Gå til indhold
Du er her: Forside Blogs Ulrik Kjølsen Olsen Kunstig intelligens skal ned på jorden

Kunstig intelligens skal ned på jorden

I Tyskland har man sat sig for, at satsningen på kunstig intelligens (”AI”) både skal handle om at udnytte de store teknologiske muligheder og om at øge forståelsen, så borgerne tager teknologien til sig. Det har Münchens ”Applied AI Initiative”, sammen med tech-giganter, sat sig i spidsen for.
Kontakt
Ditte Nissen Lund
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 77
Email: dnl@ufm.dk

29. maj 2018

Billede af Ulrik

Ulrik Kjølsen Olsen blogger fra München, Tyskland

- Vi har en strategisk interesse i at fremme innovation inden for anvendelsen af kunstig intelligens. Det er nødvendigt, hvis Tyskland og Europa skal følge med i det globale kapløb, forklarer Andreas Liebl, leder af Applied AI Initiative, som jeg møder hos UnternehmerTUM i Garching lidt nord for München.

I april blev verdens største initiativ for anvendelsen af kunstig intelligens grundlagt i München. Hvorfor München? Fordi her er alle hovedingredienserne til sådan et initiativ at finde:

  • Vidensinstitutioner med tradition for tæt samarbejde med erhvervslivet,
  • store virksomheder, herunder Siemens, SAP og Google som satser massivt på ny automatiseringsteknologi,
  • en underskov af start-ups inden for området,
  • solid økonomisk opbakning fra Bayerns regering og den tyske forbundsregering og, ikke mindst,
  • UnternehmerTUM, en non-profit entreprenørskabsvirksomhed, som samler trådene og får forskere og virksomheder til at arbejde sammen.

Liebl beskriver initiativet: 

- Vi oplever, at forskningen inden for kunstig intelligens er fremskreden. Virksomhederne kan se et stort potentiale i at integrere teknologien i deres produkter, men ved ikke altid hvordan de skal gribe mulighederne. Fx hvordan de får trukket værdi ud af al den data, de producerer.

Samarbejdet foregår aktuelt på tre fronter:

  • Et uddannelsesprogram for entreprenører, virksomhedsledere samt almindeligt interesserede;
  • videndeling mellem virksomheder og eksperter om muligheder for anvendelse af kunstig intelligens; og
  • samarbejde om udvikling af prototyper inden for bl.a. kunstig intelligens, robotteknologi og sensorteknologi

- Vi kommer ind som en neutral platform og får parterne til at tale sammen. Vi oplever, at virksomhederne gerne vil dele deres viden med hinanden, da de får mere igen, end de taber, siger Liebl. 

Ved lanceringen i april havde Applied AI Initiative 24 partnere fra store virksomheder og start-ups samt videnspartnere som Technische Universität München (TUM) og Frau nhofer-instituttet for Integrerede Kredsløb (IIS), og der kommer løbende nye partnere til.

Den München-baserede gas- og ingeniørvirksomhed, Linde AG, beskriver på Applied AI Initiative’s hjemmeside om motivationen for at arbejde med kunstig intelligens: ”Det er vigtigt for os som virksomhed at skabe værdi med vores data. For eksempel har Linde gennemført et projekt inden for kunstig intelligens for pålideligt at forudsige og undgå risici, der kunne opstå under lastbiltransport af gasser til kunder. Algoritmen blev trænet på en enorm mængde af interne og eksterne data, der gjorde det muligt at beregne de sikreste mulige transportruter.” (frit oversat fra appliedai.de/about/)

Selv om der er uden tvivl er et kommercielt sigte for mange af de involveredes deltagelse i Applied AI Initiative, er der også et større formål: At udnytte den kunstige intelligens’ anvendelsesmuligheder og gøre teknologien forståelig, anvendelig og give den et menneskeligt og ansigt. Det er vigtigt særligt i Tyskland, hvor den gennemsnitlige borger traditionelt set har en vis skepsis over for brug af ny teknologi. Skandalerne omkring Facebooks og Twitters anvendelse og videresalg af brugernes data til tredjepart har forstærket denne skepsis. Leder af Applied AI Initiative, Andreas Liebl, fortæller:

- Medierne tegner ofte et negativt billede af kunstig intelligens, som bygger på frygt for at ”robotterne overtager” og tab af arbejdspladser. Vi ønsker at starte en diskussion om kunstig intelligens ved at formidle de gode eksempler på, hvordan teknologien kan hjælpe folk i deres dagligdag.

Tyskland satser på kunstig intelligens

UnternehmerTUM’s Applied AI Initiative linker op til en national satsning, idet den tyske regering har stort fokus på at udnytte mulighederne inden for kunstig intelligens.

Tyskland har stærke forskningskompetencer inden for området, herunder verdens største forskningscenter inden for kunstig intelligens (DFKI) i Kaiserslautern med 900 videnskabelige medarbejdere.

