Strategien for forskning og uddannelse vedrørende Arktis

Uddannelses- og Forskningsministeriets Strategi for forskning og uddannelse vedrørende Arktis sætter rammen for, hvordan UFM vil arbejde med Arktis de kommende år. Strategien har til formål at styrke Danmarks - og indirekte også rigsfællesskabets - forskning og uddannelse i og om Arktis.

Forside - Strategi for forskning og uddannelse i ArktisDanmark skal styrke sin indsats for arktisk forskning, uddannelse og innovation. Det skal vi i lyset af de store omvæltninger, der sker i Arktis i disse år, og på baggrund af de tydelige konsekvenser af klimaforandringerne. Med forskningsmæssigt funderede løsninger og øgede arktiske uddannelseskompetencer kan udfordringerne bedre imødekommes, og vi kan bedre drage nytte af de nye muligheder, der åbner sig.

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har derfor udarbejdet en strategi for ministeriets arbejde med arktiske forhold. Formålet er at styrke Danmarks – og indirekte også rigsfællesskabets – forskning og uddannelse i og om Arktis.

Strategiske sigtelinjer

Strategien har tre overordnede sigtelinjer, der går på tværs af Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort: Forskning, uddannelse og innovation. Der er overlap mellem indholdet i flere af sigtelinjerne. Dette afspejler naturligt, at forskning, uddannelse og innovation indgår i et samlet økosystem.

Sigtelinjerne er:

  • Forskning og uddannelse i og om arktis af høj kvalitet og med relevans for samfundet
  • Danmark som stærk arktisk aktør og international samarbejdspartner
  • Ansvarlig og bæredygtig samfundsudvikling af den arktiske region

Inden for hver af de tre strategiske sigtelinjer er der desuden identificeret nogle udfordringer og potentialer, som strategien imødekommer med en række konkrete initiativer. Den samlede handlingsplan findes i strategiens kapitel 7. 

Senest opdateret 18. juli 2019