Innovation Centre Denmark i Silicon Valley

Brohoved for kontakt mellem amerikanske forsknings, -innovations- og erhvervsmiljøer og danske virksomheder og forskere.

Servicefunktion for danske virksomheder og videninstitutioner

Innovation Centre Denmark Silicon Valley er placeret i Palo Alto syd for San Francisco tæt på bl.a. Stanford University og en række af verdens førende højteknologiske virksomheder i et unikt innovativt miljø baseret på samarbejde mellem forskere og virksomheder.

Innovationscenteret skaber kontakter mellem det danske og californiske erhvervsliv og forsknings- og innovationssystem.

Formålet med kontakterne er at styrke dansk forskning, uddannelse, innovation og policyudvikling.

Centeret fungerer som et brohoved, der fremmer koordineringen af danske aktørers indsats og øger den danske synlighed og gennemslagskraft.

Forskningssamarbejdsaftale

I 2009 blev der underskrevet en bilateral forskningssamarbejdsaftale mellem USA og Danmark, som varetages af en Joint Committee.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse afholder løbende møder med den amerikanske ambassade for gensidigt at orientere hinanden om udviklingen i de to lande inden for forskning og udvikling.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har gennem Innovation Center Denmark indgået partnerskaber med forskningsnetværkene SUNCAT, CITRIS og MIT. Disse aftaler giver bl.a. adgang til danske gæsteforskere på henholdsvis Stanford University og en række af UC universiteterne, herunder UC Berkeley.

Uddannelses- og Forskningsministeriets bilaterale aftaler med amerikanske aktører går gennem innovationsattachéen

Forskningsattaché Jeppe Dørup Olesen

Jeppe Dørup Olesen er forskningsattaché i Silicon Valley og har et indgående kendskab til universitetsmiljøet fra tidligere stillinger som vicedirektør ved Aarhus Institut for Avancerede Studier og leder af AU Talent ved Aarhus Universitet. Som forskningssattaché håndterer Jeppe forbindelser mellem danske og amerikanske universiteter, etablerer partnerskaber og samarbejder og driver forskellige forsknings- og studenterudvekslingsprogrammer mellem Danmark og USA. Jeppe Dørup Olesen har en ph.d. i statsvidenskab fra European University i Firenze og har ledelsesuddannelse fra INSEAD og Harvard University.

Attaché i Silicon Valley

 Jeppe Dørup Olesen

Jeppe Dørup Olesen er udstationeret som forskningsattaché ved Innovation Centre Denmark i Silicon Valley. 

Direkte: +16502839414