Du er her: Forside Blogs Tina Gottlieb Kardiologi - et kaleidoskop af innovative løsninger

Kardiologi - et kaleidoskop af innovative løsninger

Kardiologer og innovatører fra Brasilien og Danmark deler erfaringer med løsninger og teknologier under et delegationsbesøg på danske universiteter og hospitaler. Det giver grundlag for et fremtidigt samarbejde inden for f.eks. telemedicin, big data, machine learning og medicinsk teknologi.
Kontakt
Stina Nordsborg
Souschef
Tlf.: +45 72 31 82 22
Email: sno@ufm.dk

21. november 2018

Tina Gottlieb

Tina Gottlieb blogger fra Sao Paulo, Brasilien

Klokken er 14:00 torsdag eftermiddag på Skejby Sygehus, og vi er ved at være godt trætte, efter at have været igennem et tre dages intensivt program. ”Vi” er seks brasilianere fra nogle af - ikke bare Brasiliens, men hele Latinamerikas - bedste hospitaler og universiteter*, samt Elisangela Zeoli og undertegnede fra Innovation Centre Denmark i Sao Paulo. Sammen har vi besøgt tre universiteter, tre hospitaler og mødt 9 danske medtech virksomheder i Danmark. Der har vi talt med nogle af de bedste danske repræsentanter inden for innovation, forskning og behandling på kardiologiområdet, og de brasilianske gæster har engageret sig i cirka 30 oplæg og diskussioner om behandling, tekniske løsninger og innovative tilgange til håndtering af kardiovaskulære sygdomme.

Et væld af nytænkning, et væld af teknologi

På de tre dage får den brasilianske delegation indsigt i en række forskellige hovedtemaer i en dansk optik: Et tema er Rigshospitalets satsning på større inddragelse af ambulante behandlingstiltag og patientopfølgning. Et andet er Københavns Universitets innovative samarbejder på tværs af hospitaler, universiteter, offentlige myndigheder og virksomheder. På Syddansk Universitet er temaet forebyggelse og tidlig sygdomsopsporing. Og på Aarhus Universitet handler det om udnyttelsen af fjernmonitorering, apps, artificial intelligence, machine learning og big data analysesystemer i håndteringen af sundhedsdata, diagnostisk og behandling.

Langendorff
Under rundturen i den topmoderne forskningsbygning – Mærsktårnet, Københavns Universitet – præsenteres vi for en Langendorff opstilling, hvor et hjerte fra et marsvin indgår i et forsøg med hjerterytmeforstyrrelser.

Telemedicin på dansk

Et af de gennemgående temaer for besøget er telemedicin. Telemedicin er en fællesbetegnelse, der dækker over forskellige typer sundhedsydelser, der bliver leveret digitalt over afstand.

På både Frederiksberg Hospital og Skejby Sygehus bliver forskellige konkrete løsninger præsenteret. Som jeg har skrevet om før, er telemedicin en vigtig driver i Brasilien i bestræbelserne på at sikre bedst mulig sundhed for flest, herunder i tyndt befolkede områder med begrænset infrastruktur og lang transporttid til et hospital. Besøgene på Frederiksberg og Skejby hospitaler giver deltagerne et indblik i, hvad der sker i Danmark på området.

Lektor Helena Dominguez, der er forsker og overlæge på Frederiksberg Hospital, viser brasilianerne, hvordan læger og sygeplejersker overvåger og følger svage hjertepatienter via telekonsultation, mens patienten er hjemme. Metoden udspringer af HIT-projektet. Udover telekonsultationerne måler patienterne selv blodtryk og vægt og sender målingerne til hospitalet via systemet. Helena Dominguez forklarer, at modellen sparer den svage patient for mange besøg hos speciallægen på klinikken til glæde for patienten og sundhedssystemet.   Besøget fra Brasilien er særligt interessant for Helena Domínguez, da hun har et projekt i støbeskeen med brasilianske kolleger. Projektet skal videreudvikle og teste HIT-metoden i en større skala i Rio de Janeiro Kommune, der har cirka samme indbyggertal som hele Danmark. I projektet indgår en ny bærbar og ledningsfri device (C3). Det er en stjerneformet måler for hjerterytme og kropsstilling, der kan erstatte det traditionelle tunge måleudstyr. Måleren er udviklet af det danske firma Cortrium, som delegationen også møder. Projektet i Rio skal også involvere det danske firma Trifork A/S, som skal udvikle en platform til sikker udveksling af data mellem lokale læger, sundhedspersonale og specialister. Projektets langsigtede mål er at udvikle en evidensbaseret effektiv og smidig samarbejdsmodel mellem det lokale niveau og specialisterne. Håbet er, at resultatet kan bidrage til at understøtte udviklingen af en mere innovativ sundhedspolitik på det telemedicinske område i Brasilien.

Den brasilianske delegation bliver også præsenteret for telemedicinske løsninger på Skejby Sygehus. På afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler fortæller overlæge Olav Bjørn Petersen om et storstilet telemedicinsk projekt for selv- og hjemmemonitorering af gravide med komplikationer.

Demonstration af ”mikrolaboratorium” på Afd. for Kvindesygdomme og Fødsler, Skejby Sygehus.

