Sapere Aude

Målet med Sapere Aude er at give de mest talentfulde forskere i Danmark de bedste betingelser for at gennemføre forskning på højt, internationalt niveau.

 

 

Sapere Aude-programmet bestod frem til 2015 af tre virkemidler: DFF-Forskertalent, DFF-Forskningsleder og DFF-Topforsker. Som resultat af en reduktion på finansloven må Det Frie Forskningsråd i 2016-2017 begrænse programmet til Sapere Aude: DFF-Forskningsleder initiativet. 

Sapere Aude programmet frem til 2015:

  1. DFF-Forskertalent (tidligere DFF-Ung Eliteforsker). Henvender sig til forskere på postdocniveau eller adjunktniveau. For at komme i betragtning skal du have søgt og fået tildelt et DFF - Individuelt postdocstipendium. På baggrund af dette kan rådet vælge at bevilge yderligere midler til internationaliserings-aktiviteter.
  2. DFF-Forskningsleder. Henvender sig til forskere, typisk på lektorniveau, der inden for de seneste otte år har opnået ph.d.-graden eller tilsvarende og efter et postdocstipendium eller adjunktur har demonstreret evne til original forskning på højt internationalt niveau. En Forskningsleder-bevilling giver mulighed for at udføre og lede et forskningsprojekt over en periode på op til fire år.
  3. DFF-Topforsker. Sapere Aude: DFF-Topforsker henvender sig til excellente forskere på professorniveau, der inden for de seneste 20 år har opnået ph.d.-graden eller har tilsvarende kvalifikationer. En Topforsker-bevilling giver mulighed for fordybelse i en vigtig forskningsmæssig problemstilling i en periode på op til 5 år.  

 

 

Senest opdateret 20. marts 2017