Gå til indhold

Polarforskningskonferencen 2014

Mandag den 2. juni 2014 afholdtes den årlige Polarforskningskonference. Konferencen blev afholdt på Københavns Universitet SCIENCE og bød på en lang række taler, workshops og mulighed for at møde, tale og udveksle erfaringer med ligesindede.

Dagen startede kl. 10:00, hvor 149 veloplagte deltagere mødte op i Marmorhallen på Frederiksberg Campus. Rektor på Københavns Universitet Ralf Hemmingsen indledte konferencen, og han gjorde det klart i sin tale, at polarforskningen er af afgørende betydning for Danmark og påpegede samtidig, at en forskningsmæssig koordinering af forskerne og de forskellige institutioner imellem er helt afgørende, hvis man ønsker at fremme forskningen og forbedre evnen til at genere ny viden på området.

Uddannelses- og Forskningsministeren Sofie Carsten Nielsens opfordrede til en konstruktiv udvikling af mulighederne i Arktis, hvor respekt for Selvstyreloven og hensyntagen til den lokale befolkning skal stå centralt. I forlængelse heraf pointerede hun, at det arktiske område i øjeblikket befinder sig midt i en rivende udvikling – ikke kun klimatisk, men også økonomisk, socialt og samfundsmæssigt, hvorfor en mere alsidig forskningsmæssig dagsorden er nødvendig.

Uddannelses- og Forskningsministeren blev efterfulgt af Dag Aknes fra Nordisk Institutt for Studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning, som præsenterede Kortlægning af Polarforskning i Rigsfællesskabet, foretaget på vegne af Styrelsen for Forskning og Innovation. Kortlægningen giver et meget konstruktivt indblik dels i omfanget og dels i karakteren af forskningen på området, som er karakteriseret af et overvejende naturvidenskabeligt perspektiv, særligt koncentreret omkring Grønland og med en stor procentdel ekstern finansiering.

Formiddagens session blev afsluttet med et oplæg af Erik Lorenzen, Ambassadør for Arktisk Råd, om udfordringerne i det arktiske. Han fremlagde blandt andet Kongerigets arktiske strategi, hvor et fredeligt og sikkert Arktis, selvbærende vækst og samfundsøkonomisk bæredygtighed og en respekt for Arktis’ sårbare klima, miljø og natur står som de centrale mål. Derudover betonede han, at der i Rusland og Canada er ved at brede sig en opfattelse af, at en mere selvstændig unilateral kurs er vejen frem i Arktis.

Efter de indledende taler og præsentationer var der mulighed for at møde forskere og andre specialister i dagens poster session. Emnerne var vidt forskellige og strakte sig fra ’Tuberculosis in East Greenland’, ’Responsible development of the Arctic’ til ’Ecosystem monitoring’. Derudover deltog Polarfronten, et netmagasin inden for polarforskningen, i poster sessionen. Polarfronten skriver om epokegørende resultater og nye initiativer, ekspeditioner og det daglige arbejde samt forskningspolitikken inden for polarområdet.

Deltagerne kom også selv på banen i de forskellige workshops der var arrangeret. Her havde de mulighed for selv at præge diskussionen, stille spørgsmål og komme med deres egne idéer og tanker i forhold til centrale problemstillinger, der gør sig gældende i det arktiske herunder Kongerigets arktiske forskningsprofil, det logistiske samarbejde med Forsvaret om den arktiske forskning, og endeligt hvilken forskning og uddannelse der bidrager bedst til udviklingen af det arktiske samfund.

Dagen blev rundet af med en spændende tale om Grønlands globale og geostrategiske rolle holdt af Politikens chefredaktør Bo Lidegaard. Omdrejningspunktet i talen var den gensidige betydning Danmark og Grønland har for hinanden, og at Grønlands vej ud i verden i høj grad går gennem Danmark og de andre nordiske lande, hvis investeringer i Grønlands råstofsprojekt vil kunne tilskynde andre lande til ligeledes at investere.

Senest opdateret 25. oktober 2016