Forum for Arktisk Forskning

Forum for Arktisk Forskning er et koordinerende organ for de centrale aktører og interessenter inden for polarforskningsmiljøerne.
Kontakt
Frej Sorento Dichmann
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 45
Email: fdi@ufm.dk
Helle Poulsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 47
Email: hepo@ufm.dk
Ditte Nissen Lund
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 77
Email: dnl@ufm.dk
Mette Damsbo
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 04
Email: mdb@ufm.dk

Underside - Forum for Arktisk Forskning
Foto: Morten Rasch

Forum for Arktisk Forskning formål:

  • øge sammenhængen mellem institutioners indsatser inden for polarforskning
  • udgøre et koordinerende organ for de centrale aktører og interessenter på området, og
  • understøtte synergi og tydeligere effekt af anvendte ressourcer på området

Forum for Arktisk Forskning udarbejder en årlig rapport over status og udfordringer i forhold til forskning og udvikling på området. Rapporten kan blandt andet indeholde forslag til nye indsatsområder og give overblik over væsentlige nye forskningsresultater.

Senest opdateret 23. februar 2018