EliteForsk-priserne

Der er to kategorier af priser under EliteForsk-initiativet: EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier
Kontakt
Lisbeth Rosenørn
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 12
Email: lro@ufm.dk

EliteForsk-prisen

EliteForsk-prisen gives til fremragende forskere i international særklasse under 45 år. Der uddeles fem priser årligt. EliteForsk-prisen er på 1,2 millioner kroner. 200.000 kr. er en personlig hæderspris og 1.000.000 går til forskningsaktiviteter.

Universiteter, forskningsinstitutioner og private virksomheder med forskningsaktiviteter kan indstille kandidater til prisen. Alle indstillinger vurderes af Danmarks Frie Forskningsfond bestyrelse, der udvælger og indstiller de fem kandidater til uddannelses- og forskningsministeren.

Eliteforskforsidebillede.jpg

EliteForsk-rejsestipendier

Et EliteForsk-rejsestipendium er på 200.000 kr. og skal bidrage til, at meget talentfulde ph.d.-studerende kan få længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden. Der uddeles op til 20 EliteForsk-rejsestipendier årligt.

Universiteter og øvrige ph.d.-gradsgivende institutioner kan indstille et bestemt antal kandidater til rejsestipendierne. Institutionernes indstillinger vurderes af bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond, der udvælger og indstiller de ph.d.-studerende til uddannelses- og forskningsministeren.

Opslag og frist

Opslag for EliteForsk-priser 2020 og EliteForsk-rejsestipendier 2020 offentliggøres allerede i begyndelsen af marts 2019, fristen for indstilling af kandidater vil derfor være i midten af maj 2019.

Programhæfter fra EliteForskprisuddelingen

Senest opdateret 27. februar 2019