Sekretariat for Danmarks Frie Forskningsfond

Kontorets kerneopgave er at være et uafhængigt sekretariat for Danmarks Frie Forskningsfond, der understøtter fondens arbejde med ansøgningsbehandling, forskningsfinansiering og forskningsfaglig rådgivning.

Sekretariatet udgør kontinuiteten i Danmarks Frie Forskningsfonds arbejde og er et proaktivt sekretariat med internationale relationer, der understøtter fondens arbejde med at styrke den bedste udvikling af dansk forskning.  

Sekretariatets opgaver omfatter bl.a.: 

  • Opslag af forskningsmidler, afholde peer review, assistere ved behandling af ansøgninger og tildeling af bevillinger
  • Ministerbetjening, fondsrådgivning og forskningsfaglig rådgivning, herunder behandle ansøgninger om forskerbeskatning 
  • Udarbejdelse og implementering af politikker, strategier og handlingsplaner
  • Samarbejder via de nordiske samarbejdsorganer inden for humaniora, samfundsfag medicin og naturvidenskab
  • Analyser og statistik
  • Kommunikationsopgaver og interessenthåndtering

Medarbejdere

Sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond har p.t. 39 ansatte.

Kontorchefen er Jesper Risom.
kontorchef, portræt

Sekretariatet er organiseret med 4 funktionsopdelte enheder;

 Kontaktpersoner i Danmarks Frie Forskningsfonds sekretariat:      

 

Kontakt til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse


Kontorchef Jesper Risom, jspr@ufm.dk / mobil 7231 8299
Dorte Heegaard Johansen, dhj@ufm.dk / mobil 7231 8379
Bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, pmc@ps.au.dk / Telefon 8716 5685 / 3011 5340

Kontakt til Danmarks Frie Forskningsfonds formandsgruppe

Kontorchef Jesper Risom, jspr@ufm.dk / mobil 7231 8299
Tina Varberg, tva / mobil 7231 8326
Rådsformand, professor Ole Hammerslev, ohv@sam.sdu.dk / mobil 6550 3243

Kontakt til Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion

Hanne Haarup Thomsen,hht / mobil  7231 8428
Vibeke Kalsbeek, / mobil 7231 8335
Mette Søndergaard Nielsen, mtsn@ufm.dk / mobil 7231 8319
Rådsformand, professor Annemarie Thuri Kristensen, atk@sund.ku.dk / mobil  3533 6585

Kontakt til Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers

Birgit Pedersen, bip / mobil  7231 9567 
Lars Johannsen, / mobil 7231 8253
Kasper Ørum Køhler Simonsen, kks@ufm.dk / mobil 7231 8258
Rådsformand, professor Lars Arge, large@cs.au.dk  / mobil 8715 6284   

 

Kontakt til Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation

Nina Espegård Hassel, nes@ufm.dk / mobil 7231 8269
Lisbeth Eijlersgaard Christensen, lec@ufm.dk / mobil 7231 8417
Danny Damsgaard, dad@ufm.dk / mobil 7231 8299
Rådsformand, professor Dorthe Gert Simonsen, dgert@hum.ku.dk / mobil 5129 9379

 

Kontakt til Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv

Hanne Haarup Thomsen,hht / mobil  7231 8428
Janne Solgaard Jensen, jsj@ufm.dk / mobil 7231 8278
Mads de Wolff, mdw@ufm.dk, mobil 7221 8436
Rådsformand, professor Ole Hammerslev, / mobil 6550 3243

 

Kontakt til Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom


Vibeke Grønvall Kristensen, / mobil 7231 8390
Allan Hegelund, / mobil 7231 8330
Bjørn Martin Luff, bml@ufm.dk  / mobil 7231 8272
Rådsformand, professor Ulrik Gether, gether@sund.ku.dk / mobil 2384 0089

Senest opdateret 13. september 2017