Cases - Sapere Aude

Læs om projekter under Sapere Aude-programmet, der sigter på at udvikle de dygtigste forskeres evner og fastholde dem i forskningen.

At teste modeller på fortiden

At teste modeller på fortiden 1Dyrearter over hele verden er truet på grund af klimaforandringer. Da det imidlertid er svært at forudsige præcis, hvordan arterne vil reagere på stigende temperaturer, forhøjet vandstand og mindre is i de polare egne, er det vanskeligt at forebygge, at arter uddør.Det vil David Nogués-Bravo nu gøre noget ved.

Når seje væsker størkner

Når seje væsker størkner 1Karamelmasse, stivnende asfalt, smeltet plastik, olie, bolsjemasse, flydende glas. Seje væsker kan bestå af mange forskellige stoffer. Men hvad er dynamikken i dem? Hvordan bevæger molekyler og atomer sig i væskerne? Og hvordan reagerer de over tid under bestemte påvirkninger og betingelser?

I sit laboratorium på Roskilde Universitet eksperimenterer Kristine Niss med en lang række materialer, der bærer overskriften seje væsker.

Med immunforsvaret på barrikaderne

Med immunforsvaret på barrikaderneHvad sker der i vores krop, når den angribes af mikroorganismer? Hvordan aktiveres immunforsvaret helt præcist? Hvilke receptorer og sensorer er på spil, og hvordan virker de?

Søren Riis Paludan kigger dybt i kroppens molekylærbiologiske byggesten i forsøget på at afdække nye sider af immunforsvarets evne til at genkende og nedkæmpe udefra kommende mikroorganismer.

Sproggranskning i storbyen

Sproggranskning i storbyenTosprogede børn, sprog og storby er den akse, som Martha Sif Karrebæks forskning kredser om. I sit forskningsprojekt ”Modersmålsundervisning for sproglige mindretalselever i den superdiverse storby København” undersøger hun børns sprog og socialisering i tilknytning til modersmålsundervisning i København, der som så mange andre storbyer i dag er præget af en for Vesteuropa hidtil uset grad af blanding af mennesker, som har adgang til langt flere sproglige og kulturelle ressourcer end tidligere.

Hjernens arbejde sættes på formlercase hjernen

Med sin forskning i, hvordan man kan opstille matematiske modeller for vores syn og opmærksomhed er psykologen Søren Kyllingsbæk beskæftiget i den ’hårdere’ ende af humaniora, men hans arbejde får hans filosofiske og naturvidenskabelige interesser til at gå op i en højere enhed.

Den franske litteraturs globaliseringI sit projekt vil Mads Anders Baggesgaard læse værker af ni forfattere fra forskellige dele af den fransktalende verden.

Den franske historie har flere markante årstal – blandt andre revolutionsårene 1789, 1830, 1848, 1871 og 1968 – men 1979 er ikke et af dem. Alligevel er det titlen på Mads Anders Baggesgaards forskningsprojekt, der dog også har undertitlen ’om oversættelser og erindringsspor i den globaliserede fransksprogede litteratur’.

 

Senest opdateret 02. juli 2015