Rumforskningsudvalget

Rumforskningsudvalgets formål er at give kvalificeret faglig rådgivning til uddannelses- og forskningsministeren om danske kompetencer, interesser, prioritering og strategiske overvejelser vedrørende udnyttelsen af ESA medlemskabet samt hvorpå der opnås bedre hjemtag under Space i Horizon 2020

Danmark har hidtil haft fokus på videnskabelige og teknologiske gevinster ved deltagelse i internationalt rumsamarbejde, fortrinsvist gennem det danske medlemskab af ESA - European Space Agency.

Men rumfart udgør i dag også en essentiel del af moderne infrastruktur og spiller en væsentlig rolle for vigtige økonomiske, politiske og samfundsmæssige områder, som kommunikation, sikkerhed, navigation, varsling, beredskab, identifikation og overvågning.

Rumforskningsudvalget er derfor sammensat af medlemmer med faglig viden fra såvel forskningsfaglige, højteknologiske som myndighedsrettede områder og brugere. Rumforskningsudvalget skal særligt rådgive uddannelsesministeren om prioritering og strategi for dansk deltagelse i ESA.

Oprettelsen af et Rumforskningsudvalg var en central anbefaling fra et internationalt Peer Review af dansk rumfart fra 2008. Den daværende videnskabsminsiter nedsatte rumudvalget (i dag kaldet rumforskningsudvalget) pr. 1. juni 2010.

Senest opdateret 27. juni 2017