FORSK2020 processen

Processen blev tilrettelagt i overensstemmelse med tilbagemeldingerne fra dialogen med centrale interessenter i foråret 2011 og resultaterne af den evaluering af FORSK2015, der blev gennemført i 2009.

Kortlæging af Forskningsbehov

(maj til september 2011)

I maj 2011 blev et større antal interessenter (ministerier, forskningsråd, universiteter, branche- og interesseorganisationer mv.) inviteret til at komme med indspil til FORSK2020. Udgangspunktet var det eksisterende prioriteringsgrundlag, FORSK2015.

Identifikation af forskningstemaer

(oktober 2011 til februar 2012)

Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) modtog ultimo september 2011 interessenternes indspil til vigtige forskningstemaer. Med afsæt heri udarbejdede styrelsen et første udkast til FORSK2020-katalog. Det primære grundlag var de indkomne forslag, men der blev også trukket på bredere viden om det danske forskningslandskab inden for temaområderne, evalueringer, forskningsbarometer, bibliometri, statistik og forudsætningsanalyser mv.

I december 2011 modtog interessenterne det første udkast til FORSK2020, som herefter dannede grundlag for en mundtlig såvel som skriftlig dialogproces i perioden januar – februar 2012.

Kvalitetssikring og underbygning

(marts til april 2012)

Fra marts til april 2012 bistod ministerier samt Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd i arbejdet med at kvalitetssikre og underbygge udkastet til FORSK2020-katalog, herunder uddybning af de danske forudsætninger for at løfte forskningsindsatser inden for de identificerede områder.

En oversigt over processen kan ses nedenfor

Processen

 

Senest opdateret 19. februar 2016