Du er her: Forside Forskning og innovation Forskningsformidling Responsible Research and Innovation

Responsible Research and Innovation

Forskning koster mange ressourcer og kan have sociale, etiske, kulturelle og miljømæssige konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at forskning er samfundsengageret og social ansvarlig.
Kontakt
Hanne-Louise Kirkegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk
Siv Mørch Jacobsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 75
Email: smj@ufm.dk

Forskningen i dag har indflydelse på, hvordan samfundet kommer til at se ud i fremtiden. Derfor må forskning ikke foregå isoleret fra den brede befolkning, det er vigtigt, at den inddrager samfundets værdier og sker i dialog med borgerne, for derved at sikre, at forskningen bliver social ansvarlig. 

Konference om Responsible Research and Innovation

Den 11. december 2014 afholdt Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med professor Maja Horst, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet en konference under temaet Responsible Research and Innovation.

Borgerinddragelse

Responsible Research and Innovation (RRI) handler om, at man via dialog inddrager borgerne i beslutninger om, hvordan vi indretter vores samfund, hvilke risici vi vælger at løbe, og hvordan vi balancerer fordele og ulemper ved videnskab og fremtidige teknologier, sådan at vi sikre, at den teknologiske og videnskabelige udvikling sker i overensstemmelse med det omgivne samfunds værdier og behov.

Hvis den teknologisk udvikling er ude af trit med værdierne i samfundet, risikerer vi, at investeringerne er spildte eller blive udnyttet for dårligt. Bedre dialog mellem forskere og borgere, virksomheder og andre interessenter vil sikre, at forskningen i højere grad er i takt med samfundets værdier og behov. Dette kan ske via en større åbenhed om forskningsresultaterne, en bredere inddragelse i selve forskningsprocessen eller prioritering af forskningsområder.

Men fordelene ved RRI gå ud over at være i trit med samfundets værdier, RRI vil også sikre, at forskning og ny teknologi vil blive brugt til at skabe intelligente, inklusive og bæredygtige løsninger på samfundsmæssige udfordringer. RRI kan tilvejebringe nye perspektiver, nye innovative ideer og nye talenter på tværs af videnskabelig discipliner, og derved være med til at finde løsninger, der ellers ikke ville blive fundet. Sidst men ikke mindst RRI vil også hjælpe opbygge tillid mellem borgerne og de offentlige og private forsknings institutioner.

RRI og Horizon 2020

Under det Europæiske forsknings-støtteprogram Horizon 2020, ligges der op til, at samfundets fremtidsmæssige udfordringer vil have en langt bedre chance for at blive løst, hvis alle samfundsaktører i fællesskab engagere sig i at finde de innovative løsninger, produkter og tjenester.  

I Horizon 2020 ligges der vægt på, at alle samfundets aktører arbejder sammen under hele forsknings- og innovationsprocessen, for derved bedre at kunne tilpasse både processen og dens resultater, sådan at forskning og fremtidige teknologier er i overensstemmelse med samfundets værdier, behov og forventninger.

Udfordringen

Et af spørgsmålene i forhold til RRI er, hvem der skal sikre at forskningen er ansvarlig og at den sker i overensstemmelse med samfundets værdier. Er det forskerne selv? Eller er det myndighedernes ansvar? Hvem skal inddrages i beslutningerne? Og hvordan hænger forskningsfriheden sammen med kravet om ansvarlighed over for samfundets værdier?

Spørgsmålene er mange. Derfor er det vigtigt, at vi får skabt en dialog, sådan at vi sikre, at vores ressourcer bliver brugt bedst og at vi får det bedst mulige udbytte af vores teknologiske og videnskabelige investeringer.

Senest opdateret 26. maj 2015