Gå til indhold
Du er her: Forside Blogs Ulrik Kjølsen Olsen Tag industrielt lederskab med sydtyske partnere

Tag industrielt lederskab med sydtyske partnere

Danske videninstitutioner og virksomheder, der indgår i partnerskaber med videninstitutioner og virksomheder i Sydtyskland, klarer sig godt i Horizon 2020’s ”Industrielt Lederskab”-søjle. Det kunne derfor være relevant at forsøge at finde gode, sydtyske partnere til den næste Horizon2020-ansøgning.
Kontakt
Ditte Nissen Lund
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 77
Email: dnl@ufm.dk

25. marts 2019

Billede af Ulrik

Ulrik Kjølsen Olsen blogger fra München, Tyskland

Danske videninstitutioner og virksomheder klarer sig generelt rigtig godt i EU’s forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020. Men inden for ”Industrielt Lederskab”-søjlen er der fortsat forbedringspotentiale. Her forventes det ofte, at virksomheder indtager en ledende rolle i projekterne. Det aktuelle danske EU-hjemtag er her på 1,75 %, hvilket er noget lavere end i hele rammeprogrammet, hvorfra Danmark samlet har hentet hele 2,53 % af de udbudte midler.

Tillad mig i denne forbindelse at komme med et tip til håbefulde danske Horizon 2020-ansøgere: Se mod Sydtyskland efter stærke ansøgningspartnere! Forklaring følger nedenfor.

Magneter for teknologi og ingeniørvidenskab

De sydtyske delstater Bayern og Baden-Württemberg er hjemsted for højteknologiske produktionsvirksomheder og stærke forskningsinstitutioner inden for Industri 4.0 og dermed ingeniørvidenskab. Begge delstater er i den grad at betegne som førende videnregioner, og de investerer hhv. 3,16 % og 4,92 % af BNP i forskning og udvikling.

Bayern og Baden-Württemberg  har mange succesfulde ansøgninger inden for Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT), Avancerede Materialer og Produktionsformer samt Rummet.

Antalsuccesfuldeansgninger.jpg

Bayerns hjemtag af EU-midler over tre gange så højt som Danmarks. Alene inden for IKT-programmet har Bayern hentet ca. 300 mio. euro mod Danmarks ca. 130 mio. euro – et hjemtag, der ikke kun kan tilskrives en forskel i befolkningstallene.

Deltagelsen af private virksomheder og øvrige forskningsinstitutioner (herunder Fraunhofer-institutterne) i Horizon 2020 er højere i Bayern og Baden-Württemberg end i Danmark, hvor videregående uddannelsesinstitutioner (herunder særligt universiteterne) udgør over halvdelen af de danske Horizon 2020-deltagere (og de står for næsten 2/3 af det samlede EU-hjemtag til Danmark).

EUhjemtag.jpg

 

FAKTABOKS: INDUSTRIAL LEADERSHIP UNDER HORIZON 2020

Industrial Leadership-søjlen har fokus på forskning og innovation, der understøtter europæisk industri. Programmerne støtter forskning, udvikling og demonstration inden for en række tværgående og strategiske teknologier (de såkaldte ”LEITs” – Leadership in Enabling and Industrial Technologies).

Fokus er på en række vækstteknologier som mikro- og nanoteknologi, elektronik, fotonik, bioteknologi, avancerede materialer og avancerede produktionsprocesser, informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og rumteknologi. De højteknologiske projekter skal bidrage til, at Europa bliver globalt førende på disse områder, og skal styrke erhvervslivets konkurrenceevne og produktivitet. (Mere info på ufm.dk).

Øgede chancer for dansk succes med en partner fra Sydtyskland

Danske virksomheder og videninstitutioner deltager aktuelt i 33 Horizon 2020-projekter med partnere fra Baden-Württemberg og 60 projekter med aktører fra Bayern. Og succesraten for de fælles dansk-sydtyske ansøgninger er højere end for øvrige ansøgninger med danske partnere involveret. Dette gælder såvel inden for Industrial Leadership som i Horizon 2020 generelt.

FllesEUansgninger.png

Måske er potentialet endnu større? Særligt inden for programmerne under Industrial Leadership findes i hvert fald virksomheds- og forskningspartnere, som kan være med til at drive et stærkt Horizon 2020-konsortium.

Selv om en række statistiske forbehold må tages i betragtning, er der noget, der tyder på, at det kan være værd for endnu flere danske aktører at vende blikket mod Sydtyskland, når der næste gang skal strikkes et konsortium sammen.

Hvem tager telefonen hos BMW?

Det kan være svært for de - i denne sammenhæng – små danske aktører at få skabt kontakt til store tyske aktører. Sydtyske klynger og innovationsnetværk kan være en god vej ind i forhold til at få skabt de rigtige netværk. Ligesom det er tilfældet i Danmark, samler virksomheder og videninstitutioner inden for bestemte faglige og teknologiske områder, og fungerer som platforme for samarbejde om bl.a. forsknings- og innovationsprojekter. Samarbejder, som blandt andet kan udmønte sig i Horizon 2020-projekter, som er den største finansieringskilde til forsknings- og innovationsprojekter for danske og tyske aktører.

I flere sydtyske innovationsnetværk, som ofte er industridrevne, indgår store virksomheder som BMW, Siemens og Bosch, men også de såkaldte ”hidden champions” – SMV’er, som ofte er de førende på verdensmarkedet inden for deres niche - sammen med forskningsinstitutioner.

En ny kortlægning fra Innovation Centre Denmark i München giver overblik over sydtyske innovationsnetværk samt input til, hvilke netværk der er relevante, hvad vil de samarbejde om, og hvordan man kommer i kontakt med dem. I kortlægningen præsenteres også råd til, hvordan danske virksomheder og virksomheder kan gribe samarbejdet an.

Hvis du vil vide mere om samarbejde med tyske videninstitutioner, så deltag i gå hjem-møde den 4. april.

Gå hjem-møde om samarbejde med tyske videninstitutioner i Horizon 2020

4. april kl. 14:00-15:30 i Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Bredgade 40, 1260 Kbh. K

Mere info og tilmelding via UFM's hjemmeside.

Vært: Innovationsattaché i München, Ulrik Kjølsen Olsen.

Oplæg fra Professor Wolfgang Maaß, Head of Research Department Smart Service Engineering, German Research Center for Artificial Intelligence

Innovation Centre Denmark i München hjælper gerne danske universiteter med at komme i kontakt med relevante miljøer, herunder de sydtyske innovationsnetværk og Horizon 2020-ansøgere. ICDK München har i år særligt fokus på de såkaldte ”hidden champions” inden for Industri 4.0, samt modeller for offentlig-private partnerskaber mellem hidden champions og videninstitutioner.

Kommentarer

Richard B. Larsen siger:
26. marts 2019 10:04

DI har i kontorfællesskab med ICDK oprettet kontor i München som kan hjælpe danske virksomheder i det Sydtyske: http://www.e-pages.dk/dikataloger/901/34

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Hvad er 10 + 4 ?
Dit svar:
Debatregler
Senest opdateret 25. marts 2019