Du er her: Forside Forskning og innovation Indsatsområder Forskertalenter

Forskertalenter

I Danmark tager flere kvinder end mænd en lang videregående uddannelse, og næsten lige så mange kvinder som mænd tager en ph.d. Længere oppe ad karrierestigen dominerer mændene, og kun lidt mere end hver femte professor er kvinde. Læs mere om arbejdet med at få alle forskertalenter i spil.
Kontakt
Britta Vegeberg
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 25
Email: bve@ufm.dk
Hanne-Louise Kirkegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk

Talenter

 

Mænd og kvinder på de danske universiteter - Danmarks talentbarometer

Dansk forskning har brug for alle talenter – uanset køn. Og dansk forskning har brug for både mænd og kvinders perspektiver og nysgerrighed i forskningen.

Derfor har Uddannelses- og Forskningsministeriet i dialog med Danske Universiteter udviklet det danske talentbarometer. Ved hjælp af eksisterende viden og data - samt en række enkle indikatorer, sætter talentbarometeret fokus på at afdække status for kvindelige forskere på de danske universiteter.

Det danske talentbarometer udkom første gang i 2017. Universiteterne kan bruge talentbarometret som et redskab til at understøtte deres indsats for at skabe gode og lige vilkår for ansættelse og forfremmelse af både mandlige og kvindelige forskere.


Fælleserklæring

Daværende Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs og de danske universiteter mødtes den 10. oktober 2016, hvor de blev enige om en fælleserklæring.

Pressemeddelelser om emnet:


Baggrundsmateriale

Find data for, hvor mange der er ansat ved de danske universiteter, hvem der bliver ansat i hvilke stillinger m.v.


Tidligere uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen nedsatte i  2014 en taskforce om flere kvinder i forskning.

Senest opdateret 28. marts 2019