Strategien for forskning og uddannelse vedrørende Arktis

1. november 2016 lancerede uddannelses- og forskningsministeren en ny strategi for forskning og uddannelse vedrørende Arktis. Strategien skal sætte rammerne for ministeriets arbejde med arktiske forhold i de kommende år.
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 45
E-mail: fdi@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 82 47
E-mail: hepo@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 82 04
E-mail: mdb@ufm.dk

Forside - Strategi for forskning og uddannelse i ArktisDanmark skal styrke sin indsats for arktisk forskning, uddannelse og innovation. Det skal vi i lyset af de store omvæltninger, der sker i Arktis i disse år, og på baggrund af de tydelige konsekvenser af klimaforandringerne. Med forskningsmæssigt funderede løsninger og øgede arktiske uddannelseskompetencer kan udfordringerne bedre imødekommes, og vi kan bedre drage nytte af de nye muligheder, der åbner sig.

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet lancerer derfor nu en ny strategi for ministeriets arbejde med arktiske forhold. Formålet er at styrke Danmarks – og indirekte også rigsfællesskabets – forskning og uddannelse i og om Arktis.

Strategiske sigtelinjer

Strategien har tre overordnede sigtelinjer, der går på tværs af Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort: forskning, uddannelse og innovation. Der er overlap mellem indholdet i flere af sigtelinjerne. Dette afspejler naturligt, at forskning, uddannelse og innovation indgår i et samlet økosystem.

Forskning og uddannelse i og om arktis af høj kvalitet og med relevans for samfundet

Forskning og de forskningsbaserede uddannelser skal være af høj, international kvalitet og skal bidrage med den fremmeste viden til gavn for samfundet. Uddannelses- og Forskningsministeriets ambition er at understøtte samarbejde, sammentænkning og videndeling på tværs af de arktiske aktører i bred forstand og at arbejde for at styrke rammebetingelserne for forskning og uddannelse i og om Arktis.

Danmark som stærk arktisk aktør og international samarbejdspartner

Udveksling og internationalisering, der giver adgang til højt specialiseret viden, er i høj grad nødvendig for uddannelse, forskning og innovation i og om Arktis. Uddannelses- og Forskningsministeriets ambition er derfor at gøre Danmark til en naturlig, international samarbejdspartner for forskning og uddannelser i og om Arktis og at markere Danmark som en vigtig international sparringspartner.

Ansvarlig og bæredygtig samfundsudvikling af den arktiske region

Der er behov for forskning, uddannelse og innovation i og om Arktis, der understøtter, at en bæredygtig samfundsmæssig omstilling i bred forstand sker på en måde, der kommer alle relevante aktører til gode. Uddannelses- og Forskningsministeriets ambition er, at både forskning, uddannelse og innovation understøtter de muligheder, der bliver skabt i Arktis i de kommende år, til gavn for Danmark og den arktiske region.

Inden for hver af de tre strategiske sigtelinjer er der desuden identificeret nogle udfordringer og potentialer, som strategien imødekommer med en række konkrete initiativer. Den samlede handlingsplan findes i strategiens kapitel 7. 

Senest opdateret 13. februar 2018