Gå til indhold

Nye medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Uddannelses- og forskningsministeren har netop udpeget seks nye medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Professor Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitet er fortsat formand for rådet.

Ud over udpegningen af de seks nye medlemmer er tre nuværende medlemmer af rådet genudpeget for en periode på tre år. De nye medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) begynder arbejdet den 1. april 2023.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd giver uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre uafhængig og sagkyndig rådgivning om forskning, teknologiudvikling og innovation. Rådet er dermed med til at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet.

Rådet består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab og efter åbent opslag. Rådets sammensætning per 1. april 2023 er:

 • Formand, Professor Frede Blaabjerg, Aalborg Universitet (genudpegning)
 • Professor, centerleder Mette Birkedal Bruun, Københavns Universitet (genudpegning)
 • Professor, direktør Jes Broeng, Danmarks Tekniske Universitet (genudpegning)
 • Professor, centerleder Tine Jess, Aalborg Universitet
 • Programchef Poul Toft Frederiksen, Poul Due Jensens Fond, Grundfos
 • Direktør Steffen Bohni, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • COO Søren Nedergaard, Novo Nordisk Fonden
 • Professor, rektor Lene Tanggaard, Designskolen Kolding
 • Institutdirektør Christine Nellemann, Fødevareinstituttet DTU

Uddannelses- og Forskningsministeriet takker for de mange gode forslag til kandidater, der er indsendt fra universiteter, organisationer mv. ifm. det åbne opslag.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

 • Rådet består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab og således ikke repræsenterer politiske, institutions- eller økonomiske interesser.
 • Rådet sammensættes af anerkendte forskere eller forskningskyndige og folk med anden baggrund for eksempel fra erhvervslivet.
 • Beskikkelsesperioden er tre år med mulighed for genudpegning i endnu én periode på yderligere tre år.
 • Rådet sekretariatsbetjenes af et uafhængigt sekretariat i Uddannelses- og Forskningsministeriet.
 • Rådet blev etableret den 1. april 2014, hvor det tidligere Danmarks Forskningspolitiske Råd og rådgivningsdelen fra Rådet for Teknologi og Innovation blev lagt sammen i DFiR, der fik ansvaret for at levere sammenhængende uafhængig og uvildig forsknings- og innovationspolitisk rådgivning i Danmark.

Kontakt

Maria Ulff-Møller
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 84 82
Email: mul@ufm.dk
Thomas Trøst Hansen
Sekretariatsleder
Tlf.: +45 72 31 81 48
Email: ttrh@ufm.dk