Medlemmer

Rumforskningsudvalget har til overordnet formål at give kvalificeret faglig rådgivning til Styrelsen for Forskning og Uddannelse om danske kompetencer, interesser og strategiske overvejelser vedrørende udnyttelsen af rummet.
Kontakt
Sannah Plenaa Thorngreen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 08
Email: sspt@ufm.dk
Anders Møller Holmegaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk

Forskning

Navn Titel Institution
Rasmus Fensholt Professor KU Geografi
John Leif Jørgensen Professor DTU-Space
Henriette Skourup Seniorforsker DTU-Space
Anja Andersen Professor KU
Hans Kjeldsen Professor AU
Jens Dalsgaard Nielsen  Lektor AAU

Virksomheder 

Navn Titel Institution
Lars Krogh Alminde Chief Product & Innovation Officer GomSpace
Torsten Bondo Business Development Manager DHI Gras
Carsten Jørgensen Direktør Terma Space
Thomas E. Andersen Direktør Danish Aerospace
Michael Lumholt Direktør TICRA
Steen Jappe Vice President Cowi
Richard B. Larsen Chefkonsulent DI

Dertil kommer repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Transport- og Boligministeriet, Erhvervsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og endeligt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Senest opdateret 29. maj 2020