Du er her: Forside Brexit No-deal Brexit og Horizon 2020

No-deal Brexit og Horizon 2020

Læs hvad no-deal Brexit betyder i forhold til Horizon 2020
Kontakt
Stine Ewald Larsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 67
Email: stla@ufm.dk

Ved det britiske parlaments afvisning af udtrædelsesaftalen den 15. januar 2019 er risikoen for Storbritanniens udtrædelse af EU uden en aftale – det såkaldte ”no deal-scenarie” – rykket nærmere. Hvis Storbritannien træder ud af EU uden en aftale, vil landet få status af tredjeland i relation til EU, hvilket vil have betydelige konsekvenser for danske Horizon 2020-ansøgere og -deltagere, der samarbejder med partnere i Storbritannien. Men det er imidlertid ikke helt klart, hvad der vil ske i tilfælde af et no deal-Brexit.

Hvis UK fortsætter med at indbetale til EU’s budget i 2019, så arbejdes der med en mulig løsningsmodel, der kan skitseres som følgende:

For samarbejdsprojekter:

  • Det er sandsynligt, at britiske partnere kan fortsætte året ud. Grundlaget for denne antagelse er, at idet UK har været med til at godkende budgettet, er der en indgået forpligtelse, som er uafhængig af udmeldelsen. Derfra følger også en ret for UK modtagerne til stadig at modtage støtte.
  • Hvis UK stopper med at betale sine bidrag, kan det omvendt betyde, at man er nødt til at gøre brug af muligheden for at stoppe EU tilskud til UK-deltagere i samarbejdsprojekter. Hvorvidt britiske partnerne vil kunne fortsætte i projekter uden EU tilskud er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. Det skal bemærkes, at den britiske regering har erklæret, at de vil dække udgifterne for UK partneres deltagelse i Horizon2020 projekter for resten af Horizon2020s projekternes løbetid (hvor tilsagn er givet inden udtrædelsesdatoen), såfremt der ikke er nogen aftale om fortsat deltagelse i programmet.

Garantien, som den er præsenteret, dækker ikke midler, der skal videredistribueres af britiske partnere (de såkaldte ”cascading funds”), og den har sandsynligvis ikke virkning for alle aktiviteter under ERC, SMV-instrumentet og mobilitetsaktiviteter under Marie Skłodowska-Curie.

  • Under alle omstændigheder skal samarbejdsprojekter leve op til kravet i Horizon2020 om, at der skal være partnere fra mindst tre medlems- eller associerede lande involveret. UK vil ved en no-deal situation efter udtrædelsesdatoen ikke længere have status som medlemsland (eller associeret). Konsortier, der ikke længere kan opfylde kravet fra udtrædelsesdatoen, vil straks skulle optage en ny partner fra et andet medlemsland, eller projektet vil blive afsluttet. Der er p.t. 3 igangværende projekter, der kun har deltagelse fra 3 lande, hvoraf de 2 er DK og UK.

For enkeltdeltagerprojekter (Det Europæiske Forskningsråd (ERC), forskermobilitetsprojekter i Marie Curie, SMV-instrumentet):

  • Projekter, hvor kun UK deltager, kan ikke fortsætte efter udtrædelsesdatoen, da de ikke længere opfylder minimumskravet for deltagelse og forventes afsluttet pr. udtrædelsesdagen.
  • Danske projekter i Det Europæiske Forskningsråd (ERC), SMV-instrumentet samt forskermobilitetsprojekter i Marie Curie-programmet (MSCA-stipendier) med ophold i UK vil skulle indstilles. Der er mulighed for at finde en ny ”host institution” i et andet medlems- eller associeret land, da bevillinger af denne type kan flyttes. Hvis deltagere ikke ønsker at benytte sig af den mulighed, forventes projekterne ligeledes at blive afsluttet fra udtrædelsesdagen.

European University Association (EUA) og Universities UK har lavet en fælles vejledning til Uiversiteter om Brexit:

Senest opdateret 19. august 2019