I projektet kan kvinderne hjemmefra - i samarbejde med hospitalet - overvåge deres helbredssituation via simple enheder som ipad, blodtryksapparat, termometer og et mikrolaboratorium, der kan måle infektion. Det har store fordele, da mange kvinder undgår lange og krævende indlæggelser og hyppige hospitalsbesøg. Vi får at vide, at metoden har reduceret tidsforbruget på afdelingen med op til 77 % for nogle komplikationsområder. Det er en win-win situation, da patienttilfredsheden er stor, og hospitalet sparer ressourcer. Teknologien er bygget på open source løsninger og vil relativt billigt kunne anvendes i en Brasiliansk kontekst og inden for andre områder, som for eksempel kardiologi.

Besøgene på Frederiksberg Hospital og Skejby Sygehus taler ind i nogle af de store områder, der optager brasilianerne i forhold til brugen af telemedicin i Brasilien: 1) Telekonsultation mellem patient og læge; 2) Håndtering af store mængder data; 3) Sikker datatrafik mellem de forskellige niveauer i sundhedsvæsnet; 4) Deling af patientjournaler; 5) Rettidig behandling af patienter; 6) Mindre pres på hospitalerne; og 7) Patient ”empowerment” og -tilfredshed. Mange af disse emner går også igen i andre sammenhænge i løbet af delegationsbesøget.

Brasilien i telemedicinsk bevægelse

Delegationsdeltagerne finder det inspirerende at se, hvordan man i Danmark arbejder med smarte, telemedicinske løsninger. Men i forhold til deres hverdag, er der også sten på vejen. For selvom Brasilien satser og investerer stort i telemedicinske løsninger og infrastruktur, er det endnu ikke muligt at gå hele vejen i udnyttelsen af de teknologier, der findes på markedet.

Råderummet er begrænset af forskellige regulativer: Ét regulativ fra 2002 dikterer, at lægekonsultation ikke er tilladt over telefon eller internet med mindre, der er en læge tilstede i begge ender af kommunikationskanalen. Et andet fra 2011 tilføjer, at læger ikke må gennemføre konsultation, diagnosticere eller udskrive recepter via sociale netværk eller ”distance communication”. Så situationen i Brasilin er, at der er mulighed for udveksle second-opinion mellem fagfolk, men ikke for en egentlig telekonsultation og diagnosticering mellem patient og læge. Et tredje direktiv fra 2014 løsner lidt op på restriktionerne, idet røntgenrapporter fra fjernindsamlede undersøgelser må sendes over internettet, hvis patienten giver tilladelse. I 2017 bliver det så også tilladt at bruge end-to-end-krypterede applikationer som Whatsapp i kommunikationen mellem læge og patient - eller læger imellem - så længe indholdet holdes konfidentielt. Og fra 2017 bliver det tilladt at monitorere patienter med indopererede elektro-devices over internettet.

Delegationsdeltagerne fortæller, at der er store diskussioner i Brasilien om, hvorvidt man bør udvide det telemedicinske råderum mere. Tilhængere argumenterer for, at ikke alene er sikkerheden god nok til, at man kan tage de næste skridt, men at det også er en nødvendighed for at imødegå de voksende udfordringer i sundhedssektoren. De slår også på, at man kan lette befolkningens tilgang til sundhedsydelser i de tyndest befolkede egne. Og de peger på de potentielt store fordele for sundhedsøkonomien, reduktion af ventelister, antallet af hospitalsydelser, patienters øgede livskvalitet, osv.

Modstanderne mener, at sundhedspersonalet kan mangle tilstrækkelig uddannelse til at håndtere det specialiserede udstyr og de nye arbejdsgange. De mener også, at datasikkerheden ikke er god nok. Og endelig er de bange for, at der kan være risiko for svindel – for eksempel ved at information ikke bliver journaliseret, og derfor ikke kan bruges i eventuelle retssager. Men delegationsdeltagerene er optimistiske. De mener, at det er et spørgsmål om (kort) tid, før vejen er banet for mere råderum inden for telemedicin. 

Deltagerne besøger Hjertecenteret, Rigshospitalet
Guilherme Rabello holder oplæg om telemedicin. Som billedet viser, er vi parate til at ”coorporate and connect”

Et spirende samarbejde begynder

Inspireret af løsninger, der inddrager telemedicin, big data, machine learning, artificial intelligence og medicinsk teknologi i behandling, diagnostik og datahåndtering forlader vi Skejby Sygehus torsdag eftermiddag. Den lange rejse hjem til Brasilien tager sin begyndelse. Og bare få dage efter begynder det på Innovation Centre Denmark i Sao Paulo at tikke ind med mails og korrespondancer mellem danske og brasilianske deltagere fra de tre dages program. Et spirende samarbejde er ved at tage sin begyndelse. Og vi er parate til at følge med og understøtte.

Deltagere i programmet

Deltagerne var klinikere, forskere, innovatører og beslutningstagere inden for kardiologi. De kommer fra Hjertehospitalet InCor og InovaIncor, hospitalerne Albert Einstein, Sirio Libernés og Beneficiencia Portuguesa samt fra universiteterne Universidade de São Paulo og Universidade do Estado de Rio de Janeiro. De mødte ligesindede fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet – og fra Alexandrainstituttet, Rigshospitalet, Frederiksberg Hospital og Skejby Sygehus..

Kommentarer

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Hvad er 4 + 4 ?
Dit svar:
Debatregler
Senest opdateret 21. november 2018