Gå til indhold
Du er her: Forside Blogs Ulrik Kjølsen Olsen Vejen til fremtidens arbejdsmarked går gennem digitalisering

Vejen til fremtidens arbejdsmarked går gennem digitalisering

Messaging i stedet for e-mails? Blockchain som værktøj til at sikre databeskyttelse? Hvordan kan teknologien bruges på fremtidens arbejdsmarked? Det var nogle af de spørgsmål, der blev diskuteret på Digitaler Staat, hvor ICDK München deltog sammen med den danske ambassade i Berlin.
Kontakt
Ditte Nissen Lund
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 77
Email: dnl@ufm.dk

18. april 2018

Billede af Ulrik

Ulrik Kjølsen Olsen blogger fra München, Tyskland

Det var tid til at tage temperaturen på den offentlige digitalisering i Tyskland anno 2018, da Danmark var temapartner på konferencen Digitaler Staat i Berlin 20.-21. marts. Temaet for det danske indslag var ”Future of Work”, og til den lejlighed var danske IT-virksomheder med ekspertise i offentlig digitalisering inviteret til at fortælle om den danske digitaliseringsrejse.   Fem virksomheder, herunder KMD og eBoks, deltog på den danske fællesstand ved Digitaler Staat.

Under den danske session fortalte Lars Frelle-Petersen, direktør i DI Digital, hvordan Danmark på blot få år transformerede den offentlige sektor med introduktionen af bl.a. digital post og virksomhedsregistrering. Per Knudsen, CEO i softwarefirmaet cBrain, fremførte, at intelligente digitale løsninger, udover at skabe mere effektive arbejdsgange, kan være et redskab til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft: ”Smart people want smart tools”. Argumentet var således, at det er attraktivt at arbejde et sted, hvor der satses på ny teknologi. Et slet skjult hint til de tilhørende repræsentanter fra tyske myndigheder.

For hvor man i Tyskland er langt fremme med digitaliseringen i den private sektor og inden for forskning og innovation, er landets offentlige sektor kendetegnet ved dokumenthåndtering på papir, hierarkisk arbejdsfordeling og, af historiske årsager, stort fokus på at sikre databeskyttelsen.

Messaging i stedet for mails

Årets Digitaler Staat gav imidlertid en række bud på, hvordan man kan digitalisere og effektivisere arbejdsmarkedet uden at give køb på sikkerheden. Hos Deutsche Post har man indset, at medarbejderne, ligesom alle andre tyskere – uanset om man vil det eller ej – bruger meget tid på at kommunikere via beskedtjenesten What’s-App. Ifølge Deutsche Posts vicepræsident Marco Brenner er 50 % af alle tyskere faktisk daglige brugere, og 41 % benytter sig af What’s-App (til privat brug) i arbejdstiden. I stedet for at bekæmpe medarbejdernes brug af tjenesten, udviklede det tyske post- og bankvæsen deres egen messaging-tjeneste, som nu fungerer som et effektivt kommunikationsredskab internt i virksomheden. Resultat: Produktiviteten er øget med 35 %, kommunikationen går hurtigere med messaging via smartphone eller tablet, og medarbejderne sender nu 50 % færre e-mails om måneden. Ifølge Brenner sparer det medarbejderne op til 15 timers arbejdstid per måned! Kommunikationen er krypteret og sikker og tillader, at man sender store filer (op til 20gb). Deutsche Posts app SIMSme sælges nu til andre virksomheder.

Ikke kun teknologi

Selv om den tyske offentlige sektor ikke endnu har været gennem den samme digitalisering som den danske, betyder det ikke, at de teknologiske muligheder og den uundgåelige digitale omstilling ikke interesserer de tyske myndigheder. Det tyske arbejdsministerium (Bundesministerium für Arbeit und Sociales - BMAS) gennemførte i 2015-2016 en stor høringsproces om fremtidens arbejdsmarked og fulgte sidste år op med hvidbogen ”Work 4.0”, som skitserer tendenser og kommer med løsningsforslag på de udfordringer, der vil opstå på et mere digitaliseret og globaliseret arbejdsmarked. Markus Müller, enhedschef for beskæftigelsespolitik og rekruttering i BMAS, deltog i paneldebatten ”Future of Work” organiseret af Danmark. Her pointerede han følgende: ”For at den digitale transformation af den tyske offentlige sektor skal blive succesfuld, skal folk vide, hvorfor de skal digitaliseres. Det skal give mening og omstillingen er i høj grad mental – ikke kun teknologisk”. Eksempelvis bliver der fra tyske offentlige chefer udtrykt bekymring for, at et mere fleksibelt arbejdsmarked med mulighed for hjemmearbejdsdage og stedsuafhængighed, kan betyde at hierarkiet brydes og ansvarsfordelingen bliver mere uklar. Müller gjorde dog klart at flere processer og sagsgange med fordel kan gøres digitale. 

Future of Work
Future of Work paneldebat arrangeret af Danmark under Digitaler Staat, 20.-21. marts 2018 i Berlin.

Næste skridt: Blockchain og distributed ledger technology

I Schweiz og Østrig eksperimenterer man med blockchain-teknologi i dele af den offentlige forvaltning. I den schweiziske by Zug kan man anvende kryptovaluta til at betale for offentlige services. Desuden lancerede Zug i november 2017 et blockchain-baseret digitalt ID, som borgerne kan bruge til at fx at stemme med eller som bopælsbevis. Frygtløsheden over for blockchain har fået flere virksomheder til at rette deres opmærksomhed mod Zug, hvoraf flere har organiseret sig i ”Crypto Valley Association”. I Østrig eksperimenterer man fra regeringens side med anvendelsen af blockchain til offentlige kontrakter og onlineafstemninger (fx om tilslutning til bygning af nye veje eller renovering af legepladser). I Tyskland er initiativet Blockchain Bundesverband blevet igangsat – en platform (baseret på Slack) som skal udbrede blockchainteknologiens anvendelsesområder i Tyskland. At blockchain er nævnt hele 7 gange i det nye tyske regeringsgrundlag, samt at der varsles en national blockchain-strategi, vidner om, at man fra regeringens side har fokus på området.

Det kan imidlertid undre, at kun ganske få forskningsinstitutioner var repræsenteret på Digitaler Staat. Måske er der lige netop brug for forskernes input for at knække koden til det offentlige Tysklands digitalisering, samt viden om hvordan ny teknologi kan implementeres.

Dansk stand
Den danske stand ved Digitaler Staat.

Mens den offentlige sektor indtil videre har været tilbageholdende med at omfavne digitaliseringen, går det imidlertid stærkt på det private arbejdsmarked. Med udgangspunkt i Industrie 4.0. som en solid platform arbejder flere store virksomheder som eksempelvis BMW og Bosch med udvikling af nye løsninger baseret på blockchainteknologi.

Muligheder for samarbejde: Tag kontakt til innovationscentret”

ICDK München mærker en efterspørgsel fra både danske virksomheder og forskningsmiljøer på områder som blockchain og distributed ledger technology, og i efteråret 2017 bistod ICDK i afholdelsen af et mindre forskningsseminar på området. Såfremt man har interesse for feltet og ønsker at høre mere om muligheden for at samarbejde med sydtyske miljøer, er man meget velkommen til at kontakte ICDK München.

Kommentarer

Tilføj kommentar

Du kan tilføje en kommentar ved at udfylde formularen nedenfor. Ren tekst-formattering.

Spørgsmål: Hvad er 4 + 4 ?
Dit svar:
Debatregler
Senest opdateret 15. august 2019