Gå til indhold

Innovation Centre Denmark i São Paulo

Innovationscentret skaber kontakt mellem det danske og det brasilianske erhvervsliv og forsknings- og innovationssystem. Kontakterne skal styrke fremtidig dansk forskning, uddannelse og innovation. ICDK i São Paulo har særligt fokus på fødevarer & landbrug, bioenergi & miljø samt sundhedsteknologi.
Kontakt
Karin Ilsøth Rasmussen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 13
Email: kra@ufm.dk

Hvorfor Brasilien?

Brasiliens økonomi er blandt verdens største, og der har i en årrække været fokus på offentlige investeringer i forskning og uddannelse. Brasilien anvender i dag lidt over én procent af BNP på forskning og udvikling med et mål om at øge særligt de private investeringer endnu mere i de kommende år.

Forsknings- og uddannelsessamarbejde

 

Siden 2011 har forskellige danske aktører indgået en række overordnede rammeaftaler med brasilianske partnere, som danner grundlag for blandt andet studenterudveksling og forsknings- og innovationssamarbejde inden for fagområder som fødevarer, landbrug, bioteknologi og -energi, IKT, maritime uddannelser mv.

Siden 2013 har Top Talent Denmark kørt i Brasilien med aktiviteter både online via sociale medier og ved fysiske events som messer, konferencedeltagelse og programmets egne, markedsføringsevents. Top Talent Denmark opretholder også et alumne-netværk for brasilianske studerende, som har været på studieophold i Danmark.

Danske universiteter har, igennem en samarbejdsaftale med den brasilianske uddannelsesstyrelse fra 2012, modtaget ca. 150 brasilianske Ph.d'er. og Post.doc studerende med et stipendium fra Brasilien gennem Science without Borders-programmet. Programmet er dog sat i bero og er under evaluering. Det er usikkert, hvornår – og om – det åbner igen, da investeringer i forskning og uddannelse pt. er fastfrosset.   Et nyt program  – CAPES/PrInt –  for internationalisering af forsknings- og højere uddannelsesinstitutioner på institutionsniveau åbnede i slutningen af 2017. Det er rettet mod et udvalg af Brasilianske universiteter, der kan søge støtte til samarbejde med forhåndsudvalgte internationale partneruniversiteter. Der udvælges op til 40 projekter af op til fire års varighed.

Uddannelses- og Forskningsministeriets bilaterale aftaler med brasilianske aktører går gennem innovationsattachéen.

Innovationsattaché Tina Gottlieb

Tina har mange års erfaring med at understøtte forskning, uddannelse og internationalisering, primært fra stillinger på Københavns Universitet. På KU har Tina dels arbejdet som international koordinator med ansvar for studentermobilitetsprogrammer og globale forskningsnetværk, dels som sekretariatschef i et tværfagligt forskningscenter. Her har hun fra grunden opbygget sekretariatsfunktionen og været involveret i centrets innovations-, outreach- og kommunikationsarbejde.

Som innovationsattaché arbejder Tina for at etablere, udvikle og understøtte bæredygtige netværk og samarbejder mellem Danmark og Brasilien, der kan støtte uddannelse, forskning og innovation.

Attaché i São Paulo

 Billede af Tina Gottlieb

Tina Gottlieb er udstationeret som innovationsattaché i Innovation Centre Denmark São Paulo.

Direkte: +55 (11) 96863 6702