Du er her: Forside Blogs Ulrik Kjølsen Olsen Når virksomheden rykker ind på campus

Når virksomheden rykker ind på campus

I den sydtyske by Karlsruhe har en række større virksomheder installeret sig på universitetets campus for at udvikle nye løsninger til fremtidens mobilitet. Med placeringen på campus kan de tidligt komme helt tæt på forskningen. Men hvordan virker modellen, og hvad med forskernes akademiske frihed?

05. juli 2019

UlrikKjlsenOlsen.jpg

Ulrik Kjølsen Olsen blogger fra München, Tyskland

”Tillid – det er det vigtigste. Efter et halvt år begyndte vi at omtale hinanden som kolleger”, siger Dr. Ralf Stopp, på spørgsmålet om, hvad der afgør, om ’company-on-campus’-samarbejdet mellem virksomheden SCHAEFFLER og forskerne på Karlsruhe Institute of Technology (KIT) kan fungere. Stopp er direktør for SCHAEFFLER Hub For Advanced REsearch at KIT, meget symbolsk forkortet SHARE. Et samarbejde, som blev etableret i 2012 mellem den tyske produktionsvirksomhed SCHAEFFLER Group og det tekniske universitet i Karlsruhe.   

SCHAEFFLER Group er en global produktionsvirksomhed og leverandør til automobilindustrien. Virksomheden, der har godt 90.000 medarbejdere, har et behov for at inddrage anvendelsesorienteret forskning og innovation, som inden for en relativt kort tidshorisont (3-10 år) kan blive en realitet i fremtidens mobilitet. For at komme helt tæt på den førende forskning inden for elektrisk mobilitet valgte SCHAEFFLER for syv år siden at indgå et omfattende samarbejde med Karlsruhe Institute of Technology, et af Europas førende universiteter inden for natur- og ingeniørvidenskab. Samarbejdet har ført til forbedret navigation i førerløse biler, ved at bruge data om bilen, føreren og det omgivne miljø, samt bedre brændselsceller, så bilerne kan køre længere på en opladning.

Som en del af aftalen mellem KIT og SCHAEFFLER oprettede virksomheden en afdeling på universitetet, og efter syv år har SCHAEFFLERs netværk og KIT hvad der svarer til 50 fuldtidsansatte forskere på campus.

Forskerne i SCHAEFFLER Hub For Advanced REsearch (SHARE) foran SCHAEFFLER’s afdeling på Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

Afgørende at være tæt på forskningen fra start

SCHAEFFLER finansierer egne forskere på campus og forskningsprojekter på forskellige institutter på KIT. SCHAEFFLERs bidrager også med fuldfinansiering af ph.d.-studerende, hvilket ofte gør projekterne attraktive for forskerne på KIT at deltage i, og projekterne kan sættes hurtigt i gang.

“Vi er på forkant med den nyeste forskning og får samtidig et godt overblik over talentmassen på KIT, idet de studerende også er med i ’SHARE at KIT’-projekter. Det faktum, at vi rent fysisk er til stede på campus, gør, at vi som virksomhed, sammen med universitetsforskerne kan være med til at forme projekterne i den helt indledende fase. Det er en stor fordel, for det betyder, at vi får stillet de relevante forskningsspørgsmål, som samtidig matcher SCHAEFFLERs behov i forhold til udvikling af nye løsninger”, fortsætter Ralf Stopp.

Foto: Dr. Ralf Stopp, direktør for SHARE at KIT

Men hvad med balancen?

Nogle vil måske mene, at KIT og SCHAEFFLER er gået for langt i deres parløb ved at virksomheden ligefrem er fysisk til stede på campus. Og at det kan have negativ indflydelse på universitets akademiske uafhængighed samt mulighed for at bedrive excellent forskning.

Ifølge SCHAEFFLER’s mand i spidsen for SHARE, Ralf Stopp, er man dog indtil videre lykkedes med at lægge et snit, som tilfredsstiller såvel KIT som SCHAEFFLER. En detaljeret samarbejdsaftale mellem SCHAEFFLER og KIT garanterer god balance mellem den fælles anvendelsesorienterede forskning og KIT-forskernes akademiske frihed. 

SHARE-direktør Ralf Stopp ser sin egen rolle som værende en ”ambassadør” mellem SCHAEFFLER og KIT, således at den anvendelsesorienterede forskning, der udføres i SHARE at KIT, reelt er fælles projekter – og ikke blot en forlængelse af SCHAEFFLERs interne F&U-aktiviteter ”off-campus”, som bl.a. udføres på en af SCHAEFFLER udviklingsafdelinger.