Statssekretær for forskning, Georg Schütte, forklarer om de politiske målsætninger i en kronik på det tyske uddannelses- og forskningsministeriums (BMBF) hjemmeside. Schüttes hovedpointe er, at Tyskland har gode muligheder for at udnytte det aktuelle momentum inden for kunstig intelligens, herunder ved at skabe et tættere samarbejde mellem forskningsinstitutioner og industri, således at kunstig intelligens kan blive anvendt i nye højkvalitetsapplikationer og –produkter (fx i den tyske bilindustri – med førerløse biler som et oplagt eksempel). Det tyske fokus på Industri 4.0 er i dette perspektiv en stor fordel, mener han. Desuden skal der mere fokus på it-kompetencer på de videregående uddannelser og i befolkningen generelt.

I 2017 lancerede det tyske uddannelses- og forskningsministerium ”Plattform Lernende Systeme”, som skal samle viden og demonstrere gevinsterne ved ”self-learning systems”. Münchens Applied AI Initiative er en del af den af den nationale platform.

Uddannelses- og forskningsminister Karliczek understregede det tyske fokus på forskning inden for kunstig intelligens og tysk-fransk samarbejde herom på møde med den franske præsident, Emmanuel Macron, i Paris 29. marts 2018, hvor den nye franske strategi for kunstig intelligens blev præsenteret: 1,5 mia. euro afsættes til forskning i kunstig intelligens frem mod 2022. Et beløb i samme størrelse er allerede afsat til forsknings- og innovationsprojekter i EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, i perioden 2018-20.

München sætter tempoet – og inviterer danske partnere til at være med

Tilbage til München, hvor leder af Applied AI Initiative, Andreas Liebl, fremhæver vigtigheden af et ikke blot tysk, men europæisk svar på innovation inden for kunstig intelligens, som modvægt til udviklingen inden for området i USA og Kina.

- Selv om vores initiativ har base i Bayern og Tyskland ønsker vi at samarbejde med de bedste centre i verden. Vi er meget åbne for nye europæiske partnere, som kan være med til at demokratisere og fremme anvendelsen af kunstig intelligens. Således vil vi også gerne samarbejde med danske forsknings- og innovationscentre, som deler denne vision, afslutter Liebl.  

UnternehmerTUM’s platform for samarbejde mellem virksomheder og med stærke videnspartnere i ryggen kunne måske have interesse for nogle af de danske institutioner og initiativer på området. Herunder eksempelvis Københavns Universitets nye SCIENCE AI Center, Alexandra Instituttets Danish Centre for Applied Artificial Intelligence og øvrige stærke danske miljøer. Industriens Fond og Innovationsfonden støtter desuden hhv. projekterne Industrial Data Analysis Service (IDAS) og Danish Center for Big Data Analytics Driven Innovation (DABAI), som arbejder med at udnytte potentialet inden for kunstig intelligens.

Kommentarer

Torben Holm, RKU siger:
29. maj 2018 17:48

HUSK: AT MEDTÆNKE DESIGNERNE
Kære Ulrik, tak for et informationstæt og velskreven artikel, med klart europæisk perspektiv. München er selvfølgelig det naturlige centrum for en stærk AI-indsats i Europa. Herunder: Godt at du, og dem du citerer, forstår at koble den tekniske udvikling til de mennesker, der skal bruge den, jf. din bemærkning: "At udnytte den kunstige intelligens’ anvendelsesmuligheder og gøre teknologien forståelig, anvendelig og give den et menneskeligt og ansigt." I denne sammenhæng vil designere - bl.a. fra vores 2 danske designskoler - nok kunne tilføre den teknologiske tilgang nogle nyttige, brugervendte kvaliteter.

Andreas Linnet Jessen siger:
30. maj 2018 08:44

Jeg kunne ikke være mere enig med dig, Torben. Design-komtepetencer, og humaniora i det hele taget, er meget afgørende for en konstruktiv teknologiudvikling. Perspektivet har jeg uddybet her, hvis det har interesse: http://seismonaut.com/artikler/2018/overlad-ikke-teknologiudvikling-ingenioerer/

Ulrik Kjølsen Olsen siger:
30. maj 2018 09:59

Kære Torben
Mange tak for feedback og kommentar. Designskolernes perspektiv er bestemt relevant i denne sammenhæng. Jeg hjælper gerne med at formidle kontakt mellem de danske designskoler og relevante organisationer i München.
I indlægget fik jeg ikke plads til at nævne, at Dr. Andreas Liebl deltager i paneldebat på innovationscentrenes konference "The Future of Work and Education - Augmented by Technology" den 6/6-18. Så der vil være mulighed for at drøfte designperspektiver på AI videre med ham og de øvrige oplægsholdere der. Program og info om tilmelding: https://thetradecouncil.dk/en/arrangementer/-icdk18-the-future-of-work-og-education-augmented-by-technology. Vh Ulrik

Ulrik Kjølsen Olsen siger:
30. maj 2018 10:01

Kære Andreas
Mange tak for din kommentar og link til indlæg. Spændende læsning!
Vh Ulrik

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Hvad er 4 + 4 ?
Dit svar:
Debatregler
Senest opdateret 15. august 2019