Du er her: Forside Blogs Tina Gottlieb Samarbejde på sundhedsområdet mellem Brasilien og Danmark: En investering kan åbne døre, man ikke vidste eksisterede

Samarbejde på sundhedsområdet mellem Brasilien og Danmark: En investering kan åbne døre, man ikke vidste eksisterede

Et dansk-brasiliansk samarbejde inden for kardiologi spreder sig nu og giver grobund for mere. Innovationscentret i São Paulo tog initiativ til projektet i 2018, og det er et godt eksempel på, at internationalt samarbejde er en langsigtet investering, der kan give gode afkast i flere retninger.

03. april 2020

Tina Gottlieb

Tina Gottlieb blogger fra Sao Paulo, Brasilien

I São Paulo - verdens største by syd for Ækvator - finder man både højteknologiske virksomheder, nogle af Sydamerikas bedste universiteter og topmoderne hospitaler med veluddannede klinikere, der er i stand til at levere patientbehandling på et meget højt internationalt niveau. Byen er også vært for mange multinationale virksomheder, der er med til at skabe et internationalt miljø. Samtidig skyder helt nye innovationscentre og inkubatormiljøer op i tilknytning til de store offentlige og private hospitaler. I løbet af 2019 åbnede for eksempel både Hospital das Clinicas og Hospital Sírio-Libanês’ nye innovationscentre. Her samarbejder man tæt med hospitalerne om innovative løsninger og teknologianvendelse inden for sundhed. Kombinationen af fremragende klinikere og hospitalernes nye innovationsmiljøer er interessante for danske forskere, uddannelsesinstitutioner og start-ups inden for sundhed- og sundhedsteknologiområdet. Og vi kan åbne dørene!

Danske deltagere fra Biomedical Design-uddannelsen besøger privathospitalet Sírio-Libanês’ imponerende bygningskompleks..jpg

Danske deltagere fra Biomedical Design-uddannelsen besøger privathospitalet Sírio-Libanês’ imponerende bygningskompleks.

Kredsløbssydomme, telemedicin og uddannelse

På Innovationscenteret har vi længe haft fokus på at skabe flere relationer mellem Danmark og Brasilien inden for sundhedsområdet. Ét at disse initiativer er i relation til kardiovaskulære sygdomme, der er den primære dødsårsag i Brasilien, og som også er et stort problem i Danmark. I Brasilien skyldes det især, at store dele af befolkningen er blevet løftet ud af fattigdom i de seneste årtier. Bagsiden af medaljen er, at flere lider af velfærdssygdomme.

Det kardiovaskulære samarbejde startede i 2018, hvor brasilianske forskere, klinikere og beslutningstagere fra de bedste universiteter og hospitaler i Brasilien – og Sydamerika – var i Danmark. Herfra udviklede samarbejdet sig først til flere forskningsprojekter inden for især telemedicin. Nu har det også taget en drejning hen imod uddannelsesområdet.

Startskuddet var, at ni brasilianere fra vores partnerhospitaler deltog i to kurser udbudt af Danida Fellowship Centre. Kurserne var et led i Udenrigsministeriets Strategiske Sektorsamarbejde med Brasilien inden for sundhed. Et af formålene var at styrke relationerne i samarbejdet mellem Innovationscentret og hospitalerne. De brasilianske deltagere kom bl.a. fra det prestigiøse privathospital Sírio-Libanês og fra Hospital das Clínicas, der er et af de største og bedste offentlige hospitaler i Latinamerika, og som samtidig er tilknyttet et af de bedste universiteter i Brasilien – Universidade de São Paulo.

Det ene kursus – Cardio Metabolic Disease Leadership – var rettet mod ledere og medarbejdere i sundhedsvæsenet på lokalt, regionalt og statsligt niveau. Det andet kursus - Cardio-Metabolic Diseases - henvendte sig til kardiologer og andre sundhedsprofessionelle. Kurserne var ikke alene en succes i sig selv, men har også ført til varige projekter mellem de to lande.

