Gå til indhold

ICDK i New Delhi

Indien er verdens største demokrati og med sin 1,2 milliarder store befolkning og med årlige vækstrater på 6-8 procent kvalificerer Indien sig til gruppen af kommende økonomiske stormagter.
Kontakt
Sune Kaur-Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 40
Email: spe@ufm.dk

Hvorfor Indien?

Indien har en meget ung befolkning. 60 procent af befolkningen er under 30 år. Denne demografi kræver en massiv indsats på uddannelsesområdet. Her er stort potentiale for at styrke og udvikle samarbejdet om uddannelse og studenterudveksling mellem Danmark og Indien, som i øjeblikket er på et relativt lavt niveau. Indiske universiteter bliver opfordret til at styrke deres internationalisering ved at indgå innovative samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter.

Øget fokus på forskning, innovation og videregående uddannelse ses som en vigtig faktor i arbejdet for at sikre Indiens fremtidige vækst. Der er efterspørgsel efter innovative løsninger på de udfordringer, Indien står overfor, særligt i forhold til blandt andet sundhedsløsninger, energiforsyning og spildevandsrensning.

Samtidig lægges en stor indsats i at tiltrække mange flere indiske virksomheder til forskningsmiljøet. Det private erhvervsliv og universiteterne ønskes ligeledes knyttet tættere sammen, og der vil således blive oprettet ’incubation parks’ på en række af landets universiteter.

Forsknings- og innovationssamarbejde

Danmark og Indien har en bilateral aftale om forsknings- og innovationssamarbejde på biotek-området. Uddannelses- og Forskningsministeriet har nedsat en styregruppe til at sikre fremdrift i samarbejdet.

Med hjælp fra styregruppen har flere dansk-indiske bioteknologiske forskningsgrupper styrket deres netværk og igangsat fælles forskningsprojekter. Eksempelvis er etableret fælles dansk-indiske workshops - senest med temaer som stamceller og ernæringsvidenskab.

Styregruppen har endvidere uddelt en række ScoutIndia stipendier med det formål at udveksle danske og indiske forskere, der kan opsøge mulige samarbejdspartnere og etablere relevante kontakter.

Uddannelses- og Forskningsministeriets bilaterale aftaler med indiske aktører går gennem innovationsattachéen.

 

Attaché i New Delhi

 Jakob Williams Ørberg

Jakob Williams Ørberg er udstationeret som innovationsattaché i ICDK i New Delhi.

E-mail: jakorb@um.dk

Dir: +91 9953085579