Du er her: Forside Forskning og innovation Indsatsområder Forskertalenter

Forskertalenter

I Danmark tager flere kvinder end mænd en lang videregående uddannelse, og næsten lige så mange kvinder som mænd tager en ph.d.-uddannelse. Længere oppe ad karrierestigen dominerer mændene, og kun hver femte professor er kvinde. Læs mere om arbejdet med at få alle forskertalenter i spil.
Kontakt
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 84 25
E-mail: bve@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 81
E-mail: chr@ufm.dk

Talenter

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs og de danske universiteter vil mødes en gang årligt for at drøfte problemstillingen. De mødtes første gang den 10. oktober 2016, hvor de blev enige om en fælleserklæring.

Pressemeddelelser om emnet:

Baggrundsmateriale

Find data for, hvor mange der er ansat ved de danske universiteter, hvem der bliver ansat i hvilke stillinger m.v.


Tidligere uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen nedsatte i  2014 en taskforce om flere kvinder i forskning.

Senest opdateret 04. november 2016