“Begge parter skal kunne få lige meget ud af samarbejdet - ellers fungerer det ikke. Jeg mener, at vi bidrager til at højne kvaliteten af den forskning, der bliver bedrevet på KIT. Og vi stiller en masse ekstra ressourcer til rådighed for universitetet. Beslutningen om hvilke projekter, vi skal lave sammen, bliver besluttet i en bestyrelse med et ligeligt antal repræsentanter fra SCHAEFFLER Group og KIT”, afslutter Stopp.

Vil du vide mere?

De langsigtede company-on-campus samarbejder kan tjene som inspiration til hvordan danske videninstitutioner og virksomheder kan udvikle nye former for partnerskaber. Vil du høre nærmere om de offentlig-private videnpartnerskaber eller i kontakt med aktørerne bag? Innovationscentret i München har et godt netværk i innovationsøkosystemet Sydtyskland, og hjælper gerne danske videninstitutioner og virksomheder i kontakt med de sydtyske ’industry-on-campus”-aktører.

Faktaboks: ”Company-on-Campus”

De sydtyske delstater Bayern og Baden-Württemberg er internationale hotspots for teknologi og innovation, og der er et tæt samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder. ”Company-on-Campus” er et eksempel på et offentligt-privat partnerskab virksomheder og universiteter. Konceptet er karakteriseret ved at private virksomheder, i varieret omfang, investerer ressourcer direkte på universitetet, fx i form af deltids- eller fuldtidsansatte medarbejdere, som udfører forskning og undervisning på universitetet, finansierer forsknings- og innovationsprojekter, samt forskningsfaciliteter. Udover SHARE at KIT-samarbejdet mellem SCHAEFFLER og Karlsruhe Institute of Technology kan følgende eksempler nævnes:

  • Karlsruhe Service Research Institute (KSRI) ved Karlsruhe Institute of Technology (samarbejde inden for bl.a. digital service mellem IBM, Bosch og KIT). Samarbejdet har eksisteret siden 2008.
  • Ludwig-Bölkow Campus (LBC) i München (samarbejde inden for bl.a. luftfart og sikkerhed mellem bl.a. Technische Universität München (TUM) og Deutsches Zentrum für Luft und Raumfart (DLR) (samlet i foreningen Munich Aerospace e.V) og virksomheder som Siemens og Airbus (samlet i Ludwig Bölkow Campus GmbH). Samarbejdet understøttes af delstaten Bayern. LBC blev etableret i 2016.
  • KIT/BASF Joint Laboratory BELLA ved Karlsruhe Institute of Technology’s institut for nanoteknologi. Gennem partnerskabet mellem KIT og BASF udvikles fremtidens batterier. Samarbejdet omhandler grundforskning og anvendelsesorienteret forskning og udvikling i nye og forbedrede materialer til elektrokemisk energilagring.
  • SHARE at FAU: Samarbejde mellem SCHAEFFLER og Friedrich-Alexander-Universität Erlangen ved Nürnberg. Samarbejdet blev etableret i 2016 efter samme model som SHARE ved KIT.

I Danmark er ”company-on-campus” et mindre udbredt fænomen. Af eksempler kan nævnes Microsofts samarbejde med Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet om kvanteteknologi (Center for Quantum Devices) og Digitale 20%-professorer ved Aalborg Universitet (deltidsstillinger mellem AAU og virksomheder som Grundfos og B&O). Innovationsfonden Erhvervsforsker-forløb er desuden en måde at bringe campus og virksomheder tættere sammen på.

Yderligere info om:

Kommentarer

Peter Plenge siger:
06. juli 2019 14:02

Samarbejde mellem virksomheder og universiteter er et godt middel til at styrke industriens konkurrenceevne. En konkurrencedygtig industri er en vigtig forudsætning for et velfungerende samfund, men løser ikke andre store samfundsmæssige problemer, bl.a. miljø, sundhed, migration og social forarmelse. Her må regering og folketing gå aktivt ind og støtte industrien og universiteterne med politiske initiativer, der omsætter den energi, som det private initiativ og forskningen besidder, til positiv energi for alle.

Richard B. Larsen siger:
08. juli 2019 10:01

Interessant og inspirerende artikel, tak.

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Skriv tallet fem.
Dit svar:
Debatregler
Senest opdateret 06. august 2019