Det drejer sig for eksempel om det telemedicinske forskningssamarbejde CoBra. Her skal det danske firma Cortrium sammen med forskere fra Frederiksberg Hospital og Hospital Sírio-Libanês udføre kliniske forsøg med fjernmonitorering af hjertepatienter. Løsningen har potentiale til at blive rullet ud i fjerne egne som Amazonas. Samarbejdet skal præsenteres ved et seminar om kliniske forsøg, som arrangeres af Healthcare Denmark og innovationscentrene i São Paulo, Tel Aviv og Seoul og som forventes afviklet ultimo 2020, hvis situationen omkring Corona-pandemien tillader det.

Et andet eksempel er et nyetableret netværkssamarbejde mellem Rigshospitalet og Hospital das Clínicas. Her skal det undersøges, hvordan man kan udnytte telemedicin til at screene et stort antal patienter for uerkendt hjerte-kar-sygdom - og samtidig opnå høj behandlingskvalitet og unødig hospitalskontakt i et presset offentligt finansieret sundhedssystem. Startskuddet for samarbejdet går ved en workshop i São Paulo sidst på året.

BioMedical Design: Uddannelse af fremtidens sundhedsinnovatører

Samarbejdet har som sagt spredt sig i flere og endda uventede retninger. Et eksempel på dette er et pilotprojektet mellem Innovationscentret i São Paulo og efteruddannelsen BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme (BMD-programmet), der støttes af Aarhus og Københavns Universiteter og finansieres af Novo Nordisk Fonden.

BMD-programmet er et 10-måneders fuldtidsstudie, som uddanner fremtidens innovatører til sundhedssektoren og MedTech-industrien i Danmark. Målet er at opnå kompetencer til at føre behovsdrevne innovationsprojekter og -processer ud i livet. Som en del af programmet skal deltagerne møde sundhedssystemer uden for Danmark. Formålet er, at deltagerne kan validere de behov, som de har fundet i Danmark, i en international kontekst og at skabe værdifulde internationale kontakter for fremtidige samarbejder.

Hospitalsbesøg i Brasilien

I samarbejde med uddannelsen satte vi på Innovationscentret et internationaliseringsmodul op i Brasilien med vores nye hospitalspartnere. Det blev til en lille uges studieprogram i november 2019 arrangeret via mine kontakter på de to hospitaler. Der var ganske vist ikke fuld overensstemmelse mellem mine kontakters fagområde og de fagområder, som BMD-programmets deltager ønskede at se nærmere på. Men Brasilien er et meget relationsbåret samfund, så mine forbindelser åbnede hurtigt de nødvendige døre til nye afdelinger.

Under besøget fik deltagerne en introduktion til det brasilianske sundhedssystem. De besøgte afdelinger inden for ”øre-næse-hals”, ”nefrologi” og ”kirurgisk gastroenterologi”, hvor de skyggede arbejdsprocesser. De mødte hospitalernes nye og inspirerende innovationscentre, der er tæt forbundet til hospitalets kliniske og forskningsmæssige arbejde. De fik indsigt i forholdene i den private versus den offentlige hospitalssektor – og ikke mindst i det interessante samarbejde, der er mellem det private og offentlige sundhedsvæsen. Og der var enighed om, at besøget havde været meget udbytterigt.

De danske deltagere introduceres til en hospitalsstue for endoskopi..jpg

De danske deltagere introduceres til en hospitalsstue for endoskopi.

Det har været utrolig givtigt for os at få adgang til hospitaler og specialister i så høj grad. Og det var en stor hjælp, at I [Innovationscentret] har åbnet døren for os og koordineret programmet, siger Open Innovation Officer ved BMD-uddannelsen Lone Stagsted Sillesen.

