Baltic Science Network (BSN)

I foråret 2016 gik Danmark, Tyskland, Sverige, Polen, Finland, Letland, Litauen, Estland og Østersørådet (CBSS) sammen om at danne et nyt regionalt forskningsnetværk: Baltic Science Network (BSN).

Logo BSNOm Baltic Science Network

BSN er et 3-årigt flagskibsprojekt i EU’s Østersøstrategi, finansieret af midler fra EU’s Interreg-program. Regionens forskningsministre gav deres støtte til lancering af netværket i regi af Østersørådet i juni 2016.

Formålet med BSN er at sikre bedre politisk koordination mellem aktører på forsknings-, innovations- og uddannelsesområdet i Østersøregionen – for på sigt at forbedre forskningssamarbejdet i regionen og samtidig støtte videreudviklingen af det europæiske forskningsrum (ERA).

De tre temaer for netværkets arbejde er:

  • Forsknings- og innovationsexcellence
  • Mobilitet indenfor forskning og højere uddannelser
  • Udvidet deltagelse i fælles aktiviteter.

Danmark er repræsenteret som projektpartner ved Styrelsen for Forskning og Uddannelse, EU-samarbejde for Forskning og Uddannelse.

Læs mere

     

    Senest opdateret 10. marts 2017