Du er her: Forside Forskning og innovation Råd, fonde og udvalg Andre udvalg og fonde Ekspertpanel for videnbaseret innovation i verdensklasse

Ekspertpanel for videnbaseret innovation i verdensklasse

Internationalt ekspertpanel skal undersøge mulighederne for at forbedre omsættelsen af ny viden til innovation i Danmark
Kontakt
Mikkel Leihardt
Vicedirektør
Tlf.: +45 72 31 80 15
Email: mle@ufm.dk
Tine Brüchmann Fønss
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 28
Email: TIFO@ufm.dk

Danmark er i dag et af de stærkeste forskningslande i verdens. Dette skyldes ikke mindst Danmarks høje investeringer i forskning og en vedvarende indsats for at skabe gode rammer for videnproduktion.

Videnproduktion må dog ikke stå alene. Danmark skal samtidig være blandt de førende i verden til at omsætte ny viden til innovation. Når ny viden omsættes til innovation i nye og etablerede virksomheder og i offentlige organisationer skabes mest mulig værdi for samfundet.

Danmark skal have nogle af verdens bedste rammer for, at forskere, iværksættere og etablerede virksomheder kan anvende og omsætte den viden, der skabes på universiteterne og de øvrige vidensinstitutioner. 

Derfor nedsætter regeringen et internationalt ekspertpanel, der skal komme med anbefalinger til, hvordan Danmarks indsats for videnbaseret innovation kan blive i verdensklasse og understøtte, at aktørerne arbejder effektivt og i tæt sammenhæng mod fælles overordnede mål.

Det internationale ekspertpanel skal:

  • Belyse de bedste udenlandske eksempler på indsatser inden for videnbaseret innovation
  • Vurdere med udgangspunkt i de internationale eksempler, hvordan der kan foretages tilpasninger af den danske indsats for videnbaseret innovation
  • Fremsætte konkrete anbefalinger til, hvordan Danmarks samlede indsats for videnbaseret innovation kan forbedres.

Panelet skal således se på det samlede videnbaserede innovationssystem i Danmark og på  fødekæden fra forskning til innovation i etablerede og nye virksomheder. Panelets anbefalinger skal på den baggrund adressere, hvordan den offentlige indsats kan styrkes, herunder bl.a. indsatsen for at skabe:

  • Videnbaseret teknologisk service til virksomheder
  • Samarbejde, netværk og matchmaking 
  • Videnbaseret iværksætteri.

Panelet afgiver sine foreløbige anbefalinger i foråret 2019 og afrapporterer endeligt til uddannelses- og forskningsministeren i efteråret 2019.

Kommissorium

 I regi af Videnbaseret innovation i verdensklasse gennemføres en undersøgelse af GTS’ udbuds- og ejerskabsstruktur 

Mere information

UFM's forarbejde til ekspertpanelet

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet en baggrundrapport og en selvevaluering som led i ministeriets forarbejde til det internationale ekspertpanel.

Baggrundsrapporten præsenterer centrale indikatorer for det danske videnbaserede innovationssystem og beskriver udviklingen i dansk innovationspolitik gennem de seneste årtier.

IRIS Group har på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejde et litteraturreview som led i ministeriets forarbejde til det internationale ekspertpanel.

Litteraturreviewet beskriver nuværende viden om og vurderinger af det danske vidensbaserede innovationssystem. Målet med litteraturreviewet er at tilvejebringe en bred indsigt i resultater på tværs af eksisterende litteratur om det danske videnbaserede innovationssystem som helhed.

 

Samarbejde med Europa-Kommissionens Horizon 2020 Policy Support Facility

Uddannelses- og forskningsministeren har anmodet Europa-Kommissionens kommissær for forskning, videnskab og innovation, Carlos Moedas, om bistand til arbejdet af Horizon 2020 Policy Support Facility (PSF)

Senest opdateret 12. december 2018