Du er her: Forside Forskning og innovation Indsatsområder Forskningsinfrastruktur Dansk strategi for digital forskningsinfrastruktur

Dansk strategi for digital forskningsinfrastruktur

Et af initiativerne i Regeringens forskning- og innovationspolitiske strategi er udviklingen af en ny national strategi for digital forskningsinfrastruktur. Til dette formål er nedsat en strategigruppe med deltagelse fra danske universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM).
Kontakt
Troels Rasmussen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 96
Email: trra@ufm.dk

Strategigruppens opgave er at afgive et samlet oplæg til det nationale digitale forskningsinfrastruktursamarbejdes strategi og organisering for en 10-årig periode (2019-2029). Den overordnede vision er, at ”Forskere ved de danske universiteter skal have adgang til digital forskningsinfrastruktur, der muliggør forskning og uddannelse i verdensklasse.”

Som baggrund for arbejdet har Styrelsen for Forskning og Uddannelse anmodet Danish e-Infrastructure Cooperation (DeIC) om at gennemføre et udrednings- og analysearbejde bestående af tre dele:

  1. En behovskortlægning
  2. En Benchmarking af Danmark i forhold til andre lande
  3. En analyse af den europæiske udvikling på området.

Dette og andet input samt dialog med aktører på området danner grundlaget for strategigruppens arbejde.

Strategien forventes offentliggjort i sommeren 2018, hvorefter der vil blive indledt forhandlinger om en endelig aftale.

Senest opdateret 14. februar 2018