Du er her: Forside Blogs Torben Orla Nielsen Hønsefødder og myndigheder...

Hønsefødder og myndigheder...

Korea er det største marked i Asien for eksport af dansk fjerkræ. I 2015 blev det til 7.400 tons, hvoraf cirka halvdelen var hønsefødder. Eksporten af fjerkræ stoppede brat i sidste år efter udbrud af fugleinfluenza i Danmark. Det kan forskningssamarbejder dog være med til at løsne op for.

30. marts 2017

Kylligefødder

Torben Orla Nielsen

Torben Orla Nielsen blogger fra Seoul, Sydkorea

Det ene udbrud af fugleinfluenza i Danmark er intet at regne for den epidemi, der har været langs den koreanske østkyst og som har medført at godt en femtedel af de koreanske fjerkræbesætninger (35 millioner fjerkræ) er slået ned. Resultaterne har været mærkbare for de koreanske forbrugere. Personligt har jeg oplevet, at der har været dage, hvor jeg ikke har kunnet købe æg i mit lokale supermarked.

Stærke interesser var derfor repræsenteret på begge sider af bordet ved en rundbordssamtale mellem danske og koreanske veterinærmyndigheder under Miljø- og Fødevareministerens besøg i Korea den 8. til 10. marts. Fra dansk side deltog repræsentanter fra ministeriet og Fødevarestyrelsen, interesseorganisationen Landbrug og Fødevare samt forskningsledere fra Københavns Universitet (KU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Alle deltagere har interesser på det veterinære område, og de er en del af ”Den danske model”, hvor myndigheder, virksomheder og universiteter arbejder sammen om at tackle udbrud af sygdomme i besætninger. Denne samarbejdsmodel er medvirkende til det meget høje veterinære niveau i Danmark, og det var et af budskaberne til de koreaske deltagere i rundbordssamtalen.

Deltagerne i den dansk-koreanske rundbordsamtale
Deltagerne i den dansk-koreanske rundbordsamtale den 9. marts, hvor KU og SNU underskrev aftale om forskningssamarbejde

Københavns Universitet og Seoul National University indgår ny aftale

Som et konkret udkomme af tilnærmelserne mellem Danmark og Korea blev der under rundbordsamtalen indgået en samarbejdsaftale inden for forskning mellem Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab og Seoul National University (SNU), College of Veterinary Medicine. SNU er det førende offentlige universitet i Korea og uddanner broderparten af de dyrlæger, der går ind i myndighedssektoren i Korea. Disse myndigheder afgør, hvornår den store danske fjerkræeksport kan genoptages, og desuden står de for processen med godkendelse af dansk oksekød på det koreanske marked. Disse beslutninger afgøres efter fastlagte regler og procedurer, men tillid mellem parterne er med til at smidiggøre den nødvendige dialog. Den tillid opbygges blandt andet ved, at de institutioner der uddanner dyrlægerne har kontakt gennem forskningssamarbejde og udveksling af forskere. På den måde kan forsknings- og uddannelsessamarbejde være med til at understøtte kommercielle interesser. Over de næste måneder vil de to universiteter identificere konkrete samarbejdsområder. Første skridt forventes at blive udveksling af forskere på ph.d og postdoc niveau.

Do you know Mr. Dalgas?

Danmark og Korea har tidligere haft tætte relationer på landbrugsområdet. I 50’erne og 60’erne rejste en række koreanske landbrugselever til Danmark for at modtage undervisning i jord- og skovbrug. Den undervisning har ved et par lejligheder bragt mig i den udfordrende situation, at jeg har mødt ældre koreanske forskere inden for landbrugsområdet, der begejstret har nævnt Hedeselskabets medstifter Dalgas. Det var ikke et emne, som jeg var fuldbefaren i, da jeg kom til Korea. Så jeg har måtte læse op på min historie for at undgå for mange pinligheder. Men Dalgas er langt fra det eneste kendskab koreanerne har til dansk land- og skovbrug. Faktisk hedder et af de førende mælkebrands i Korea ”Denmark Milk”. Oprindeligt blev mejeriet etableret med dansk teknologi, men er i dag et fuldt koreansk ejet selskab, der har fastholdt ”Denmark” i navnet som et udtryk for kvalitet.

Fremtiden: Innovation og øget eksport

Så det er på en solid baggrund, at vi i Innovation Centre i Seoul (ICDK Seoul) har rettet blikket mod landbrugs- og fødevareområdet og ser på, hvordan vi kan fremme forskning, udvikling og innovationssamarbejde mellem Danmark og Korea. Indsatsen er lanceret som en tretrinsraket, beståede af rundbordssamtalen som første trin og forskningssamarbejdet mellem KU og SNU som andet trin. Det sidste og tredje trin er indgåelsen af en Memorandum of Understanding (MOU) om Smart Farming mellem det danske Landbrug & Fødevares Videns- og innovationshus (SEGES) og den koreanske styrelse for Undervisning, Promotion og Information om fødevarer, landbrug, skovbrug, og fiskeri (EPIS). SEGES arbejder med alt, der har med landbrugsdrift at gøre. Ideen er at bringe danske virksomheder i samarbejde med koreanske partnere, som en naturlig følge af dette indledende veterinære beredskabs- og forskningssamarbejde. Koreas stærke IT sektor og danske landbrugskompetencer har stort potentiale for at skabe yderligere innovation, og på sigt eksport, i en vigtig sektor.

Ved at målrette indsatsen mod både myndigheder, universiteter og virksomheder har ICDK Seoul nu bevæget sig ind i denne klassiske danske styrkeposition og der forventes flere samarbejder mellem Korea og Danmark på området.

Så er der serveret

Efter at det danske udbrud af fugleinflueanza kom under kontrol, har de koreanske myndigheder den 23. marts godkendt genoptagelse af importen af hønsefødder. Så nu kan en vigtig dansk eksportvare igen nydes ved de koreanske middagsborde, eller som snack ved en street food bod…..

Debatregler       
Senest opdateret 04. april 2017

Kommentarer

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Skriv tallet fem.
Dit svar: