne.

Med udbredelsen af mobiltelefoni er der stadig flere, der også har adgang til en smartphone eller en tablet, og dermed til apps til digitale transaktioner. Firmaet App Annie, som leverer markedsdata og trendanalyser m.m. til app-udviklere, anslår, at knap 47 procent af inderne har adgang til sådanne apps i dag. Denne andel vil utvivlsomt øges i de kommende år.

De traditionelle bankers lave markedspenetration, den stigende adgang til mobiltelefoner og apps, befolkningens og virksomhedernes hurtigt voksende brug af egne og globale digitale tjenester samt de forskellige regeringsinitiativer på det digitale område repræsenterer helt unikke vækst- og udviklingsmuligheder – også for internationale fintech-firmaer. Dette koblet med landets store og voksende middelklasse, høje økonomiske vækstrater og talentfuld arbejdskraft gør den indiske fintech-sektor særligt attraktiv.

Innovation Centre Denmark sætter fokus på fintech-mulighederne i Indien

Den 14. juni 2017 afholder Innovation Centre Denmark (ICDK) sin store internationale konference ”Join the Data-Driven (R)evolution – Unlocking the business potential of Big Data” i København. Konferencens formål er at pege på muligheder – for bl.a. danske fintech-virksomheder - for at gøre brug af data og den digitale udvikling på de store internationale markeder som USA, Kina, Brasilien og Indien. Konferencen afholdes i partnerskab med DI, Copenhagen FinTech, MADE og WelfareTech.

Fra den 6.-10. november arrangerer ICDK Indien og Copenhagen FinTech desuden en tur for danske fintech-virksomheder og -videnmiljøer til Bangalore og Mumbai, så de kan få et førstehåndsindtryk af udviklingen og markedspotentialet i Indien samt møde potentielle kunder og partnere. Der er åbent for tilmeldinger nu.

Læs mere om udviklingen i det indiske fintech-marked Kalaari Capital: Fintech India. Innovation for the next 400m; September 2016

Senest opdateret 24. maj 2017