Hun er nu desuden i dialog med Hospital Sírio-Libanês om brug af data til at nedbringe antallet af udeblivelser. Det er hospitaler i Danmark meget interesserede i: ”Udeblivelser er en ”worldwide” udfordring, hvor vi kan dele erfaringer og hjælpe hinanden. På Sírio-Libanês undersøger man tre parametre: 1) Afstanden hjem-hospital, 2) om man er udeblevet før - og 3) vejrudsigten. Ud fra dette finder man de patienter, som har størst risiko for at udeblive næste dag og ringer dem op. Det reducerer antallet af udeblivelser markant”, siger hun.

Udover muligheden for at validere danske behov internationalt gav besøgene også uddannelsens deltagere en forståelse for, at sundhedsvæsnet ser meget anderledes ud, når man kommer ud i verden – både som miljø og som og marked:

Det var interessant at se, hvordan der prioriteres i hhv. det private og det offentlige sundhedssystem, hvilket også gav indsigt i Brasilien som marked”, siger Naja Villadsen og Christopher Gibbs. For Naja Villadsen var det desuden spændende at se, at de problemstillinger, hun arbejder med på uddannelsen, også er vigtige i Brasilien. Samtidig fik hun bekræftet, at de to hospitaler ikke har en løsning, der dækker de behov, som hendes team har identificeret: ”Vores idé er mindst lige så relevant i Brasilien.”

Deltagere fra uddannesen introduceres til afdelingens endoskoper..jpg

 Deltagere fra uddannesen introduceres til afdelingens endoskoper.

Efter besøget har deltagerne arbejdet videre på deres innovationsprojekter. De har nu travlt med at finde løsninger til de behov og udfordringer, som de har identificeret, og her bliver erfaringerne fra São Paulo brugt aktivt som referenceramme. Men ikke kun det. Roeen Roashan, der også deltager i BMD-uddannelsen, forklarer, at når de kommer længere frem i forløbet, vil de bruge deres kontakter i Brasilien til at validere deres ideer og løsningsforslag yderligere.

Nu skal internationaliseringsmodullet evalueres med henblik på en eventuel fortsættelse. Et muligt næste skridt er et tilsvarende modul i Tyskland, og her kan Innovationscentret i München hjælpe. I São Paulo er vi glade for at have etableret kontakterne og udviklet konceptet. Målet er nu, at BMD-uddannelsen og hospitalerne på sigt kan håndtere samarbejdet selv, så vi kan arbejde med nye opgaver.

Måleudstyr til kontrol af endoskop-vask..png

Måleudstyr til kontrol af endoskop-vask.

Perspektiver for fremtidigt samarbejde

Forløbet viser nogle af de muligheder, som ligger i at samarbejde på sundhedsområdet. Ni brasilianeres kursusvirksomhed i Danmark har åbnet døre til nye forskningsprojekter og nye uddannelsesforløb.

Samtidig viser besøget fra BMD-uddannelsen, at det oprindelige initiativ førte til en række nye samarbejdsrelationer. Og det slutter ikke her: I januar 2020 tilbragte danske anæstesiologer en uge på Hospital das Clínicas’ afdeling for traume- og helikopterservice for at udveksle erfaringer. Samtidig har vi sat et pilotprojekt i gang på iNano, Aarhus Universitet med udveksling af medicinstuderende inden for sundhedsinnovation og entreprenørskab.

Alt dette er gode eksempler på, hvordan innovationscentrene skaber nye relationer mellem danske og udenlandske partnere. Her drager vi desuden stor nytte af samarbejdet med de udsendte og fagspecifikke sektorrådgivere på ambassaderne - og af synergier med ministerielle initiativer i Danida Fellowship Centre og Det Strategiske Sektorsamarbejde. Det giver os en meget stor rækkevidde og et stort netværk, som vi står parat til at aktivere yderligere i nye retninger.

Kommentarer

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Hvad er 10 + 4 ?
Dit svar:
Debatregler
Senest opdateret 03. april 2020