Du er her: Forside Forskning og innovation Indsatsområder Forskertalenter

Forskertalenter

I Danmark tager flere kvinder end mænd en lang videregående uddannelse, og næsten lige så mange kvinder som mænd tager en ph.d.-uddannelse. Længere oppe ad karrierestigen dominerer mændene, og kun hver femte professor er kvinde. Læs mere om arbejdet med at få alle forskertalenter i spil.
Kontakt
Britta Vegeberg
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 25
Email: bve@ufm.dk
Hanne-Louise Kirkegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk

Talenter

Danmarks nye talentbarometer

Universiteterne ansætter flere kvindelige forskere end tidligere, men mændene er stadig i overtal på forskergangene. Det viser Danmarks nye talentbarometer.

 Talentbarometeret er lavet i dialog med Danske Universiteter og er en opfølgning på mødet mellem tidligere Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs og de danske universiteter den 10. oktober 2016.

Fælleserklæring

Daværende Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs og de danske universiteter mødtes den 10. oktober 2016, hvor de blev enige om en fælleserklæring.

Pressemeddelelser om emnet:

Baggrundsmateriale

Find data for, hvor mange der er ansat ved de danske universiteter, hvem der bliver ansat i hvilke stillinger m.v.


Tidligere uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen nedsatte i  2014 en taskforce om flere kvinder i forskning.

Senest opdateret 23. februar 2018