Baggrundsmateriale

På denne side er der samlet relevant baggrundsmateriale, der kan inspirere og understøtteudarbejdelsen af forslag til FORSK2025-temaer.

FORSK2025-kataloget skal identificere de mest løfterige forskningsområder for Danmark i en global kontekst. Derfor skal FORSK2025 tage højde for globale udfordringer og nye internationale forskningsmuligheder – og ses i kontekst af EU’s forskningsprogram Horizon2020.

Som inspiration til FORSK2025-processen har OECD, efter opdrag fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, udarbejdet en rapport, der giver overblik over vigtige, fremtidige globale udviklingstendenser og eksempler på, hvordan nye, spirende teknologier kan have betydning for samfund og erhvervsliv.